اصول ممیزی

اصول ممیزی قسمت اول

قسمت اول توضیحات در مورد اصول ممیزی به شرح ذیل می باشد:

الف) درستکاري: مبنای حرفه ای بودن

ممیزان و افراد مدیریت کننده برنامه ممیزی بایستی:

– کار خود را با درستی و دقت و مسئولیت انجام دهند

– تمام الزامات قانونی قابل کاربرد را رعایت و با آن مطابقت کنند

– شایستگی خود را هنگام انجام کار اثبات کنند

– کار خود را به صورت بی طرف انجام دهند یعنی در تمام رفتارهای خود منصف و بدون گرایش باشند

-در مورد تاثیراتی که ممکن است بر داوری آنها در حین انجام یک ممیزی اعمال شود، حساس باشند.

ب) ارائه منصفانه: التزام به گزارش دهی صادقانه و صحیح

یافته های ممیزی، نتیجه گیری ممیزی و گزارش های ممیزی بایستی بازتاب صادقانه و صحیح فعالیت های ممیزی باشند. موانع مهمی که در طول ممیزی پیش می آید و اختلاف نظرات میان تیم ممیزی و سازمان ممیزی شونده که حل و فصل نشده اند، بایستی گزارش شوند. تبادل اطلاعات بایستی درست، دقیق، هدفمند، به موقع، شفاف و کامل باشد.

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره مدیریت تخصص ماست.

اصول ممیزی

اصول ممیزي

برای اطلاعات در مورد اصول ممیزی متن زیر را توجه کنید:

¨ممیزی با اتکا به تعدادی اصول مشخص توصیف می شود. این اصول بایستی کمک کند تا ممیزی به ابزاری اثربخش و قابل اطمینان برای پشتیبانی از خط مشی ها و کنترل های مدیریت از طریق فراهم کردن اطلاعاتی که بر مبنای آن یک سازمان بتواند برای بهبود عملکرد خود اقدام کند، مبدل شود. پیروی از این اصول پیش نیاز ضروری برای ارائه نتیجه گیری کافی و مرتبط از ممیزی، و فراهم آوردن این امکان است که ممیزانی که مستقل از یکدیگر کار می کنند در شرایط مشابه به نتایج مشابه برسند.

راهنمایی های ارائه شده بر مبنای شش اصل به شرح زیر است:

الف) درستکاري

ب) ارائه منصفانه

ج) دقت حرفه اي مقتضي

د) محرمانگي

ه) استقلال

و) رويکرد مبتني بر شواهد

 

برای مشاور ایزو و آموزش ممیزی ایزو همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس بگیرید.

021-77942240-77959675

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو