مفهوم استراتژی

مفهوم استراتژی

در این متن اطلاعاتی در رابطه با مفهوم استراتژی ارائه شده است:

در این مقاله بیان جامعی از تعریف استراتژی از درون متون علمی گردآوری کردیم تا بتوان با مطالعه و تأویل آنها، دید عمیقتری از این واژه کسب کرده و به تبع بتوانیم کاربست درست ­تری از آن را در برنامه­ ریزی و مدیریت سازمان اعمال نمائیم.

استراتژی شامل تصمیم ­گیری در این باره است که مقصد کجاست و رسیدن به آن چگونه خواهد بود. استراتژی همانا بیان قصد و نیت است، یعنی آنچه دوست داریم انجام دهیم و اینکه قصد داریم چگونه آن را به انجام برسانیم.

استراتژی اهداف بلند مدت را تعریف می­کند ولی عمدتاً تأکید آن بر چگونگی تحقق این اهداف است.

اگر چه تعریف استراتژی به شیوه­ های مختلف بیان و تجزیه و تحلیل می­شود و برای برنامه­ ریزی مورد استفاده قرار می­گیرد، اما به طور کلی استراتژی به فرایند تعیین مأموریت ، مقاصد و هدفهای اساسی و بلند مدت سازمان و پذیرش جریان اقدامات و تخصیص منابع ضروری برای دستیابی به هدفهای سازمان می­پردازد بگونه ­ای که قادر به تبیین موضوعاتی نظیر این باشد که در چه کسب و کاری و چه نوع سازمانی فعالیت می­کنیم یا می­خواهیم فعالیت کنیم.

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

اجرای استراتژی ها

اجرای استراتژی ها

در اين مرحله ابتدا بايستي اهداف آينده سازمان مشخص شود و اين كار مستلزم درك و تشخيص صحيح مأموريت ها و مقاصد سازمان و بيان آنهاست. در تعيين اهداف سازمان، ارزش ها و انتظارات نقش مهمي دارند بطوري كه اگر ارزش هاي حاكم بر جامعه در اهداف سازماني منعكس نگردد، تحقق اهداف با مشكلات مواجه خواهد شد. سپس به تجزيه و تحليل شرايط داخلی و خارجی سازمان مي پردازيم. پس از آن بايد مجموعه استراتژي هاي قابل استفاده را ليست كرده و سپس با استفاده از مدلهاي مختلف استراتژي برتر را انتخاب كنيم. در اين مرحله مشاركت مديران مياني و حتي مديران رده پايين جهت افزايش انگيزش اهميت زيادي دارد. در اين مرحله برنامه ريزي با به كار گرفتن يك يا چند معيار مانند ميزان عملي بودن، مفيد بودن، قدرت حل مشكلات، هم راستايي با خط مشي ها، تطبيق امكانات سازمان و … ميتواند به ارزيابي استراتژي ها پرداخته و استراتژي جديد را بر اين اساس انتخاب كند.

اجراي استراتژی ها ايجاب مي كند كه سازمان هدفهاي سالانه در نظربگيرد، سياست ها را تعيين كند، در كاركنان انگيزه ايجاد نمايد و منابع را به گونه اي تخصيص دهد كه راهبردهاي تدوين شده به اجرا درآيد. اجراي راهبردها مستلزم توسعه فرهنگي است كه راهبردها را تقويت نمايد، يك ساختار اثربخش سازماني شالوده ريزي كند، تلاشهاي بازاريابي را هدايت نمايد، بودجه بندي كند، سامانه اطلاعاتي به وجود آورد و از آنها استفاده نمايد و سرانجام با توجه به عملكرد سازمان خدمات كاركنان را جبران نمايد. در واقع مقصود اجراي راهبردها اين است كه كاركنان و مديران بسيج شوند و راهبردهاي تدوين شده را به مرحله عمل در آورند.

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره مدیریت تخصص ماست.

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو