ارزش گذاری برند تجاری

ارزش گذاری برند تجاری

دارایی های نامشهود بسیار با ارزشمند و برند هر سازمان از ارزشمندترین آنهاست که کمتر کسی نیز آن را درک کرده است . تعیین ارزش برند به نحوی که موثق باشد کار گرانقدریست . این استاندارد بین المللی رویکردی مناسب و معتبر به ارزش گذاری برند ارائه می دهد و از جنبه های مالی، رفتاری و قانونی به آن می پردازد.

مقوله ارزش گذاری برند در دنیا تا سال 2010 به روش های مختلفی انجام می شد. باتوجه به تنوع بعضاً تضاد یا عدم هم پوشانی این روشها ، نتایج غیر قایل اتکاء و متفاوت بود. کمیته تخصصی ارزش گذاری برند در موسسه ISO با عضویت نمایندگان 3 شرکت برتر فعال در این حوزه در سال 2010شکل گرفت و خروجی آن در سپتامبر2010منجر به انتشار استاندارد بین المللی ISO10668:2010 – Brand Valuation (استاندارد ایزو10668 ) گردید.

ایزو 10668 توسط کمیته پروژه ISO/PC 231مدیریت انرژی سازمان ایزو تهیه گشته است .

این استاندارد بین المللی تعیین کننده الزاماتی پیرامون رویه ها و روش های اندازه گیری ارزش مادی برند می باشد.

در این استاندارد بین المللی چارچوبی برای ارزش گذاری برند مشخص می شود نظیر اهداف ، مبناهای ارزش گذاری ، رویکرد های ارزش گذاری، روش های ارزش گذاری و یافتن داده ها و فرضیات کیفی را دربر میگیرد. هم چنین روش های گزارس دهی درباره نتایج ارزش گذاری را عنوان می کند.

ارزش گذاری برند بسته به موقعیت سازمان می تواند برای اهداف زیر استفاده شود:

تامین منابع مالی و جذب شریک تجاری
ارزش گذاری سهام و ورود به بازار بورس
اخذ وام و تسهیلات بانکی
برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت برند
درج در گزارشات مالی و حسابداری
پرداخت خسارت ، دیون و ورشکستگی
استفاده در دعاوی حقوقی و قضایی

برای مشاور ایزو و مشاوره استراتژی با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

مشاوره EFQM  و تعالی سازمانی تخصص ماست.

02188397795-88397446

ارزش گذاری برند

ارزش گذاری برند

تعیین موقعیت برند:

موقعیت برند در بازار و مولدهای ارزش برند را باید ارزیابی نمود.تفکرات منطقی یا احساس سهامداران در ارتباط با برند تعیین کننده موفقیتش در آینده است بنابراین موجب حفظ ارزش آن یا موفقیت آن در آینده میشود.ارزیابی ارزش یک برند بدون ارزیابی ماهرانه از استنباط ذینفعان درباره برند در مقایسه با رقبا بی معنی خواهد بود.

 

قدرت برند و تاثیر بر روی تقاضا:

به منظور تخمین میزان حجم درآمد،فروش و ریسکها در اینده باید در میان گروههای ذینفع مرتبط تجزیه و تحلیل قدرت برند صورت گرفته و در ارزیابی منعکس شود.

 

جنبه های قانونی:

اریابی حمایت قانونی- در ارزیابی میزان حمایت های قانونی از برند باید بر آورد شود و موارد زیر مشخص گردد:

-هرکدام از حقوق قانونی که از برند حمایت میکنند

-مالک قانونی هرکدام از آن حقوق قانونی

-پارامترهای قانونی که هر کدام ارزش مثبت و منفی بر روی برند میگزارند.

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'