هدف و خط مشی

هدف

نتیجه ای که باید به آن دست یافت

یادآوری 1: هدف می تواند استراتژیک، تاکتیکی یا عملیاتی باشد.

یادآوری 2: اهداف ممکن است به موضوعات مختلف مربوط شوند (مانند اهداف مالی، بهداشتی و ایمنی و زیست محیطی) و می تواند برای سطوح مختلف اعمال شود (مانند استراتژیک، سازمانی، پروژه ای، محصولی ، خدماتی  و فرآیندی »

یادآوری 3: هدف را می توان به طرق دیگر بیان نمود مثلا به صورت یک حاصل مورد نظر، یک مقصود، یک معیار عملیاتی، یک هدف کیفی  یا با دیگر کلماتی با معنی مشابه (مانند مقصود، هدف)

یادآوری 4: در زمینه سیستم های مدیریت کیفیت  اهداف کیفی توسط سازمان سازگار با خط مشی کیفیت  برای دستیابی به نتایج مشخص تدوین می شوند.

این توضیحات بر اساس الزامات ایزو 9001 می باشد.

خط مشی کیفیت

خط مشی  مرتبط با کیفیت (سیاست مرتبط با کیفیت)

یادآوری 1: به طور کلی خط مشی کیفیت سازگار با خط مشی عمومی سازمان  است، می تواند با چشم انداز و ماموریت سازمان همراستا شود و چارچوبی را برای تعیین اهداف کیفی ارائه نماید.

یادآوری 2: اصول مدیریت کیفیت ارائه شده در این استاندارد بین المللی می تواند مبنایی برای تدوین خط مشی کیفیت  ایجاد نماید.

 

برای مشاور ایزو و سایر سیتمهای مدیریتی با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

هدف و خط مشی در ایزو 9001 چیست؟؟؟؟؟؟

تصمیم گیری مبتنی بر شواهد

اصل ششم مدیریت کیفیت تصمیم گیری مبتنی بر شواهد  (ایزو 9001)

الف) بیانیه

احتمال کسب نتایج دلخواه از تصمیمات مبتنی بر تجزیه و تحلیل و ارزیابی داده و اطلاعات بیشتر است.

 

ب) استدلال منطقی

تصمیم گیری می تواند فرایند پیچیده ای باشد و همیشه تا حدی عدم قطعیت به دنبال دارد این فرایند شامل انواع و منابع ورودی ها و همچنین تفسیر آنها می باشد که ممکن است ذهنی باشد دانستن روابط علت و معلولی و عواقب بالقوه غیر دلخواه مهم است حقایق، شواهد و تجزیه و تحلیل داده منجر به افزایش خاصیت عینی بودن و اعتمادپذیری در تصمیمات اتخاذ شده می شود.

 

تصمیم گیری مبتنی بر شواهد یعنی مبتنی بر نتایج پایش و اندازه گیری و آنالیز داده ها ، این بدین معنی است که هنگامی که تصمیم گیری بر اساس نتایج قابل پیگیری و اطلاعات واقعی باشد طبیعتا دستیابی به خروجی مورد نظر سهل تر خواهد بود.

برای مشاور ایزو و سایر سییتمهای مدیریتی با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

تصمیم گیری مبنی بر شواهد چیست؟؟؟؟؟؟

اصل اول مدیریت کیفیت – تمرکز بر مشتری

اصل اول مدیریت کیفیت تمرکز بر مشتری

الف) بیانیه

تمرکز اصلی مدیریت کیفیت برآوردن الزامات مشتری و تلاش بر فراتر رفتن از انتظارات مشتری است.

ب) استدلال منطقی

موفقیت پایدار زمانی حاصل می شود که یک سازمان اعتماد مشتریان و سایر طرفهای ذی نفع که به آنها وابسته است را جلب کرده و حفظ نماید.

هر جنبه از تعامل با مشتری فرصتی برای ایجاد ارزش به مشتری فراهم می نماید درک نیازهای جاری و آتی مشتریان و دیگر طرفهای ذی نفع به موفقیت پایدار سازمان کمک می نماید.

 

اصل سیستم استاندارد ایزو 9001 بر مینای تمرکز بر مشتری تدوین گردیده است.سازمان می بایست ایتدا نیازهای مشتریان را شناسایی و سپس نسبت به براورده کردن نیاز های مشتریان قدم بردارد.

برای مشاور ایزو علی الخصوص ایزو 9001:2015 و سایر سیستمهای مدیریتی با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

021-77942240-77959675

تعریف طراحی و توسعه

تعریف طراحی و توسعه:

مجموعه ای از فرایندها  که الزامات  برای یک موضوع  را به الزامات دقیق تری تبدیل می کنند.

یادآوری 1: الزامات  تشکیل دهنده ورودی طراحی و توسعه را می توان به صورت کلی تر و عمومی تر از الزاماتی که خروجی طراحی و توسعه  را تشکیل می دهند بیان نمود. در یک پروژه ممکن است مراحل متعدد طراحی و توسعه وجود داشته باشد.

یادآوری 2: در انگلیسی کلمات «طراحی» و «توسعه» اصطلاح «طراحی و توسعه» برخی اوقات هم معنی هستند و برخی اوقات مراحل مختلف یک طراحی و توسعه کلی را تعریف می کنند در زبان فرانسه کلمات «مفهوم» و توسعه و اصطلاح Conception et development برخی اوقات هم معنی هستند و برخی اوقات مراحل مختلف یک طراحی و توسعه کلی را تعریف می کنند.

یادآوری 3: می توان از یک توصیف کننده استفاده کرد تا بیانگر ماهیت چیزی که مورد طراحی و توسعه قرار می گیرد باشد مانند طراحی و توسعه محصول  یا طراحی و توسعه فرآیند .

برای مشاور ایزو و سایر سیستمهای مدیریتی با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

021-77942240-77959675

تعریف مدیریت

مدیریت

فعالیت های هماهنگ برای هدایت و کنترل یک سازمان

یادآوری 1: مدیریت می تواند خط مشی ها  و اهداف  و فرآیندهایی را برای رسیدن به این اهداف تدوین نماید.

یادآوری 2: اصطلاح «مدیریت» گاهی اوقات به افراد اطلاق می شود یعنی فرد یا گروهی از افراد با اختیارات و مسئولیت های هدایت و کنترل یک سازمان . وقتی «مدیریت» در این معنی به کار می رود باید همیشه آنرا با یک نوع توصیف کننده به کار برد تا از سردرگمی با مفهوم «مدیریت» به معنای مجموعه ای از فعالیت ها به صورتی که در بالا تعریف شد جلوگیری کرد مثلا مدیریت باید … منسوخ است. در حالیکه مدیریت ارشد  باید … قابل قبول است. در غیر این صورت وقتی مفهوم مرتبط با افراد است باید لغات دیگری به کار گرفته شود تا مفهوم را منتقل نماید مانند مدیریتی یا مدیران.

 

مدیریت کیفیت

مدیریت  در زمینه کیفیت

یادآوری: مدیریت کیفیت عموما شامل تدوین خط مشی کیفیت و اهداف کیفی ، طرحریزی کیفیت، کنترل کیفیت، تضمین کیفیت و بهبود کیفیت است.

 

برای مشاور ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

ممیزی چیست

ممیزی

فرآیند  سیستماتیک و مستقل برای کسب شواهد عینی و ارزیابی آن بر مبنای واقعیت برای تعیین میزان برآورده شدن معیارهای ممیزی

یادآوری 1: ممیزی می تواند ممیزی داخلی (شخص اول) یا ممیزی خارجی (شخص دوم یا شخص ثالث) باشد و می تواند به صورت ممیزی ترکیبی یا مشترک باشد.

یادآوری 2: ممیزی داخلی که گاهی ممیزی شخص اول نامیده می شود توسط سازمان  و از طرف آن برای بازنگری  مدیریت  و دیگر مقاصد داخلی انجام می شود و ممکن است مبنایی برای اظهار انطباق ایجاد نماید. در بسیاری موارد به خصوص در سازمان های کوچکتر، مستقل بودن را می توان با جدا بودن از مسئولیت فعالیتی که ممیزی می شود نشان داد.

یادآوری 3: ممیزی های خارجی معمولا شامل ممیزی های شخص دوم یا شخص ثالث می باشند. ممیزی های شخص دوم توسط طرفهایی که نفعی در سازمان  دارند مانند مشتریان یا دیگر افراد از طرف آنها انجام می شود. ممیزی های شخص ثالث توسط سازمانهای ممیزی خارجی و مستقل مانند سازمانهایی که خدمات صدور گواهینامه/ ثبت انطباق  ISO 9001 یا ISO 14001 را انجام می دهند صورت می گیرد.

شواهد عینی

داده  پشتیبان وجود یا درستی چیزی

یادآوری 1: شواهد عینی ممکن است از طریق مشاهده، اندازه گیری تست یا دیگر روش ها به دست آید.

یادآوری 2: شواهد عینی برای ممیزی  به طور کلی شامل سوابق، بیانیه حقایق یا دیگر اطلاعات می شود که مرتبط با معیارهای ممیزی و قابل تصدیق می باشند.

برای مشاور ایزو ، ایزو 9001 و سایر سیستمهای مدیریتی با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

تفاوت ماموریت و چشم انداز

تفاوت ماموریت و چشم انداز

سازمانها اهداف و مقاصد خود را در بیانیه های ماموریت و چشم انداز خلاصه می کنند. هر دو آن ها  برای یک شرکت متفاوت هستند، اما اغلب با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند. در حالی که بیانیه مأموریت آنچه که یک شرکت می خواهد در حال حاضر انجام دهد، توضیح می دهد، بیانیه ی چشم انداز آنچه را که یک شرکت می خواهد در آینده باشد را مشخص می کند.

بیانیه چشم انداز بر آینده تمرکز دارد؛ این منبع الهام و انگیزه است. ا نه تنها آینده سازمان را توصیف می کند، بلکه آینده صنعت یا جامعه ای که در آن سازمان امیدوار است تغییر ایجاد کند.

بیانیه ماموریت توضیح می دهد که سازمان به چه دلیلی وجود دارد. این شرکت را توصیف می کند، چه کاری انجام می دهد و هدف کلی آن را اظهار مینماید.

بیانیه مأموریت به حال حاضر تمرکز دارد مشتری (ها) و …..، فرآیندهای بحرانی را تعریف می کند

 

برای مشاور ایزو و مشاور EFQM با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

021-77942240-77959675

نيازهاي آموزشي

تعيين نيازهاي آموزشي پرسنل و زمانبندي دوره هاي آموزشي

مدیر آموزش هر شش ماه يكبار در طول سال و يا متناسب با شروع فعاليتي جديد با ارسال فرم آموزش هاي مورد نياز كاركنان به مديريت هاي قسمتها نظرات آنان را در خصوص نيازهاي آموزشي پرسنل دريافت مي دارد. و در فرم مذكور در مورد آموزشهاي موافقت شده منابع لازم براي برگزاري دوره ها را مشخص مي كند و نظريه خود را ثبت مي كند.

مدیر آموزش براساس موارد ذيل اقدام به تعيين برنامه أموزشي مي نمايد :

  • اطلاعات مندرج در فرم استانداردهاي آموزشي مشاغل
  • اطلاعات مندرج در فرم آموزش هاي مورد نياز كاركنان
  • اطلاعات مندرج در فرم شناسنامه آموزشي پرسنل
  • نظرات كلي مديريت عامل
  • اطلاعات دريافتي از سوي شركتها ومراكز آموزشي‌و انجمن هاي مرتبط

مدیر آموزش براساس موارد فوق برنامه آموزشي  پرسنل را تعيين نموده و در فرم برنامه آموزشي  درج مي‌نمايد و جهت تصويب مدبرعامل ارائه مي نمايد و أن را در صورت نياز بروز مي رساند .

توضيح : درصورتيكه بنا بر نياز ، نيازهاي خاص براي آموزش در شركت ايجادگردد در هر مرحله مي توان نيازسنجي هاي پرسنل را در فواصل كمتر از شش ماه انجام داد.

در ابتداي هر فصل از سال با توجه به نيازسنجي آموزشي وهماهنگي هاي انجام شده وكسب اطلاعات لازم از سازمانها و مراكز ارائه كننده دوره هاي آموزشي ، نماينده مديريت برنامه اجرايي آموزش را بروز مي رساند و مطابق بند 4-3- اين روش اجرايي نسبت به اجرا اقدام مي نمابد .

برای مشاور ایزو برای مثال ایزو 9001 و سایر سیستمهای مدیریتی با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

الزامات قانونی و مقرراتی

الزامات قانونی و مقرراتی

حداقل سیزده بار اصطلاح “الزامات قانونی و مقرراتی ” در استاندارد ایزو 9001:2015 از جمله مقدمه و ضمیمه A آمده است. این مقاله تلاشی برای درک معنای این اصطلاحات می باشد.

اصطلاح “الزامات قانونی و  مقرراتی” می تواند الزام قانونی بیان شود؛ همانطور که در بند 2 بند 1.1 (عمومی) ISO 9001: 2015 – QMS Standard توضیح داده شده است.

این اصطلاح دو نوع الزام را بیان می کند:

(الف) الزامات قانونی

(ii) الزامات مقرراتی

هر دو الزامات قانونی و الزامات مقرراتی الزامات مورد نیاز قانون است. این الزامات غیر قابل مذاکره است و باید سازمان با آنها مطابقت داشته باشد. عدم اجرای الزام قانونی ممکن است جریمه یا مجازات و احتمالا یک حکم زندان برای فرد یا افراد مسئول یا سازمان برای چنین نقصی باشد.

مقزراتی به قوانینی که توسط یک دولت و / یا دولت مرکزی تصویب می شود، اشاره می کند، در حالی که قانونگذاری به یک قانون صادر شده توسط یک دستگاه نظارتی توسط دولت و / یا دولت مرکزی منصوب می شود.

برای مشاور ایزو همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

تفاوت بهبود مداوم و بهبود مستمر

تفاوت بهبود مداوم و بهبود مستمر

با توجه به این که  بهبود مداوم و بهبود مستمر موضوعات مرتبط و مرتبط با فرایند تولید است، مفید است که تفاوت بین بهبود مداوم و بهبود مستمر را بدانیم. این مقاله برخی از تکنیک های بهبود مستمر مانند 5S و کایزن، چرخه بهبود مستمر روند مانند چرخه PDCA (چرخه دمینگ) را شرح می دهد و توضیحی روشن از تفاوت بین بهبود مداوم و بهبود مستمر ارائه می دهد.
بهبود مستمر یک تکنیک است که برای بهبود کارایی این فرآیند با حذف زباله و فعالیت های غیر ارزش افزوده استفاده می شود. این کار از طریق مفاهیم مختلف ژاپنی مثل Lean، Kaizen، 5S و غیره انجام شد. بهبود مستمر یک تلاش مستمر در تولید محصولات، خدمات یا فرایندها است.بهبود مستمر دلالت بر شیب بهبود دارد.مانند بهبود کیفیت محصول.

بهبود مداوم در مورد شناسایی و ایجاد تغییراتی است که نتایج بهتر را به همراه خواهد داشت که یک مفهوم مرکزی برای نظریه های مدیریت کیفیت است. با توجه به چارچوب ایزو 9001، بهبود مداوم باید یک الزام ضروری برای سازمان باشد.

دکتر ادوارد دمینگ، که به عنوان پدر مدیریت کیفیت در اواسط قرن بیستم با تولید کنندگان خودرو ژاپنی در بهبود کیفیت محصولات کار می کرد. به غیر از این کار، دمینگ چرخه Plan-Do-Check-Act Act (PDCA) را برای بهبود مداوم معرفی کرد.

بهبود مداوم در چرخه دمینگ نهادینه گردیده است.

برای مشاور ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

021-77942240,021-77959675

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو