پایش و اندازه گیری فرایند

پایش و اندازه گیری فرایند:

برای كنترل عملكرد فرايندهاي شناسايي شده و حفظ روند حركت آن ها در راستاي تحقق اهداف كلان سازمان ،‌ شاخص هاي اثربخشي در فرايندهاي مختلف تعيين میگردند كه پس از تصويب مديريت ارشد براي مدتي مورد اندازه‌گيري قرار مي‌گيرند .

 

نتايج محاسبات و اندازه‌گيري‌ها درجلسات مديران با نماینده مدیریت و مديريت ارشد مورد بررسي قرار مي‌گيرد و با در نظر گرفتن توانایي هاي سازمان ، ‌سوابق قبلي فرايند و نتيجه مطلوب عملكرد فرايند در دوره‌ها مطرح شده ، ‌حد مطلوب شاخص تعيين شده ،مشخص گرديده و دوره‌ زماني پايش آن ، نحوه محاسبه شاخص و در صورت نياز ابزار تحليل اطلاعات جمع‌آوري شده در جداول شناسنامه فرایند ثبت مي‌گردد. مسوول فرايند موظف است با توجه به دوره پايش اثربخشي فرايند تحت كنترل خود در پايان آن دوره نتايج محاسبه خود را در فرم گزارش  پايش اهداف / فرايندهادرج نموده و در مدت یک هفته از پایان تاریخ دوره ی گزارش دهی به تضمین کیفیت تحویل  دهد.

اقدامات انجام شده برای كنترل فرايند ،‌ مشكلات و كمبودها و نقاط قوت عملكرد فرايند در آن دوره پايش بايد به طور كامل در فرم گزارش  پايش اهداف / فرايندها گزارش‌دهي می شود. در صورتي كه اقدامات انجام شده توسط مسوولين فرايندها نتواند در حفظ شاخص اثربخشي در حدود مطلوب تعيين شده نقش مؤثر داشته باشد ،‌ کارشناس تضمین کیفیت با هماهنگی نماینده مدیریت بايد اقدامات لازم را شناسايي و ضمن تعيين افراد مسوول جهت انجام اقدامات و مهلت انجام آن‌ها عملكرد فرايند را در حد مطلوب قرار دهد تا هيچ قسمتي از سازمان خارج از روند تحقق اهداف كلان قرار نگيرد.

 

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره استراتژی تخصص ماست.

بازنگری قرارداد

بازنگری قرارداد

متن زیر اطلاعاتی در مورد بازنگری قرارداد ارائه می نماید.

پس از مشخص شدن درخواست مشتری و مشخصات فنی مورد نیاز محصول از قبیل نقشه ها و استانداردها،جنس مواد ،زمان وشرایط تحویل و بعد از تحویل ( بصورت مکتوب ، تلفنی ، حضوری و يا به صورت مناقصه) ، بخش مهندسی فروش موظف است بررسی نماید که :

 • الزامات مشخص شده توسط مشتری
 • الزاماتی که مشتری بیان نکرده ولی برای درخواست مشتری لازم می باشند
 • همچنین الزامات مشخص شده توسط سازمان و قانون و مقرراتی که برای محصولات به کار میروند

توسط سازمان  قابل تایید و تامین باشند. بدین منظور به ازا هر قرارداد بایستی قبل از انعقاد قرارداد نسبت به تکمیل فرم امکانسنجی سفارش  اقدام نمایند.

واحد مهندسی فروش مسئولیت تایید امکان انجام پروژه را دارد و در صورت لزوم و برای پروژه های با اهمیت بالا تاییدیه سایر واحدها را به صورت مکتوب طی جلسه ای با حضور اعضای تیم شامل مدیران مهندسی فروش برنامه ریزی ،کنترل کیفیت وفنی مهندسی بنا به ضرورت دریافت می کند و در سایر موارد تجربه و دانش واحد مهندسی فروش و گزارشات دریافتی از واحد برنامه ریزی ملاک بازنگری قرارداد می باشد.

كليه سوابق امکان سنجی قرارداد مطابق روش اجرایی كنترل سوابق كيفيت حفظ و نگهداري مي گردد.

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره استراتژی تخصص ماست.

نیازهای منابع انسانی در استراتژی ها

نیازهای منابع انسانی در استراتژی ها

نیازهای منابع انسانی در استراتژی به صورت زیر بررسی می شود:

نیاز هر استراتژی

هر استراتژی نیازمند انواع مختلفی از کارکنان،با انواع متفاوتی از رفتار ها و نگرش هاست،به عنوان نمونه:ویژگی ها و الزامات منابع انسانی در استراتژی های تمایز،رهبری هزینه و تمرکز بدین صورت قابل بیان است:

سازمان ها

سازمان هایی که از استراتژی تمایز،استفاده می کنند،سازمان های خلاق،با دید بلندمدت،کیفیت گرا و دارای روحیه ی همکاری بالایی هستند و به همین خاطر از کارکنان چنین سازمان هایی انتظار می رود،رفتار همکاری گونه داشته و به توسعه ایده های جدید بپردازند،چنین سازمان هایی بیشتر به دنبال خلاقیت از طریق تعریف نه چندان دقیق شغل و شرح شغلی کلی هستند:ممکن است بیشتر از خارج سازمان نیرو جذب کنند و ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران بر مبنای نتیجه می باشد.

 

پس به طور کلی ویژگی های کارکنان در استراتژی تمایز عبارتنداز:

1-خلاقیت 2-انعطاف پذیری 3-مشارکت 4-تحمل ابهام و ریسک پذیر

سازمان هایی که دارای استراتژی رهبری هزینه هستند به کارمندانی نیاز دارند که توجه زیادی به کمیت داشته و دارای تمرکز کوتاه مدت باشند،در ضمن کارکنان این سازمان ها  باید دارای رفتارهای با ثبات و نسبتا تکراری باشند: مستقل از دیگران عمل کنند و مخالف ریسک باشند.

نتیجه گیری

پس بنابراین،سازمان هایی که دارای استراتژی رهبری هزینه هستند،به دلیل تمرکز بر تولید کارا،مهارت های مورد نیاز کارکنان خود را شناسایی کرده و به آن ها آموزش می دهند.

 

شما می توانید با کارشناسان مشاور ایزو ما برای گرفتن اطلاعات در رابطه با تاثیر منابع انسانی در استراتژی های سازمان تماس حاصل فرمایید.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

021-77942240-77959675

مشاوره تعالی سازمانی

تعالي سازماني

نوشته زیر توضیحات بسیار مناسبی در رابطه با مشاوره تعالی سازمانی ارائه میدهد:

مدل تعالي ؛ ساختار مديريتي است که با تکيه براصول و مفاهيم اساسي و توجه داشتن به معيارهاي اصلي مديريت کيفيت فراگير و سيستم خودارزيابي موجبات پيشرفت و بهسازي را فراهم ميکند.

مدل تعالي ؛ ابزاري جهت سنجش ميزان  استقرار سيستمها در سازمان و خودارزيابي و راهنمايي است که مسير فعاليت مديران را براي بهبود عملکرد شناسايي و تعيين ميکند . بنابراين پيام کليدي مدل تعالي متکي بر پاسخ دادن به دو سوال است که چگونه اين مدل بعنوان يک ساختار مديريتي مناسب و منطقي شناسايي ميشود و چه کساني مي توانند در اين زنجيره ارتباط و تعاملات نقش اساسي را ايفا کند.  سطح اول اين مدل اهداف کلي و در سطح بعدي اهداف کلي به درجات و مقياس هاي کمي و قابل انداره گيري تجزيه و تبديل ميشود .

 

اصول و مفاهيم اساسي و بنيادين
 • نتيجه گرايي يعني جهت يابي در اثر

تعالي ، دستيابي به نتايجي است که رضايت کليه ذينفعان سازمان را در بر داشته باشد.

 • مشتري گرايي يعني تمرکز بر مشتري ( مشتري محوري )

تعالي ، خلق ارزش هاي مطلوب مشتري است .

 • رهبري و ثبات در مقاصد

تعالي ، رهبري دورانديش و الهام بخش ، همراه با ثبات در مقاصد است .

 • مديريت بر مبناي فرآيندها و واقعيت ها

تعالي ، مديريت سازمان از طريق مجموعه اي از سيستمها ، فرآيندها و واقعيت هاي مرتبط و به هم پيوسته است .

 • توسعه و مشارکت کارکنان

تعالي ، حداکثر نمودن مشارکت کارکنان از طريق توسعه و دخالت دادن آنها در امور است .

 • يادگيري ، نوآوري و بهبود مستمر

تعالي ، به چالش طلبيدن وضع موجود و ايجاد تغيير به منظور نوآوري و خلق فرصت هاي بهبود با استفاده از يادگيري است .

 • توسعه همکاري با شرکاي تجاري

تعالي ، توسعه و حفظ همکاري هايي است که براي سازمان ارزش افزوده ايجاد مي کند .

 • مسئوليت اجتماعي شرکت

تعالي ، فراتر رفتن از چاچوب حداقل الزامات قانوني است که سازمان در آن فعاليت ميکند و تلاش براي درک و پاسخگويي به انتظارات ذينفعان سازمان در جامعه است .

 

شرکت آریان گستر به عنوان یکی از قدیمی ترین موسسات فعال در زمینه مشاوره سیستم های مدیریتی و بهبود فرایندهای کسب و کار و همچنین بهره وری و تعالی سازمانی آماده ی ارائه خدمات مشاوره تعالی سازمانی و مشاوره EFQM و مشاور ایزو می باشد.

02177942240-77959675

تفاوت بازرسی و کنترل های پیشگیرانه

تفاوت بازرسی و کنترل های پیشگیرانه

 

 روش بازرسی:

تلاش ها و اقدام های کنترلی پس از تولید محصول و یا ارائه خدمات انجام میشد.
در فرایند تولید اقدام خاصی انجام نمی شد و تولید محصولات خارج از الزامات مهم نبود چراکه کنترلی برای یافتن آنها وجود نداشت.
بیشتر از آنکه بدنبال علت خرابی ها باشند بدنبال مقصر بودند و عمدتاً مقصر اصلی بروز مشکلات کارکنان بودند.
نقش کنترلی بصورت جاسوسی و پلیسی وجود داشته و معمولا هراس در کارکنان وجود داشت و به همین خاطر کارکنان حالت دفاعی می گیرند.
هیچ اقدام خاصی برای جلوگیری از تکرار خطاها وجود نداشت و اینکه از اشتباه های گذشته درس گرفته شود.
در چنین سیستمی روح همکاری و کار تیمی وجود ندارد و محیط سالم کاری از بین می رود.

اما در رویکرد سیستمی مبتنی بر پیشگیری:

بر تولید محصول یا ارائه خدمت بدون عیب و نقص تاکید می شود.
بجای بررسی و پرداختن مدام به مشکلات، فرایندها و سیستم بصورت مستمر بررسی، بهبود و ارتقا می یابد.
فعالیت های سازمان همواره در راستای پاسخگویی به نیاز مشتریان است و بر این اساس برنامه ریزی می شود.
تمام کارکنان سازمان در پیشرفت، بهبود و ارتقا سازمان مشارکت دارند.
کارکنان همواره تلاش می کنند از اشتباهات گذشته درس بگیرند و بدنبال یادگیری بیشتر در سازمان هستند،
در این سازمان ها علل مشکلات شناسایی می شود و برای جلوگیری از وقوع مجدد مشکل ریشه کن می شود.
در این سازمان ها تیم های کاری به بهترین نحو ممکن با یکدیگر همکاری داشته و ارتباط بین واحد های سازمانی بسیار مطلوب و عالی است.

نگرش سیستمی(System Approach)

نگرش سیستمی دیدگاهی است که به ما اجازه می دهد تا نیروها و متغیرهایی که در محیط خارج و داخل سازمان تاثیر اساسی دارند بشناسیم و به عملکرد و جایگاه آن در سازما پی ببریم. این نگرش در اداره ی سازمان ها موجب یکپارچگی در ایجاد چارچوب کلی می شودو جنبه ها ی گوناگون شناخت سازمان ها را عملی می سازد و از نظر مدیریتی نگرش سیستمی موجب می شود تا مدیران به سازمان ها به صورت یک کل و بخشی از یک محیط بزرگ تر توجه کنند.

برای مشاوره ایزو و تولید محصولات خود با استفاده از رویکرد های متفاوت با کارشناسان آریان گستر تماس بگیرید.

02177942240-02177959675

مدل های جایزه کیفیت

مدل های جایزه کیفیت:

امروزه مدل های جایزه کیفیت مانند جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج (MBNQA) و بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) به عنوان راهنمای اجرای مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) مورد استفاده تعداد زیادی از سازمان ها است. با این وجود، تعداد تحقیقات تجری که تأیید کنند که این مدل ها به صورتی واضح مفروضات اصلی TQM را منعکس می کنند یا نه، اندک است.

هدف این مقاله تحلیل میزان درک و فهم مدل تعالی EFQM از مفروضات اصلی موجود در مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر است؛ یعنی تفاوت مسائل اجتماعی و فنی مربوط به مدیریت کیفیت فراگیر، برداشت کلی از مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان، رابطه ی علّی روش های TQM و عملکرد سازمانی. بر اساس پاسخ های جمع آوری شده از مدیران 446 شرکت ایرانی از طریق پرسشنامه ای سازمان یافته مشخص شد: (1) این مدل دارای ابعاد اجتماعی و فنی است؛ (2) هر دو بعد با هم ارتباط درونی دارند و (3) این دو بعد به اتفاق نتایج را افزایش می دهند. این یافته ها مدل تعالی EFQM را به عنوان چارچوب کارآمدی برای TQM پشتیبانی می کند و همچنین نتایج حاصل از تحقیقات قبلی در رابطه با MBNQA را تقویت کرده و نشان می دهد که مدل های جایزه ی کیفیت واقعاً چارچوبی مناسب برای مدیریت کیفیت فراگیر به حساب می آیند.

برای مشاوره در زمینه مدیریت دانش و  مشاوره EFQM و همچنین سیستم های مدیریتی مانند ایزو 9001 با کارشناسان مشاور ایزو تماس بگیرید.

در مسیر موفقیت همراه ما باشید.

021-77942240-77959675

رهبری و تعهد در ایزو 45001

رهبری و تعهد

متن ذیل حاوی اطلاعاتی در مورد رهبری و تعهد در ایزو 45001 می باشد:
مدیریت ارشد می بایست رهبری و تعهد خود در رابطه با سیستم مدیریت OH&S را از طریق (موازد ریز) نشان دهد:
الف) تعیین مسئولیت ها و پاسخگویی ها برای جلوگیری از صدمات و جراحات ناشی از کار و همچنین ایجاد فعالیت ها و محیط کار امن و بهداشتی.
ب) اطمینان یافتن از اینکه خط مشی و اهداف OH&S در جهت استراتژیکی سازمان تعیین شود.
ج) اطمینان یافتن از یکپارچگی الزامات سیستم مدیریت OH&S و فرایند های کسب و کار سازمان.
د) اطمینان یافتن از اینکه منابع اجرا، پیاده سازی، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت OH&S در دسترس باشد.
ه) ارتباط اهمیت مؤثر سیستم مدیریت OH&S و انطباق الزامات سیستم مدیریت OH&S
و) اطمینان یافتن از حصول خروجی های مورد نظر سیستم مدیریت OH&S
ز) هدایت و حمایت افراد برای کمک به اثربخشی سیستم مدیریت OH&S
ح) اطمینان و ترویج بهبود مستمر
ط) حمایت از سایر نقش های مدیریت برای اثبات رهبری آنها بعنوان اعمال مسئولیت هایشان در زمینه های مختلف
ی) توسعه، هدایت، ترویج یک فرهنگ که از خروجی های مربوط به سیستم مدیریت OH&S حمایت می کند.
ک) حفاظت از کارکنان برای جبران زمان گزارش حوادث، آسیب ها، خطرات، ریسک ها و فرصت ها.
ل) اطمینان یافتن از ایجاد و پیاده سازی فرایندی به منظور مشارکت و مشورت کارکنان (رجوع به 5.4)
م) حمایت از استقرار و عملکرد کمیته ایمنی و بهداشت

جهت مشاور ایزو مانند ایزو45001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

طراحی مشاغل

طراحی مشاغل

سابقه ی طراحی شغل از قلمروی مدیریت تولید و عملیات سرچشمه گرفته شده است که در واقع طراحان مشاغل به دنبال تقسیم وظایف به فعالیت های کوچک و نزدیک به هم که فرایند عملیات پشت سر هم دارند و زمان استاندارد نسبتا دقیقی برای آن ها قابل اندازه گیری است می باشند.

مونتاژ از طریق رباط ها

این نوع طراحی شغل عمدتا متناسب با تولید انبوه و به منظور ساده کردن بالانس خط تولید و سهولت تامین منابع انسانی برای این منظور انجام می گیرد که طبعا تغییر طراحی کالا و تولید با کامپیوتر (CAM,CAD) و مونتاژ سریع از طریق رباط ها این نوع طراحی مشاغل را دستخوش دگرگونی نموده است.

به زبان ساده

طراحی شغل به زبان ساده عبارت است از:تعین و در کنار هم قراردادن وظایفی است که به صورت یک واحد کاری می تواند می تواند توسط فردی با مهارت های خاص انجام گیرد و پاسخگوی بخشی از نیاز های سازمان باشد،همانگونه که اشاره شد در این تعریف در طراحی شغل اختلاف نظر چندانی نیست ولی آنچه که مورد اختلاف نظر بسیار است چگونگی در کنار هم قرار دادن وظایف است.

در این مورد حداقل به 4 شیوه متفاوت طراحی مشاغل به شرح زیر میتوان اشاره کرد:

1-روش مهندسی صنایع

2-روش ارگونومیک

3-روش انگیزشی قابل انعطاف با تنوع وظایف

4-روش سیستمی

برای مشاور ایزو مخصوصا ایزو 9001 همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

برای طرح ریزی در مشاغل خود ما در کنار شما هستیم.

استراتژی چیست؟

استراتژی چیست؟

در این متن به دنبال پاسخی برای پرسش استراتژی چیست؟ هستیم:
استراتژی و مدیریت استراتژیک از نخستین واژه‌هایی هستند که هر تازه واردی به دنیای مدیریت، آنها را به هزار شکل و روایت می‌شنود.

برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک، استراتژی بازاریابی، انتخاب استراتژیک، منافع استراتژیک و منابع استراتژیک تنها نمونه‌هایی از این واژه‌ها هستند.

اگر هم مدیر یک سازمان باشید، دائماً وادار می‌شوید درباره‌ی استراتژی سازمان حرف بزنید. همچنین بارها و بارها مجبور (یا علاقمند) خواهید بود از تصمیم‌های خود به عنوان تصمیم‌های استراژیک دفاع کنید.

استراتژی یکی از ابزارهای مهم در موفقیت کسب‌وکارهاست. استراتژی اهداف، منابع و مسیر درست برای رسیدن به موفقیت را به شما پیشکش می‌کند. اما استراتژی چیست؟! شاید نتوان تعریفی واحد برای استراتژی ارائه کرد ولی نکته مهم‌تر این است که به هر حال تعیین استراتژی و پیاده‌سازی آن نقش مهمی در تسهیل فعالیت‌های کسب‌وکار و موفقیت‌ سازمان‌ها دارد. در مقاله‌ی پیشِ رو شما با مفهوم استراتژی و راهکارهایی برای پیاده‌سازی آن آشنا می‌شوید.

استراتژی در سطوح مختلف کسب‌وکار

استراتژی در سطوح مختلف سازمان جاری است و همه‌ی کسب‌وکار (یا چندین کسب‌وکار) و تک‌تک کارکنان و اعضای آن را در بر می‌گیرد.
استراتژی کلی شرکت به اهداف کلی و دامنه‌ی فعالیت کسب‌وکار برای تأمین انتظارات ذینفعان می‌پردازد و نقشی حیاتی دارد زیرا تحت تأثیر تصمیمات سرمایه‌گذاران به گرفتن تصمیم‌های استراتژیک برای کسب‌وکار کمک می‌کند. استراتژی شرکت معمولا به‌طور آشکار در «بیانیه‌ی ماموریت» بیان می‌شود.
استراتژی بخش‌های کسب‌وکار به چگونگی رقابت کارآمد در یک بازار خاص و تصمیم‌های استراتژیکِ مربوط به انتخاب محصولات، تأمین نیازهای مشتریان، دستیابی به مزیت رقابتی، بهره‌برداری یا خلق فرصت‌های جدید و… می‌پردازد. استراتژی عملیاتی به چگونگی فعالیت بخش‌های مختلف کسب‌وکار برای تأمین اهداف استراتژی شرکت و واحدهای کسب‌وکار می‌پردازد و تمرکز آن بر منابع، فرآیندها، افراد و… است.

جهت مشاور ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره استراتژي تخصص ماست.

چه زمانی از SWOT استفاده کنیم؟

چه زمانی از SWOT استفاده کنیم؟

موارد اصلی کاربرد تحلیل SWOT این 3 مورد می‌باشند:

در ابتدای طراحی کمپین‌های بازاریابی
اتخاذ سیاست‌های کاری متفاوت در کسب و کارتان
کشف موقعیت‌های مناسب برای اعمال تغییرات در شرکت

2 نکته در تحلیل SWOT
1) آندرو چارژ، مدیر عامل شرکت Money Crashers در این باره می‌گوید:

اشتباه اکثر مدیران این است که روند چنین تحلیلی را نادیده می‌گیرند و به یک حساب سرانگشتی و ذهنی راضی می‌شوند. اما هر کسب و کاری نیازمند دقیق‌ترین نوع تحلیل SWOT می‌باشد.

2) «شاون والش» مدیر و مالک شرکت Paradigm Computer Consulting اعتقاد دارد که تحلیل SWOT باید به صورت تیمی صورت گیرد:

بهتر است که علاوه بر رئیس شرکت و مدیران بازاریابی، دیگر کارمندان شرکت نیز درگیر فرآیند تحلیل SWOT باشند و آن‌ها نیز در شناسایی فرصت‌ها، تهدیدها و نقاط قوت و ضعف شرکت، سهمی داشته باشند. به نوعی تحلیل SWOT کسب و کارتان را به صورت تیمی انجام بدهید.

همواره ماتریس swot چهار نوع استراتژی WO، WT، ST و SO به شما می دهد.

استراتژی های محافظه کارانه (WO): در این استراتژی هدف این است که از مزیت های موجود در فرصت ها برای جبران نقاط ضعف استفاده شود.

استراتژی های تدافعی (WT): هدف از این استراتژی، کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است. معمولا در چنین شرایطی سازمان در وضعیت مخاطره آمیز قرار دارد می توانیم از روش انحلال، واگذاری کاهش عملیات، پیوستن به شرکت های دیگر از این بحران عبور کند.

استراتژی های تهاجمی (SO): در این استراتژی، سازمان با تکیه بر قوت های داخلیف بیشترین بهره را از فرصت های خارجی می برد. به همین دلیل بیشتر سازمان ها تمایل دارند در این موقعیت قرار بگیرند.

استراتژی های رقابتی (ST): در این موقعیت هدف سازمان این است که روش هایی استفاده شود تا با استفاده از نقاط قوت داخلی از تاثیر منفی تهدیدات خارجی جلوگیری شود و حتی سعی شود تهدیدات را از بین بروند.

المان‌های آنالیز SWOT

معمولا برای تحلیل SWOT، جدولی 4 ستونه و 4 ردیفه درست می‌کنیم؛ سپس نقاط ضعف و قدرت، و فرصت ها و تهدیدها را در برابر هم (جهت مقایسه) قرار می‌دهیم.

معمولا تهدیدهای خارجی و نقاط ضعف داخلی شرکت را رو به روی هم قرار نمی‌دهیم؛ هرچند ممکن است گاهی نیاز باشد تا آن‌ها را کنار هم داشته باشیم تا مثلا بتوانیم از تمام خطرات جدی شرکت، یک‌جا آگاه شویم و بتوانیم برای آن راهکار بیندیشیم (این موضوع در مورد نقاط قوت و فرصت‌های شرکت نیز صادق است).

وقتی که از همه‌ی ریسک های کسب و کارتان مطلع شدید، می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا:

نقاط ضعف داخلی کسب و کارم را برطرف کنم؟
یا فعلا قید آن بخش از بازار را که تهدیداتی برایم دارد بزنم و بگذارم برای وقتی دیگر که آمادگی مقابله با آن را دارم.

جهت مشاور ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره استراتژي تخصص ماست.

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو