ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ 

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ را می توانید در متن مطالعه و دنبال بفرمایید:

 

 

ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺍ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮﺽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺗﺼﻮﺭ ﻋﻤﻮﻡ, ﻓﺮﻭﺵ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﻧﮑﺘﻪ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﺍﺯ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

1- ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻮﻟﯿد:

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﮕﺮﺵ, ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ, ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﻱ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻢ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

2- ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺤﺼﻮل:

ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ, ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﺁﻭﺭﺍﻧﻪ است.

3- ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻓﺮﻭﺵ:

ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ.(ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ)

4- ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ:

ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺼﻮﻝ, ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺻﻞ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

5- ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:

ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ, ﺑﻪ ﺭﻓﺎﻩ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﻠﻬﺎﻱ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

برقراری ارتباط:

ارتباط به نظر موضوع ساده‌ای است. و همه‌ی ما خود را در آن متخصص می‌دانیم،به هر صورت از زمان كودكی تا به حال حرف زده‌ایم و معمولاً گفت و گو كردن امری طبیعی تلقی می‌شود خیلی ساده دهانتان را باز می‌كنید و كلمات پشت سر هم از آن خارج می‌شود، وقتی شاد هستید و خود را به كسی نزدیك احساس می‌كنید.

ارتباط برقرار كردن كار دشواری به نظر نمی‌رسد هم شما احساس خوبی دارید و هم آن‌ها و همه چیز به ظاهر خوب و بی كم و كاست است اما در شرایط اختلاف، وقتی تضادی مطرح می‌شود.

مهارت كلامی

آن وقت است كه باید مهارت كلامی خود را مورد قضاوت قرار دهید در حالت عصبانیت چگونه گفت و گو می‌كنید و یا با اشخاصی كه از شما عصبانی هستند چگونه حرف می‌زنید؟ با انتقاد چه می‌كنید؟ وقتی طرف مقابل شما غیر منطقی است و به حرف‌های شما گوش نمی‌دهد چه می‌گویید‌؟ در شرایط احساس رنجش، چگونه ارتباط برقرار می‌كنید؟

سخن آخر

اشخاصی كه در این مواقع بتوانند به خوبی و به گونه‌ای موثر ارتباط برقرار سازند، به شدت كم شمارند و حال آن كه دقیقاً در همین مواقع است كه نقش ارتباط خوب حیاتی می‌شود.

 

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره ایزو 9001 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

موفقیت کسب‌وکار

داستان گویی ابزار باارزش برندها در موفقیت کسب‌وکار

متن زیر در مورد داستان گویی ابزار باارزش برندها در موفقیت کسب‌وکار مطلبی را بیان می کند:

 

 

رهبرانی که توانایی داستان‌گویی داشته باشند، در هدایت کسب‌وکار خود به سمت موفقیت و همراه کردن گروه، راه آسان‌تری در پیش دارند، داستان‌گویی را می‌توان مهارتی ذاتی در انسان‌ها نامید که برای برقراری ارتباط بهتر، باید در آن حرفه‌ای شوند مهارتی که درنهایت می‌تواند به سود زندگی و کسب‌وکار آن‌ها تمام شود. مهارت داستان‌گویی به مدیران امکان می‌دهد که کسب‌وکار خود را سریع‌تر رشد دهند و پیام‌هایی با قدرت توسعه‌ و اثرگذاری بیشتر ارسال کنند درنهایت مخاطبانی وفادار خواهند داشت که اهمیت بالایی به محصول و کارشان می‌دهند.

داستان‌ها برند را می‌سازند

برند اپل همیشه به کاربران و مشتریان وفادار شهرت دارد؛ افرادی که تنها به‌خاطر حس خود، هیچ‌گاه به خرید محصولات رقیب تشویق نمی‌شوند داستان برند کوپرتینویی‌ها، افرادی خاص را مخاطب قرار داد که با خلاقیت و تفکرات عجیب، به‌دنبال شکستن چارچوب‌ها بودند، آن‌ها کارها را به روش خودشان انجام می‌دادند هر فردی که چنین خصوصیاتی را در خود ببیند، شاید به برند اپل جذب شود؛ چرا که محصولات و داستان آن‌ها، به فرد کمک می‌کند تا به حقیقت مورد نظر خود نزدیک شود.

داستان‌ها مشتریان را جذب می‌کنند

داستان‌ها شما را متمایز می‌کنند هر برندی با داستان‌گویی می‌تواند دلیل بهتر بودن را به‌جای گفتن، نمایش دهد، به همین دلیل داستان به‌عنوان سوخت موشک ارتباطات شناخته می‌شود.

داستان خوب، احساسات مشتری را بر می‌انگیزد

بهترین داستان‌ها آن‌هایی هستند که واکنش عمیق را در مشتریان به همراه داشته باشند به‌بیان‌دیگر داستان باید احساسات مشتری را درگیر کند چنین روندی زمانی رخ می‌دهد که مخاطب بتواند احساسات مورد نظر را درک کند، آن‌ها باید توانایی قرار گرفتن در موقعیت شما و درک داستان از دیدگاه شما و شرکت را داشته باشند. ماهیت داستان عالی همین‌گونه است. آن‌ها افراد را درکنار تفکر، به حس کردن وا می‌دارند. درنهایت، ارتباطات در لایه‌ای عمیق ایجاد می‌شود

داستان‌ها منجر به رشد می‌شوند

همه‌ی ما داستان‌هایی برای تعریف کردن داریم تنها کافی است نگاهی به گذشته‌ی زندگی خود داشته باشید و با اتصال نقطه‌های آن، به داستانی قابل تعریف کردن برسید، چنین رویکردی به شناخت بهتر خودتان کمک می‌کند؛ اینکه چه کسی هستید، از کجا آمده‌اید و چه ظرفیت‌هایی دارید داستان‌گویی برای پیشرفت شخصی هم ابزار مفیدی محسوب می‌شود، به داستان‌های گذشته‌ی زندگی خود نگاه کنید و درس‌های هر کدام را برای پیشرفت‌های آتی در نظر بگیرید.

 

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره در امر مدیریت با آریان گستر

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

 

هدف گذاری به روش مدل هارد

هدف گذاری به روش مدل هارد

 

 

 

هرگاه صحبتی در رابطه با هدف گذاری باشد حتما ویژگی های هدف با مدل اسمارت معرفی می شوند. مدل اسمارت متداول ترین مدلی است که برای هدف گذاری در نظر گرفته می شود و ویژگی های یک هدف درست را شرح می دهد که عبارتند از:

-روشن و واضح (Specific)

-قابل اندازه گیری (Measurable)

-باورکردنی و قابل دسترس (Attainable)

-واقع گرایانه (Realistic)

-زمان بندی شده (Time based)

مدل اسمارت

مدل دیگری هم برای یک هدف گذاری درست وجود دارد که جهت تکمیل مدل اسمارت مناسب است آقای مارک مورفی در کتاب HARD Goals مدلی را مطرح می کند به نام مدل هارد که نقطه اتکای این مدل به جای آنکه ویژگی های بیرونی اهداف باشد، ویژگی هایی از هدف است که مربوط به مسائل درونی انسان است. ویژگی های مد نظر در این مدل چهار ویژگی است:

اولین ویژگی: خواستن از صمیم قلب

اگر شما از صمیم قلب نگران رسیدن به اهداف خود نباشید، انگیزه زیادی برای رسیدن به آنها نخواهید داشت.

دومین ویژگی : تصویر سازی

اهداف باید در ذهن شما بسیار زنده باشند و باید از تکنیک های تجسم و تخیل برای ساختن تصویری روشن از اهداف در ذهن خودتان استفاده کنید.

سومین ویژگی: ضرورت

اگر ضرورت یک هدف به طرز روشنی برای شما مشخص نباشد، احتمال انجام ندادن آن کار بسیار زیاد می شود و آن کار به تعویق می افتد.

چهارمین ویژگی: سخت بودن

همه ما وقتی به گذشته خود رجوع می کنیم به دستاوردهایی افتخار می کنیم که اهداف بزرگ و سختی بوده اند. اهداف ما اگر به اندازه بزرگ و سخت نباشند حس عمیقی برای پیگیری و به نتیجه رسیدن در ما ایجاد نمی کند.

سحن آخر

همان طور که مشاهده فرمودید در مدل HARD به عواملی دقت می شود که مربوط به درون انسان است بر خلاف مدل SMART که بیشتر بر ویژگی های بیرونی اهداف متمرکز است شایسته است که برای هدف گذاری در مباحث مربوط به مدیریت عملکرد این دو الگو مد نظر قرار گیرد چرا که اتکای صرف بر الگوی متداول اسمارت موجب کاهش اثربخشی شما در دستیابی به اهداف خواهد شد.

 

جهت  مشاور ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره استراتژی با آریان گستر

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

 

سیستم جبران خدمات کارمندان

سیستم جبران خدمات کارمندان

متن زیر در مورد

سیستم جبران خدمات کارمندان مطلبی را ارائه می نماید:

 

 

رای درک مفهوم مدیریت جبران خدمات کارمندان باید به این سوال جواب دهیم: “جبران خدمات چیست؟” در شرایط بسیار ساده، جبران خدمات، نتایج یا پاداشهایی است که کارمندان در برابر کاری که انجام می دهند، دریافت می کنندtجبران خدمات کارمندان شامل مواردی همچون پرداخت پاداش، سود، اضافه کاری و کمیسیون فروش و غیره است.

مزایای غیر پولی

جبران خدمات کارمندان همچنین می تواند شامل مزایای غیر پولی مانند ماشین واگذار شده توسط شرکت، مسکن واگذار شده توسط شرکت و اعطای سهام شرکت باشد جبران خدمات بخش مهمی از مدیریت منابع انسانی است که کارمندان را تشویق و اثربخشی سازمان را بهبود می بخشد.

سیستم جبران خدمات کارمندان

طرح جبران خدمات کارمندان، برای تحقق ارزش های سازمان ضروری است به عنوان مثال، اگر کیفیت برای شرکت یک ارزش باشد، باید از طریق سیستم جبران خدمات کارمندان در مواردی که کار آن ها به بهبود کیفیت منجر می شود از آن ها قدردانی شود.

اهداف سیاست جبران خدمات به شرح زیر است:

-جذب کارمندان مناسب
-حفظ پرسنل مجرب
-توسعه ساختار پاداش عادلانه بین مشاغل ارزشمند
-مدیریت پرداخت برای جبران آثار تورم
-اطمینان از اینکه پاداش و حقوق بر اساس تغییرات در نرخ های بازار می باشد
-ارزیابی عملکرد، وظیفه و وفاداری
-کنترل حقوق و دستمزد و هزینه های دستمزد

پرداخت حقوق و دستمزد

بدیهی است، اداره یک شرکت، کار پیچیده ای است، زیرا پرداخت حقوق و دستمزد مستمر و منظم، منطبق کردن آرمان های شغلی کارمندان با درآمد آن ها و کنترل هزینه های شرکت، کار بسیار سخت و پیچیده است،به طور خلاصه، مدیریت جبران خدمات، عملی است که شامل تعادل رابطه کار و کارمند با تسهیل مزایای پولی و غیر پولی برای کارمندان است.

انواع جبران خدمات کارمندان:
پاداش مستقیم:

به طور طبیعی شامل پرداخت حقوق و مزایای سلامتی است.

پاداش غیر مستقیم:

پاداش غیر مستقیم به تشویق شخصی هر فرد برای کار تمرکز دارد.

اجزای جبران خدمات:

-حقوق و دستمزد
-کمک هزینه
-ایجاد انگیزه و کارایی با پرداخت
-مزایای فوق العاده

 

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره EFQM با آریان گستر

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

افت عملکرد

توصیه به کارکنانی که با افت عملکرد مواجهند

متن زیر در مورد توصیه به کارکنانی که با افت عملکرد مواجهند مطالبی ارائه می دهد:

 

با مدیرتان صحبت کنید

اینکه گاهی بازدهی‌تان کم شود، طبیعی است. به هر حال، همه ما هر از گاهی عملکردمان افت می‌کند، به مدت چند ماه یا حتی یک سال. در این مواقع، نباید بنشینید و منتظر گزارش ارزیابی عملکردتان باشید (که معمولا یک یا دو بار در سال انجام می‌شود). اگر عملکردتان پایین آمده، باید هرچه زودتر با مدیرتان صحبت کنید. اما چطور این خبر را با او مطرح می‌کنید؟

پروژه مهم

وقتی کارهایتان خوب پیش نمی‌رود، مثلا پروژه مهمی که در دست داشتید، طبق برنامه پیش نرفته یا فروشتان کمتر از حد انتظار بوده، صحبت با مدیر احتمالا آخرین کاری است که بخواهید انجام دهید. این گفت‌وگو قلق خاصی دارد.

دیک گروت

«دیک گروت»، نویسنده و مشاور مدیریت می‌گوید برای حفظ جایگاه حرفه‌ای‌تان، دو نکته را فراموش نکنید: اولا، قبل از اینکه مدیرتان به افت عملکردتان پی ببرد، خودتان صادقانه موضوعش را پیش بکشید. ثانیا، به جای بهانه تراشی، به دنبال راه‌حل باشید،اما چطور خودتان را برای گفت‌وگو با رئیس آماده کنید و چه باید بگویید؟ با هم چند نکته را مرور می‌کنیم:

عمیقا فکر کنید

اولین گام برای اقرار به افت عملکرد، این است که منشأ مشکل را پیدا کنید. برای شروع، باید اول از خود بپرسید آیا واقعا عملکردتان افت کرده یا نه. اغلب اوقات، زمان زیادی لازم است تا به نتایج مطلوب سازمان برسیم اگر افت عملکردتان، یک اتفاق غیرمعمول است یا شرایط‌تان خاص است، می‌توان آن را نادیده گرفت اما اگر نشان‌دهنده یک الگو باشد، باید بیشتر درباره شغلتان فکر کنید. شاید نیاز به آموزش دارید یا باید عملکردتان را بهبود دهید. شاید هم این شغل برایتان مناسب نیست.

آماده باشید

سپس باید از زاویه رئیس تان به این مساله نگاه کنید. از خودتان بپرسید: «او چطور به این خبر واکنش نشان می‌دهد؟» گروت می‌گوید: «اگر رئیس تان از آن دسته آدم‌هایی است که ممکن است از کوره در برود، باید خودتان را آماده کنید. نباید ناشیانه رفتار کنید.» مثلا بگویید: «ریسکی کردم که آن‌طور که انتظار داشتم نتیجه نداد. فکر می‌کردم شرایط بازار عوض می‌شود، همه احتمالات مثبت بودند. یک ریسک منطقی بود اما متاسفانه جواب نداد.» یا شاید مساله‌ای شخصی ذهنتان را درگیر کرده مثلا پدر یا مادرتان بیمار است و این باعث شده نتوانید مثل همیشه عالی باشید. یک رئیس منطقی این را درک خواهد کرد.

اعتراف کنید

گروت می‌گوید: «صادق و صریح باشید.» گفت‌وگو را این‌طور شروع کنید: «خبر بدی برایتان دارم.» این رویکرد، توجه او را جلب می‌کند و مطمئن می‌شوید که سوء تفاهم یا ابهامی برایش ایجاد نمی‌شود. سپس احساس ندامت و پشیمانی خود را ابراز کنید یک «متاسفم» خالصانه و از ته دل می‌تواند جادو کند و در آخر، بدون معطلی توضیح دهید که چطور می‌خواهید جبران کنید گروت می‌گوید: «به دنبال مقصر نباشید،دنبال سرزنش یا آبروریزی نباشید روی اصلاح تمرکز کنید.»

راهنمایی بخواهید

همزمان که برای بهبود شرایط، ایده می‌دهید، از مدیرتان هم بخواهید که راهنمایی‌تان کند. با این کار به او نشان می‌دهید که برای هوش او احترام قائلید و به او اعتماد دارید گروت می‌گوید: «کمک خواستن از او، قطعا خوشحالش می‌کند اما مراقب باشید چاپلوسی نکنید.» او توصیه می‌کند چیزی در این مایه‌ها بگویید: «راه‌حلی که به ذهنم می‌رسد این است. به نظر شما منطقی است؟»

به بلندمدت فکر کنید

اگر افت عملکرد شما، نشان‌دهنده یک مشکل بزرگ‌تر باشد، باید آن را پیدا و رفع کنید. در این حالت، باید یک گفت‌وگوی «جداگانه و طولانی‌تر» با مدیر داشته باشید گروت پیشنهاد می‌کند که بگویید: «وقتی این دوران سخت را پشت سر گذاشتیم، اگر امکانش هست برنامه‌ریزی کنیم که درباره پیامدهای این مشکل صحبت کنیم و ببینیم چطور می‌توانیم در بلندمدت از وقوع مجدد آن پیشگیری کنیم.» او می‌تواند به شکل‌های مختلف در حل مشکل کمک‌تان کند، مثلا کارهایتان را بیشتر چک کند یا آموزش‌های لازم را در اختیارتان بگذارد.

 

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره ایزو 9001 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

 

سبک رهبری اثربخش

سبک رهبری اثربخش

سبک رهبری اثربخش را می توانید در متن زیر مظالعه بفرمایید:

 

 

مقدمتا لازم به ذکر است که سبک رهبری مدیران تابعی است از شناخت آنان از انسان و ماهیت وجودی انسان،طبیعی است که اگر انسان را موجودی تنبل،تن پرور و فاقد حس مسئولیت بدانند و انگیزه اصلی او را رفاه و مادیات تشخیص دهند،طبعا در رهبری و اداره امور او سبکی برگزیده می شود که متناسب با چنین پدیده ای باشد،در مقابل اگر انسان را موجودی فعال،مسئلیت جو،علاقه مند به کار و کوشش با داشتن انگیزه های معنوی شناخته شود،مسلما راه دیگری برای هدایت او بکار خواهد رفت.

انسان چگونه موجودی است؟

پرسش اساسی این خواهد بود که بالاخره انسان چگونه موجودی است؟یکی از تحقیقات نسبتا معتبر در مقابل دو نظریه فوق الذکر نظریه ثالثی ارائه نموده که تقریبا پاسخی است به این پرسش،شناخت این نظریه از انسان به شرح زیر توجیه شده است:

-رفتار انسان تحت تاثیر متغیرهای پیچیده،روانی،بیولوژیکی،اجتماعی و اقتصادی فرم می گیرد.

-انسان فطرتا علاقه مند است کار را درست انجام دهد ولی تحت تاثیر موانع روانی به اجتماعی اغلب از زمان طفولیت در وجود او فرم می گیرد از انجام کار صحیح و درست باز می ماند.

-آدم های متعارف معمولا به دنبال منافع و هدف شخصی هستند.

-بعضی از مردم انگیزه فراجوئی ندارند و بعضی به عکس بیش از حد انگیزه فراجوئی دارند ولی اکثر مردم در حد وسط قرار گرفته اند.

-انسان معمولا در مقابل تغییر مقاومت می کند.

میزان موفقیت

اثربخشی رهبری را با میزان موفقیت سازمان ها می توان سنجش نمود،نه نگرش مدیر در اینکه انسان پدیده ای است تنبل و یا پرکار که در واقع به کاربرد نظریه های اقتضایی منجر می گردد.

سبک رهبری اثر بخش از دیدگاه فیدلر

اثر بخشی رهبری از دیدگاه فیدلر همانگونه که در نظریه های رهبری ذکر شد،به سه متغیر اختیارات رهبر،ساختار متشکل سازمانی و روابط رهبر و رهبری شونده مرتبط است که شرایط این سه متغیر انتخاب شیوه رهبری وظیفه مدار یا رابطه مدار را مشخص می نماید،سبک رهبری اثربخشی روی نمودار مشخص می شود.

 

جهت مشاوره ایزو 9001 در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره استراتژی با آریان گستر

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

ایمنی مواد غذایی

پیشگیری های مربوط به ایمنی مواد غذایی

پیشگیری های مربوط به ایمنی مواد غذایی را در متن های زیر می توانید مطالعه بفرمایید:

 

 

باید توجه داشت که برنامه های پیش نیاز خارج از سیستم HACCP قرار دارند اما هنوز هم در داخل این سیستم هستند،پس بازرسان نمی توانند همان ضوابطی را که در الزامات قانونی HACCP وارسی کرده اند مورد استفاده دهند،برنامه ی بازرسی کارکنان باید بر اساس برنامه های پیش نیاز و تعیین شده بوده و در ادامه اگر لازم باشد در مورد تجزیه و تحلیل خطر تصمیم گیری شود،چه تفاوتی بین یک نقطه ی کنترل بحرانی مستقر شده در سیستم HACCP و برنامه های پیش نیاز وجود دارد؟

نقطه ی کنترل بحرانی

یک نقطه ی کنترل بحرانی برای کنترل خطرهای قابل انتظار مربوط به ایمنی مواد غذایی طراحی و تعیین می شود،اما برنامه های پیش نیاز باید از خطرهای مربوط به ایمنی مواد غذایی پیشگیری نمایند.

سیستم HACCP

برنامه های پیش نیاز مجموعه اقداماتی هستند که برای اجرای سیستم HACCP انجام می شوند تا به این ترتیب از استقرار سیستم ایمنی مواد غذایی پشتیبانی بعمل آید،این برنامه ها از خطرهایی که بطور جدی ایمنی مواد غذایی را تهدید می کنند پیشگیری می نمایند،بعنوان مثال اگر در جریان برنامه های پیش نیاز محصولات گوشتی نواقصی در مورد E.coli 0157:H7 وجود داشته باشد این موضوع در ایمنی مواد غذایی اثر بسیار بدی خواهد داشت.

مثال های برنامه های پیش نیاز

بعضی از مثال های مربوط به برنامه های پیش نیاز به شرح زیر هستند  اما باید توجه داشت که این برنامه ها در تمام واحد ها یا موسسات یکسان نخواهند بود:

-برنامه کنترل آفات

-عملیات تولید خوب

-کنترل مواد خام:کنترل مواد دریافتی،میکروار گانیسم های شاخص و …

-کنترل محصول:کنترل مواد خارجی،مواد حساسیت زا،مواد شیمیایی و …

-برنامه های مراعات اصول بهداشت و تعمیر و نگهداری

 

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره EFQM با آریان گستر

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

تعریف های کاربردی

تعریف های کاربردی

متن زیر تعریف های کاربردی در زمینه آزمایشگاهی را می دهد:

 

 

کالیبراسیون

کالیبراسیون در مجموعه ی عملیات و تحت شرایط تعیین شده،رابطه ی بین مقادیر و کمیت ها با ابزارهای سنجش یا سیستم سنجش یا نمایش مقادیر بوسیله اندازه گیری مواد یا مواد مرجع و تطابق مقادیر واقعی با استانداردها را نشان می دهد.

مواد مرجع تایید شده

منظور از CRM مشخصات مقادیر تایید شده بوسیله ی یک روش معتبر فنی همراه با قابلیت ردیابی موارد تایید شده یا مستندات صادره توسط گروه اعتبارگذاری است.

سرویس عمومی تجهیزات

تجهیزات آزمایشگاهی است که برای سنجش و اندازه گیری قابل استفاده نبوده اما می توانند در بدست آوردن نتیجه ی یک انالیز مؤثر باشند،مانند آسیاب ها،مخلوط کن ها،گرمخانه ها،کوره ها،هات پلیت ها ،هم زن ها،شیشه آلات غیر حجم سنجی مورد استفاده برای اندازه گیری تقریبی حجم،گرمایشض آزمایشگاه و سیستم تهویه.

شرایط تاسیسات

عبارتست از شناسایی عناصر و اجزای تمام سیستم ها الکترونیکی و انواع دیگر،این شناسایی و به دنبال آن مستندسازی برای هر یک از تاسیسات با ذکر جزئیات معمول کاربرد دستگاه ها،تعمیر و نگهداری عمومی،روش های نگهداری پیشگیرانه و تمیز کردن است.

دستگاه های سنجش

ترازوها،کروماتوگراف ها،اسپکترومترها،ترمومترها،زمان سنج ها،ویسکومترها و ابزارهای سنجش الکترو شیمیایی را شامل می شوند.

شرایط بکارگیری

بطور معمول توسط کمیسیون ها توصیف می گردند و شامل کالیبراسیون و توصیف معیارهای مربوط به پارامترهای دستگاه های آزمایش به هنگام استفاده است،همچنین ممکن است دربرگیرنده ی توضیحات مربوط به دامنه ی بالا و پایین تغییرات باشد.

شرایط انجام دادن

مربوط به استفاده ی روزانه از دستگاه ها و طراحی اجرایی سنجش و اندازه گیری های عادی است،جزئیات دستورالعمل ها و معیارها نیز شامل آن می گردد.

استانداردها ی فیزیکی:

استانداردهای فیزیکی شامل اوزان مرجع و ترمومترهای مرجع می باشد.

 

جهت مشاوره ایزو 45001 در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره در امر مدیریت ریسک با آریان گستر

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

عملیات تولید خوب

عملیات تولید خوب

 

 

 

به طور خلاصه می توان گفت که این برنامه ها روش ها و اقداماتی هستند که باید بطور کامل در محل استقرار یابند تا دستیابی به یک برنامه اثر گذار HACCP ممکن شود،این برنامه های پیش نیاز،با تاکید بر جریان عملیات تولید خوب معرفی می شوند،GMP زیر بنا و اولین اقدام برای شروع به کار در صنایع غذایی محسوب می شود.

کیفیت تولید مواد غذایی

GMP طبق تعریف،انجام تمامی عملیات و یا روش هایی است که کیفیت تولید مواد غذایی در یک کارخانه را تضمین می کند،در ایالات متحده هنگامی که GMP مطرح می شود در اغلب اوقات می بایست به قوانین اداره ی کل غذا و دارو آمریکا(FDA) مراجعه شود،این قوانین برای تامین ایمنی تولیدات تجاری غذایی مورد استفاده قرار می گیرند،GMP یکی از چند برنامه ی پیش نیازی برای رسیدن به HACCP بوده و بعنوان یکی از اجزای عملیات خوب در این مسیر تشریح می شود.

پاکیزگی در فضاهای فرآوری و تولید

GMP در ایالات متحده با دستیابی به پاکیزگی در فضاهای فرآوری و تولید،نظافت و رعایت اصول بهداشت در این فضاها،جلوگیری از آلودگی های میکروبی و ممانعت از آلودگی های شیمیایی محقق می گردد،بسیاری از الزامات GMP کلی بوده و برای تولید مواد غذایی بی خطر و ایمن،رعایت این شرایط بعنوان حداقل الزامات ضرورت دارد،هر چند بعضی ازین موارد نیز کاملا اختصاصی هستند،GMP بصورت متداول تحت بازنگری های مبسوطی قرار می گیرد و ممکن است در آینده ی نزدیک تغییراتی در آن بوجود بیایید.

آیین کار انجام عملیات

عملیات تولید خوب،جرئیاتی اختصاصی از انچه که تولیدکنندگان باید بر اساس قوانین،بطور کامل انجام دهند را ارائه می نماید،برای استقرار GMP آیین کار انجام عملیات باید مورد توجه قرار گیرد،آیین کار شامل وجود دستورالعمل در تمامی مراحل،آموزش کارکنان،بازبینی روش ها و مستند سازیدر مراحل کار می باشد.

 

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره ایزو 9001 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

یافتن شغل جدید

بایدها و نبایدهای یافتن شغل جدید، وقتی هنوز مشغول کار هستید

 

 

 

آیا بدنبال شغل جدید هستید؟ توصیه ما این است پیش از استعفا دادن و زمانی که هنوز مشغول کار هستید به دنبال شغل جدید باشید چرا؟ به این خاطر که وقتی مشغول فعالیت هستید، ارتباط‌های حرفه‌ای و کاری با دیگران دارید و به واسطه آنها می‌توانید موقعیت‌ها و فرصت‌های خوب را کشف کنید و انتخاب آگاهانه و درستی داشته باشید.

هیجان و احساسات

به جای اینکه از روی هیجان و احساسات از شغل خود بیرون بیایید، همچنان در آنجا بمانید و همزمان هم دنبال شغل دلخواهتان بگردید. به این صورت هم درآمد خود را حفظ کرده‌اید و هم بدنبال اهداف جدیدی در زندگی حرفه‌ای خود هستید.

نیروی خوب

این را به خاطر داشته باشید که بیشتر کارفرماها دوست دارند نیرویی استخدام کنند که در حال حاضر مشغول فعالیت است، زیرا تصور می‌کند که او نیروی خوبی است (چون در حال حاضر کار می‌کند) و ارزش وقت گذاشتن برای مصاحبه دارد،اما وقتی بیکار باشید سوالات زیادی در ذهن کارفرما ایجاد می‌شود و تصورش این است که مشکلی دارید که تاکنون استخدام نشده‌اید یا شاید به اندازه کافی قوی و با مهارت نیستید که در هیچ جا مشغول کار نیستید.

موقعیت‌های بهتر

از همه اینها مهم‌تر، وقتی شغل خود را دارید و دنبال موقعیت‌های بهتر می‌گردید فشار کمتری هم روی ذهن شما هست. زیرا خیالتان راحت است که فرصت کافی برای یافتن بهترین گزینه را در اختیار دارید.

برگ برنده

از دیگر دلایلی که توصیه می‌کنیم برای یافتن کار جدید در نظر داشته باشید این است وقتی هنوز مشغول فعالیت هستید، این برگ برنده را در دست دارید که در مصاحبه تقاضاهای خود را از موضع قدرت مطرح کنید و نگران این نباشید که آیا در مصاحبه قبول می‌شوید یا خیر.

جست‌وجوی شغل جدید

از بزرگ‌ترین خطرات جست‌وجوی شغل جدید وقتی هنوز مشغول کار هستید این است که همکاران یا مدیر شما متوجه این قضیه بشوند اگر مدیر چنین چیزی را بفهمد ممکن است تصور کند شما وفاداری و تعهد کامل ندارید،این طرز فکر می‌تواند مشکلات مختلفی برای شما بدنبال داشته باشد زیرا نگاه‌ها به شما منفی خواهد شد، حتی در بدترین حالت ممکن است به اخراج شدن شما منجر شود.

شرکت‌های رقیب

این خطرات زمانی پررنگ‌تر می‌شود که شما در شرکت‌های رقیب دنبال شغل جدید باشید در چنین حالتی حتی ممکن است یک تهدید جدی برای امنیت شرکتِ کنونی خود محسوب شوید.

یافتن شغل جدید

از دیگر مشکلاتی که در یافتن شغل جدید وقتی هنوز سر کار هستید می‌توان مطرح کرد این است که از آنجا که بدنبال فرصت‌های بهتر هستید، نمی‌توانید همه توجه و تمرکز خود را روی شغل کنونی بگذارید و این مساله ممکن است اعتبار شما را خدشه‌دار کند.

اما برای اینکه از این خطرات و مشکلات دوری کنید و بتوانید همزمان با کار کردن بدنبال شغل جدید باشید در زیر چندین نکته را مطرح کرده‌ایم:

به هیچ کدام از همکاران خود نگویید که قصد دارید استعفا بدهید و هرگز به دوستی‌های محل کار خود اعتماد نکنید،مطمئن شوید که پروفایل لینکداین شما ۱۰۰ درصد کامل و درست است، زیرا برخی از کمپانی‌های بزرگ و موفق هنگام استخدام نیروهای جدید حتما سراغ پروفایل لینکداین افراد موردنظرشان می‌روند تا سوابق کاری و ارتباطات آنها را مورد بررسی قرار دهند.

محافظه‌کار

هرگز پشت‌سر مدیر کنونی خود صحبت نکنید، حتی اگر در بدترین و ناراحت‌کننده‌ترین شرایط کاری قرار دارید، در محل کار بهتر است همیشه محافظه‌کار باشید و به تک‌تک کلماتی که بیان می‌کنید حواستان باشد،به کارفرمای آینده خود بگویید که جست‌وجوی شغلی شما بهتر است محرمانه باقی بماند؛ زیرا ممکن است به گوش مدیر کنونی‌تان برسد.

همکاران یا مدیر کنونی

به هیچ عنوان همکاران یا مدیر کنونی خود را به عنوان مرجعی برای تایید ادعاهای خود معرفی نکنید حتی اگر یک درصد کارفرمای جدید بخواهد از همکاران کنونی شما در موردتان تحقیق کند، حتما شرایط ناخوشایندی برایتان به وجود خواهد آمد.

ساعات غیر کاری

مصاحبه‌های کاری خود را در ساعات غیر کاری تنظیم کنید شما در شغل کنونی باید همچنان کامل و حرفه‌ای کار کنید،از کامپیوتر، تلفن، فکس و ایمیل شرکت کنونی برای یافتن شغل جدید استفاده نکنید،بسیاری از شرکت‌ها استفاده اینترنتی کارکنان را رصد می‌کنند، همچنین ممکن است مکالمه‌های تلفنی یا ایمیل‌های سازمانی‌ها هم شنود شوند.

پست‌های اینترنتی

در شبکه‌های اجتماعی به جست‌وجوی کار خود اشاره نکنید ممکن است همکاران یا مدیر شما این پست‌های اینترنتی را ببینند و این مساله می‌تواند موقعیت‌های خوبتان را از بین ببرد،رزومه خود را در سایت‌های کاریابی آنلاین به اشتراک نگذارید، زیرا احتمال دارد همکاران یا مدیر کنونی شما رزومه شما را ببینند.

صادق باشید

با کارفرمای کنونی خود صادق باشید تا حد امکان در جست‌وجوی شغل جدید بودن خود را از بقیه پنهان کنید،اما اگر یک درصد مدیر یا کارفرما از شما در مورد این مساله سوال پرسید، به هیچ عنوان دروغ نگویید و این مساله را انکار نکنید.

 

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره EFQM با آریان گستر

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

 

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'