تمركز بر مشتري

تمركز بر مشتري:

یکی از نکات مهم در ایزو 9001 تمركز بر مشتري می باشد.متن زیر اطلاعات مناسبی در این مورد ارائه می نماید.

نماينده مديريت گزارشات مربوط به پياده سازي الزامات مشتري درون سازمانی و برون سازمانی را در جلسات دوره اي و موردي بازنگري مديريت به مدیر عامل گزارش مي نمايد و مديريت ارشد سازمان بدينوسيله اطمينان حاصل  مي نمايد كه الزامات مورد نياز مشتري در سازمان تعيين شده است. همچنين مديريت ارشد  با ارزيابي و بررسي شكايات و نظرات مشتريان در جلسات دوره اي و موردي بازنگري مديريت همچنين بررسي وضعيت شاخص هاي مرتبط با رضايت مشتري از برآورد سطح رضايت مشتريان اطمينان حاصل مي نمايد و اقدامات لازم را جهت تمرکز بر مشتری در راستای افزایش رضایت مشتریان و برآورده سازی نیازهایی که توسط مشتری بیان نشده اند ولی در جهت افزایش میزان رضایت مشتری هستند را مشخص می نماید.

تمرکز بر مشتری با شناسایی صحیح الزامات مشتری و بازنگری الزامات و همچنین تعیین الزامات قانونی تصدیق می شود.

برای مشاور ایزو و مشاوذر همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موقثیت با ما همراه باشید.

برای اخذ ایزو 9001 با ما تماس بگیرید.

 

اهداف سیستم مدیریت ایمنی غذایی

اهداف سیستم مدیریت ایمنی غذایی

اهداف سیستم مدیریت ایمنی غذایی به شرح ذیل است:

الزامات سيستم مديريت كيفيت و سیستم مدیریت ایمنی غذا بدین نحو مشخص و پياده گرديده است كه اهداف ذيل را محقق سازد:

الف-در وهله اول توانايي سازمان در فراهم آوردن مداوم محصول به نحوي كه الزامات مشتريان و الزامات قانوني مقتضي برآورده گردد را بيان مي دارد.

ب-افزايش ميزان رضايت مشتريان با كاربردي موثر از سيستم مدیریت كيفيت و بكارگيري فرايندهاي مرتبط با الزامات مشتري و قانوني در راستاي بهبود مستمر سيستم مدیریت كيفيت.

ج – کنترل مخاطرات  مربوط  به ایمنی غذا جهت حصول اطمینان از ایمن بودن غذا هنگام استفاده توسط انسان

چ- طرح ریزی،  اجرا،  اداره کردن، نگهداری و به روز آوری سیستم مدیریت ایمنی غذا با هدف تامین محصولات ایمن برای مصرف کننده در موارد مصرف مورد انتظار

ح – اثبات تطابق با الزامات مقرراتی وقانونی کاربردی مربوط به ایمنی غذا

ی-برقراری ارتباط اثر بخش در مورد مسائل ایمنی غذا با تامین کنندگان مشتریان و طرفهای ذینفع مرتبط با زنجیره غذایی

برای مشاور ایزو و مشاوره ایزو 22000 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

برای اخذ ایزو 9001 با ما تماس بگیرید.

اجراي دوره هاي آموزشي

اجراي دوره هاي آموزشي

دوره هاي آموزشي در داخل شركت و يا خارج از آن و توسط تاًمين كنندگان خدمات آموزشي با نظارت نماينده مديريت اجرا مي شوند. و نماينده مديريت بويژه در خصوص دوره هايي كه در محل شركت برگزار مي گردد ، هماهنگي هاي اجرايي لازم را به عمل آورده و تجهيزات لازم را تاًمين مي‌نمايد. براي دوره هايي كه در داخل شركت اجرا مي شود فرم نظارت بر حضور شركت كنندگان  تكميل مي‌گردد.   

             

 ارزشيابي دوره هاي آموزشي

در پايان كليه دوره هاي آموزشي فرم ارزشيابي دوره آموزشي  در اختيار شركت كنندگان قرار گرفته تا فرم تكميل گردد.اطلاعات مندرج در اين فرم در تصميم گيري هاي مرتبط با برنامه ريزي هاي اجراي دوره هاي آموزشي مد نظر قرار مي گيرد. و نماينده مديريت موظف است كه با استفاده از نمودارهاي آماري اقدام به تحليل فرم ارزشيابي دوره آموزشي  نمايد.مبنای ارزشیابی دوره آموزشی 50% می باشد.

برای مشاوره ایزو 14001 همین حالا با کارشناس شرکت آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
021-77942240-77959675

مشاور ایزو 9001 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت همراه ما باشید.

 نگهداري و تعميرات اتفاقی

 نگهداري و تعميرات اتفاقي :

برای توضیحات درمورد نگهداري و تعميرات اتفاقی متن زیر را ملاحظه نمایید.

در اين حالت معمو لاً خرابي ماشين آلات يا تجهيزات بصورت اتفاقي و تصادفي و خارج از هرگونه

برنامه هاي پيش بيني شده بوقوع مي پيوندد .

هنگام وقوع اين اتفاق اپراتورمربوطه درصورت عدم توانايي رفع عيب طبق دستورالعمل راه اندازي، تنظيم،نحوه كار و رفع عيب اوليه مراتب رابه اطلاع سرپرست خود رسانده وايشان پس ازبازديد دستگاه نسبت به تكميل فرم درخواست كارهاي تعميراتي و درج اولويت انجام كار اقدام مي كند .

اين فرم به تاييد مسئول سالن رسانده شده ، و پس از تأييد به مسئول نت ارائه مي گردد.

مسئول نت پس از دريافت فرم بر مبناي اولويت كارمبادرت به پيگيري تعمير و سرويس دستگاه مي نمايد.

سپس در فرم مذكور وضعيت تعمير(در داخل يا توسط افرادي از خارج شركت) را مشخص كرده و شرح

تعميرات ، زمان صرف شده افراد تعمير كار، قطعات تعويض شده و تاريخ شروع و پايان تعميرات ودرصورتيكه افرادي ازخارج شركت دستگاه را تعميركرده باشند نام ، آدرس محل كارايشان راقيدمي نمايد .

 

برای مشاوره ایزو 14001 همین حالا با کارشناس شرکت آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
021-77942240-77959675

مشاور ایزو 9001 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت همراه ما باشید.

منت ایزو 10012

دانلود متن ایزو 10012

يك سيستم اثربخش مديريت اندازه گيري اطمينان مي دهد كه تجهيزات اندازه گيري و فرآيندهاي اندازه گيري براي استفاده موردنظر خود مناسب اند، و اين در تحقق اهداف كيفيت محصول و مديريت كردن ريسك نتايج اندازه گيري نادرست حائز اهميت است. هدف سيستم مديريت اندازه گيري، مديريت كردن ريسك اثراتي است كه تجهيزات اندازه گيري و فرآيند هاي اندازه گيري مي توانند با توليد نتايج نادرست بر كيفيت محصولات يك سازمان داشته باشند. گستره روش هاي مورد استفاده براي سيستم مديريت انداز هگيري از تصديق تجهيزات اصلي تا كاربرد فنون آماري در كنترل فرآيندهاي اندازه گيري را شامل ميشود.
در اين استاندارد عبارت “فرآيند اندازه گيري” براي فعاليت هاي انداز هگيري فيزيكي (مثلا در طراحي، آزمون،توليد و بازرسي) به كار مي رود.
مراجعه به اين استاندارد ممكن است:

− از سوي مشترياني باشد كه به محصولات مشخصي نياز دارند؛
− از سوي تامين كنندگاني باشد كه محصولات مشخصي را عرضه ميكنند؛
− از سوي سازمان هاي قانوني يا قانون گذار باشد؛
− براي ارزيابي و مميزي سيستم هاي مديريت اندازه گيري باشد.

دانلود متن ایزو 10012

اين استاندارد الزامات عام را مشخص مي كند و راهنمايي براي مديريت فرآيندهاي اندازه گيري و تاييد اندازه شناختي تجهيزات اندازه گيري مورد استفاده در پشتيباني و اثبات مطابقت با الزامات اندازه شناختي فراهم مي سازد. اين استاندارد الزامات مديريت كيفيت سيستم هاي مديريت اندازه گيري را مشخص مي كند.
كه مي تواند توسط سازمان هايي كه اندازه گيري را به عنوان بخشي از كل سيستم مديريت اجرا مي كنند، و به منظور حصول اطمينان از برآورده شدن الزامات اندازه شناختي، مورد استفاده قرار میگیرد.

برای مشاوره ایزو و سایر سیستمهای مدیریتی همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

ایزو 17025 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.

ایزو 45001

ایزو 45001

سازمان بین المللی ایزو گروهی از کارشناسان بهداشت و ایمنی شغلی (OHS) را به گرد هم آورده تا استاندارد جدیدی را تدوین نمایند. استاندارد ISO 45001 به سازمان ها کمک خواهد کرد تا عملکرد بهداشت و ایمنی و در نهایت حفظ جان افراد را بهبود بخشند.

استاندارد ISO 45001 ، بهداشت و ایمنی شغلی، الزامات مربوط به اجرای یک سیستم مدیریتی و چارچوبی برای کاهش ریسک آسیب و بیماری به کارکنان را ارایه می نماید. این استاندارد جایگزینی کاملا مطلوب برای استاندارد OHSAS 18001  خواهد بود و پس از معرفی سازمانها این استاندارد را پیاده سازی کرده و گواهینامه ISO 45001  را دریافت خواهند کرد.

با توجه بر اینکه بسیاری از سازمانها از استاندارد های ISO استفاده می کند لذا یکپارچگی و ادغام استاندارد ISO 45001 به عنوان یک ابزار ایمنی و بهداشت با دیگر استانداردها (علی الخصوص در سازمان های کوچک ) به مراتب راحت تر است.

همچنین انتظار می رود با استفاده از نام ISO بر آن ، اعتبار بیشتری به این استاندارد داده شده و پذیرش آن نیز گسترده تر شود.

با توجه به موارد مثبت اشاره شده در بالا و همچنین حضور گسترده شرکت کنندگان, احتمالا بهبود و توسعه این استاندارد به آسانی نبوده و شاهد مخالفت ها یا عدم پذیرش هایی نیز در این خصوص خواهد بود . اما امید است با توسعه افراد شرکت کننده در تدوین این استاندارد پیاده سازی و اجرای آن در هرکشور و هر سازمان با هر ابعادی آسان تر خواهد بود.

 

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 45001  کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

استراتژی

استراتژی

اطلاعات در مورد استراتژی را در متن زیر مطالعه نمایید:

راهبرد یا استراتژی شاخه ای از علم مدیریت است که در فنون نظامی، اقتصاد، تجارت و به ویژه عرصه سیاست کاربرد دارد.

طبق تعریف لغت نامه وبستر، «راهبرد، علم برنامه ­ریزی و هدایت عملیات نظامی بزرگ در مقیاس کلان، با هدف تشخیص و یافتن بهترین موقعیت قبل از شروع درگیری واقعی با دشمن است»

در دیدگاه جدید، راهبرد یک برنامه واحد، همه‌جانبه و تلفیقی است که نقاط قوت اصلی و نقاط ضعف اصلی سازمان را با فرصتها و تهدیدات محیط مربوط می‌سازد و به نحوی طراحی شده است که با اجراء صحیح آن از دست یابی به اهداف اصلی سازمان اطمینان حاصل می‌گردد.

از دیدگاه جانسون و شولز، استراتژی جهت حرکت و گستره فعالیت‌های یک سازمان در بلندمدت، با توجه به منابع موجود و محیط در حال تغییر سازمان، به ویژه با توجه به بازارها، مشتریان و کارفرمایانش با توجه به انتظارات گروه‌های ذی‌نفع است.

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

 

 

 

مدلهای سرآمدی کسب و کار

EFQM

اطلاعات در مورد مدلهای سرآمدی کسب و کار را در متن زیر مطالعه نمایید:

در بین مدلهای سرآمدی کسب و کار مدل «بنیاد اروپائی مدیریت کیفیت» یا EFQM, Eropean Foundation for Quality Management معروفترین مدل می‌باشد.

مدل تعالی سازمانی مدلی است که سازمانها را ارزیابی و عملکرد آنها رااندازه گیری می کند. این مدل به سازمانها کمک می کند تا با مقایسه وضعیت موجود و مطلوب خود تفاوتها را شناسایی کنند ، سپس با بررسی علل وقوع این تفاوتها راه حل های بهبود وضع موجود را پیدا و آنها را اجرا نمایند.

بعضی از ابزارهای بهبود مستمر شامل تحلیل اقدامات اصلاحی، فعالیتهای پیشگیرانه، ممیزی داخلی و رضایت مشتری می‌باشند. سیستمهای مدیریتی ISO مانند سیستم مدیریت کیفیت یا سیستم مدیریت زیست‌محیطی از این ابزار استفاده می‌کنند تا تضمین کنند که هدف کلی یک سازمان بدست آمده‌است.
یکی از قدرتمندترین ایده‌هایی که دمینگ ارائه کرد، چرخه بهبود مستمر بود. این چرخه چهار مرحله دارد:

  • نخستین مرحله، برنامه‌ریزی برای تغییر هر چیزی است که تلاش می‌کنید بهبود یابد.
  • مرحله دوم، انجام آن تغییر در مقیاسی کوچک است.
  • سومین مرحله، مشاهده و بررسی نتایج
  • چهارمین مرحله، تصمیم‌گیری و اقدام مجدداست.

بهبود مستمر به عنوان موثرترین راه برای بهبود بازده و بهبود کیفیت در شرکتها شناخته شده‌است.

برای مشاوره ایزو و مشاوره EFQM  همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موقثیت با ما همراه باشید.

برای پیاده سازی EFQM با ما تماس بگیرید.

شایستگی و آگاهی ایزو 14001:2015

 شایستگی

الزامات  شایستگی در استاندارد ایزو 14001  برای اشخاصی که تحت کنترل سازمان کار می کنند و بر عملکرد زیست محیطی تاثیر گذار هستند ، به کار می رود ، از جمله  اشخاصی که :

الف ) کارشان به طور بالقوه ایجاد پیامد  زیست محیطی بارز  دارد ؛

ب ) مسئولیت هایی برای سیستم مدیریت زیست محیطی به آنها  واگذار می گردد ، از جمله کسانی که

  • پیامدهای زیست محیطی یا الزامات  تطابق را تعیین و ارزشیابی می کنند ؛
  • در دستیابی به یک هدف زیست محیطی سهمی دارند ؛
  • در وضعیت های اضطراری واکنش نشان می دهند؛
  • ممیزی های داخلی را انجام می دهند؛
  • ارزشیابی های تطابق را انجام می دهند
آگاهی

آگاهی از خط مشی زیست محیطی  نبایستی این گونه معنی شود که نیاز است تعهدات به خاطر سپرده شوند و یا اشخاصی که تحت کنترل سازمان کار می کنند ، نسخه ای از خط مشی مدون زیست محیطی داشته باشند . ترجیحاً این  اشخاص بایستی  از وجود ، مقصود و نقش خود در دستیابی به تعهدات از جمله نحوه اثرگذاری کار آنها بر توانایی سازمان در براورده شدن  الزامات  تطابق ، اگاه باشند.

مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 45001  کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

 

تبادل اطلاعات ایزو 14001

تبادل اطلاعات در ایزو 14001

اطلاعات در مورد تبادل اطلاعات در ایزو 14001 را در متن زیر مطالعه نمایید:

تبادل اطلاعات به سازمان اجازه می دهد تا اطلاعات مرتبط با سیستم مدیریت زیست محیطی خود از جمله اطلاعات مربوط به جنبه های  زیست محیطی بارز ، عملکرد زیست محیطی ،  الزامات تطابق و توصیه هایی برای بهبود مداوم را  ارائه نموده و به دست آورد . تبادل اطلاعات فرآیندی دو طرفه درون و بیرون سازمان است .

هنگام ایجاد فرایند(های) تبادل اطلاعات به منظور حصول اطمینان از اینکه تبادل اطلاعات در مناسب ترین سطوح و  بخش ها صورت می گیرد ، ساختار داخلی سازمان بایستی  درنظر گرفته شود. . برای  تامین نیازهای بسیاری از  طرفهای ذی نفع متفاوت ، تنها یک رویکرد منفرد می تواند کافی باشد یا ممکن  است رویکردهای چند گانه برای پرداختن به نیازهای مشخص هر یک از طرفهای ذی نفع لازم باشد .

اطلاعات دریافت شده توسط سازمان می تواند شامل درخواست ها از طرفهای ذی نفع برای اطلاعات  مشخص مربوط به مدیریت جنبه های زیست محیطی سازمان یا شامل عقاید یا نظرات عمومی در مورد نحوه  اجرای مدیریت آن جنبه ها توسط  سازمان باشد .

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 45001  کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو