ایزو 27001

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات:

با توجه به گسترش جوامع، سرعت تغییرات و اهمیت موضوع تجارت پایدار و کسب و تداوم مزیت رقابتی،  اطلاعات به عنوان یک سرمایه با ارزش برای هر سازمانی محسوب می شود و از طرف دیگر اکثر فرآیندهای تجاری یک سازمان از طریق سیستم های اطلاعاتی آن پشتیبانی می گردند. این امر باعث شده که در سالهای اخیر بحث امنیت و حفاظت از اطلاعات در برابر تهدیدات گوناگون مورد توجه اکثر فعالان عرصه کسب و کار قرار گیرد. استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC 27001 قسمتی از استانداردهای خانواده 27000 است که در سال 2005 از طرف سازمان بین المللی استانداردها و کمسیون برق بین المللی به عنوان استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات Information Security Management System) ( یا ISMS منتشر شده است. آخرین ویرایش این استاندارد بین المللی 2013 است که در برگیرنده 10 بند می باشد.

در برخی از سازمانها کنترل های امنیت اطلاعات تعیین شده­اند اما وجود سیستم مدیریت امنیت اطلاعات می تواند باعث یکپارچگی بیشتر درزمینه حفاظت از اطلاعات شود.

مزایای استفاده از این  استاندارد :

 • بررسی سیستماتیک ریسک های امنیتی اطلاعات
 • استقرار فرهنگ امنیت اطلاعات
 • اثربخشی و بهبود مستمر فرآیندهای سیستم امنیت اطلاعات
 • افزایش اعتماد طرف های ذینفع از جمله مشتریان
 • تضمین انطباق با الزامات دوام تجارت

این استاندارد می­تواند برای هر گونه سازمان با هر نوع و اندازه استقرار یابد و به علاوه پیاده سازی آن کاملا با استاندارد سیستم های مدیریت کیفیت (ISO 9001 ) و استاندارد بین المللی مدیریت زیست محیطی (ISO 14001 )  سازگار است.

جهت مشاور ایزو 27001 با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید.

021-77944064

921-77959675

021-77942240

 

جایزه ملی بهره وری

جایزه ملی بهره وری:

وزارت صنایع و معادن و موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی با تشکیل کارگروه تخصصی طی سالهای 1378 تا 1381 دو مدل مالکوم بلدریج و EFQM را به همراه یک سری تغییرات اعمال شده در برخی کشورها مورد بررسی قرار دادند که نهایتاً کمیته علمی مدل تعالی سازمانی EFQM را در تاریخ 10/3/82 به عنوان مدل سرآمدی سازمانهای ایرانی به تصویب رساند و پس از آن مقدمات جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی پی ریزی شد.

اهداف جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی

 • ایجاد فضای رقابتی در عرصه تعالی سازمانی
 • تشویق سازمانها برای انجام خودارزیابی و شناخت نقاط قوت و نقاط قابل بهبود
 • ایجاد بستر لازم برای تبادل تجارب سازمانهای موفق

بخشهای جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی

 • بخش ساخت و تولید
 • بخش خدمات
 • بخش بهداشت و درمان و سلامت
 • بخش آموزش
 • بخش عمومی

چنانچه نیاز به اطلاعات جامعتری در این زمینه دارید لطفا با مشاور ایزو تماس حاصل فرمایید.

021-77942240,02177944064

مشاور ایزو لوگو

مزایای پیاده سازی EFQM

مزایای پیاده سازی EFQM در سازمانها

مدل تعالی یا سرآمدی سازمانی EFQM مزایای زیر را برای هر سازمانی به همراه خواهد داشت:

 • واکنش سریع سازمان و چابک نمودن آن نسبت به تغییرات و تحولات محیط کسب و کار و نیازهای ذینفعان
 • درک ارزش سرمایه های اصلی سازمان و مشارکت گسترده کارکنان در رسیدن به یک مزیت رقابتی پایدار
 • خودارزیابی و ارزیابی میتنی بر واقعیات
 • ایجاد ارزش افزوده ازطریق توجه به بهبود مستمر و نوآوری سیستماتیک
 • درک دقیق تر فضای داخلی سازمان و شناسایی بهتر نقاط ضعف و قوت در مقابل تهدیدها و فرصت ها
 • ایجاد یک زبان مشترک بین مدیریت و کارکنان
 • کمک به ایجاد بستر مناسب برای شکلگیری سازمان یادگیرنده و محرک برای یادگیری های فردی و سازمانی
 • توجه ویژه و دائمی به عملکرد سازمانی
 • شناسایی نقاط بهبود و ساماندهی طرح های بهبود
 • ایجاد تصویری واقعی از کیفیت عملیات سازمان

چنانچه نیاز به اطلاعات جامع تری در این زمینه دارید لطفا با مشاور ایزو تماس حاصل فرمایید.

021-77942240,02177944064

EFQM چیست؟

EFQM چیست؟؟

در سال 1988 بنياد کيفيت اروپا توسط 14 شرکت پيشرو اروپایی تأسيس شد. در سال 1991 مدل EFQM توسعه داده شد و توسط کميسيون اروپا (EC) به عنوان ابزار اصلی موفقيت شرکتها ی اروپائی مطرح مدل تعالی سازمانی چارچوبی روشمند برای ارزيابی عملکرد سازمان ها در دو حوزه فرآيند ها و نتايج حاصل از اين فرآيند ها است. دستاوردهای حاصل از ارزيابی در اين مدل عبارتست از نقاط قوت سازمان و زمينه های قابل بهبود آن که برای دستيابی به بهبودها فهرستی از برنامه های اولويت بندی شده را نيز پيشنهاد می کند.

مدلی که جايزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی بر آن استوار است شده، دارای 9معياراصلی و 32 زیر معیار فرعی است. در واقع هر يک از معيارهای نه گانه مدل جايزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی شامل چندین زیر معیار است که ابعاد مختلف معيار را مشخص می سازد. پنج معياراز نه معیار اصلی، توانمندسازها و چهار معيار ديگر نتايج هستند.

توانمندسازها : رهبری،  استراتژی، کارکنان، منابع و شرکا، فرآيندها و محصولات و خدمات

نتايج : نتايج مشتريان، نتايج کارکنان، نتايج جامعه، نتايج کليدی

نوآوری و يادگيری و خلاقیت کمک می کنند تا توانمندسازها بهبود يافته و مسلما بهبود توانمندسازها، بهبود نتايج را به دنبال خواهد داشت.

نحوه امتیاز دهی در مدل EFQM اینگونه هست که از 1000 امتیاز کل 500 امتیاز متعلق به توانمندسازها و 500 امتیاز دیگر مربوط به نتایج است.

ویژگی اصلی مدل خودارزیابی است که یک بازنگری سیستماتیک و جامع و کاملی از عملکرد سازمان خواهد بود و طی آن نقاط ضعف و پتانسل های بهبود سازمان شناسایی می شوند.

 

efqm-diagram1

گام های اصلی فرآیند خودارزیابی

گام 1: ایجاد تعهد مدیریت ارشد

گام 2: اطلاع رسانی در سازمان

گام 3: طرح ریزی خودارزیابی

گام 4: انتخاب و آموزش گروه مدیریت کننده

گام 5: خودارزیابی

گام 6: اولویت بندی یافته ها و نتایج خودارزیابی

گام 7: تشکیل گروه های بهبود و پیشنهاد و اجرای اقدامات اصلاحی

 

چنانچه نیاز به اطلاعات جامع تر در مورد سیستم مذکور دارید لطفا با مشاور ایزو تماس حاصل فرمائید.

021-77942240,02177944064

 

 

سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی

سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی :
HACCP ابزاری برای ارزیابی خطر ها و استقرار سیستم های کنترل است و در آن تمرکز برای پیشگیری همواره نسبت به اتکا به آزمایش محصول نهایی در الویت قرار دارد. HACCP از قابلیت تطبیق با شرایط مختلفی همچون توسعه در طراحی تجهیزات ، روش های فرآوری یا پیشرفت های تکنولوژی برخوردار است. این سیستم را می توان در سراسر زنجیره مواد غذایی از تولید اولیه تا مصرف کننده نهایی بکار گرفت. استفاده از این سیستم به همراه بازرسی های مربوط به دستورالعمل های قانونی و ترویج تجارت بین المللی ، اعتماد به ایمنی مواد غذایی را افزایش میدهد. به کار گیری HACCP با سیستم های مدیریت کیفیت ( همچون ایزو 9001 ISO) و سیستم های که برای مدیریت ایمنی مواد غذایی در نظر گرفته شده است ( همچون ایزو ISO 22000 و ISO15161) کاملاً سازگار است.
چنانچه نیاز به اطلاعات جامع تر در مورد سیستم مذکور دارید لطفا با مشاور ایزو تماس حاصل فرمائید.
021-77944064-77942240

برنامه های پیش نیاز PrPs

برنامه های پیش نیاز PrPs :
بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) برنامه های پیش نیاز شرایط و عملیات اولیه ی مورد نیاز برای اجرای HACCP هستند که برای رعایت ایمنی مواد غذایی ضرورت دارند . برنامه های پیش نیاز ساختاری را فراهم میکنند که بر پایه آن میتوان به سیستم اثرگذار تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی(HACCP) دست یافت. این برنامه ها اغلب در برگیرنده مجموعه گسترده ای از امکانات و اقداماتی هستند که ترجیحاً با توجه به فرآیند و یا ویژگی محصول در نظر گرفته میشوند. دستیابی به این شرایط احتمال بروز خطر های حتمی را کاهش میدهد.
برای اطمینان یافتن از اثر گذاری برنامه های پیش نیاز اسقرار یافته ، باید آن ها را مورد بازبینی قرار داد.
چنانچه نیاز به اطلاعات جامع تر در مورد سیستم مذکور دارید لطفا با مشاور ایزو تماس حاصل فرمائید.
021-77944064-77942240

عملیات آزمایشگاهی خوب (GLP(Good Laboratory Practice :

عملیات آزمایشگاهی خوب GLP(Good Laboratory Practice) :

برای اجرای ایزو ISO / IEC 17025 دو شرط اساسی وجود دارد:

 • الزامات مدیریتی
 • الزامات فنی

الزامات مدیریتی به اثر گذاری سیستم های مدیریت کیفیت در عملیات اجرایی آزمایشگاه مربوط میشوند و از این نظر تا اندازه ای شبیه ایزو ISO 9001 است.

الزامات فنی نیز به صلاحیت کارکنان ، علمی بودن و مستند بودن روش های آزمایش ، کیفیت تجهیزات و تهیه گزارش از نتایج آزمون ها و همچنین کالیبراسیون ها ارتباط پیدا میکند که تمام این موارد در عملیات آزمایشگاهی خوب GLP به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار میگرند.

منظور از اصول عملیات آزمایشگاهی خوب GLP، رعایت قوانین بین المللی پذیرفته شده برای انجام عملیات آزمایشگاهی است. چنانچه اصول عملیات آزمایشگاهی خوب در آزمایش ها بکار گرفته  شوند همراه با کسب اطلاعات ، ایمنی مربوط به سلامت انسان و محیط زیست نیز تامین میگردد.

عملیات آزمایشگاهی خوب مربوط به فرآیند سازماندهی و شرایطی است که آزمایش های آزمایشگاه، برنامه ریزی ، اجرا، بازنگری ،ثبت و گزارش میشوند.

چنانچه نیاز به اطلاعات جامع تر در مورد سیستم مذکور دارید لطفا با مشاور ایزو تماس حاصل فرمائید.

021-77944064-77942240

ایزو 9004 ISO

استاندارد بین المللی بهبود مستمر ISO 9004 :
ویرایش ISO 9004 در تطابق با توسعه و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 انجام گرفته است. هر دو استاندارد تکمیل کننده یکدیگر هستند ، اما به صورت مستقل از هم نیز مورد استفاده قرار دارند. الزامات ISO 9001 که برای سیستم مدیریت کیفیت تعیین شده است میتواند درون سازمان ها ، یا برای گواهی و یا برای قرار داد ها بکار گرفته شوند. اثر گذاری سیستم مدیریت کیفیت با تمرکز بر تطبیق نیلز های مصرف کننده و قوانین قابل اجرا و الزامات تنظیم شده است.
ISO 9004 به عنوان راهنما ، طیف گسترده ای از اهداف سیستم مدیریت کیفیت را ارائه میکند که در ایزو 9001 منحصراً برای تقویت مدیریت و موفقیت سازمان انجام میشود. ISO 9004 راهنمایی هایی را به سازمان توصیه میکند که مدیریت ارشد برای توسعه آن ها تلاش میکند و مزایای ISO 9001 در پیگیری سیستماتیک و انجام اصلاحات مداوم در سرتاسر سازمان است. به هر حال منظور از آن ها فقط گواهی کردن یا مفاهیم قراردادی نیست.
چنانچه نیاز به اطلاعات جامع تر در مورد سیستم مذکور دارید لطفا با مشاور ایزو تماس حاصل فرمائید.
021-77944064-77942240

 

مشاوره GMP

مشاوره GMP:

شرکت آریان گستر با استفاده از مشاوران و کارشناسان مجرب در زمینه مشاوره GMP و پیاده سازی سیستم GMP (روشهای خوب تولید) فعال میباشد. اساتید این مجموعه توانایی مشاوره و پیاده سازی و استقرار و آموزش سیستم مذکور در گریدهای مختلف اعم از غذایی،دارویی،آرایشی و….. می باشند.

Good Manufacturing Practice  یکی از سیستمهای حساس می باشد که نیاز به دانش و تجربه کافی در پیاده سازی دارد.

چنانچه نیاز به اطلاعات جامع تر در مورد سیستم مذکور دارید لطفا با مشاور ایزو تماس حاصل فرمائید.

021-77944064-77942240

 

ایزو 17025

در استاندارد ایزو 17025 الزامات عمومی برای احراز صلاحیت جهت انجام آزمون و/ یاکالیبراسیون  و نیز نمونه برداری تعیین میشود.این استاندارد در بر گیرنده انواع آزمون و کالیبراسیونی است که با استفاده از روشهای استاندارد،روشهای استاندارد نشده و روشهای ابداع شده در خود آزمایشگاه انجام میگیرد.این استاندارد در مورد کلیه ی سازمان های انجام دهنده آزمون/و یا کالیبراسیون کاربرد دارد.

این استاندارد در مورد کلیه آزمایشگاهها صرف نظر از تعداد کارکنان یا گستره فعالیتهای آزمون ویا/کالیبراسیون کاربرد دارد.این استاندارد برای استفاده توسط آزمایشگاه ها در ایجاد سیستم مدیریت برای کیفیت و همچنین برای فعالیت های اداری و فنی آن هاست.

در اصل این استاندارد باید توسط سازمانهای اعتبار بخشی (ACCREDITATION BODY) ممیزی و صادر گردد.لذا با توجه به اصل موجود تنها سازمان اعتبار بخشی حاضر در ایران مرکز تایید صلاحیت موسسه استاندارد ایران (NACI) قادر به ممیزی و صدور گواهینامه ایزو 17025 میباشد.

کارشناسان این شرکت توانایی پیاده سازی و استقرار سیستم مذکور،مشاور ایزو و اخذ گواهینامه از مرکز تایید صلاحیت در کمتر از 3 ماه را دارند.به جرات میتوان اشاره داشت که بازه ی زمانی مذکور بسیار کوتاه برای اخذ گواهینامه ایزو 17025 می باشد.

خواهشمند است با توجه به تخصصی بودن استاندارد مذکور حتما قبل از شروع با افراد خبره مشورت نمایید.

اگر قیمت و زمان برای شما مهم میباشد همین حالا با کارشناسان شرکت آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

 

صفحه 4« بعدی...23456...10...قبلی »
اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو