ایزو 9001 ویرایش 2015

ایزو 9001 ویرایش 2015

ایزو 9001 ویرایش 2015 در تاریخ 15 سپتامبر 2015 مورد ویرایش مجدد و ثبت نهایی شد.

علیرغم تفکر بسیاری از کارشناسان سیستم استاندارد نفاوت های زیادی نسبت به سابق پیدا کرد.

اضافه شدن دید استراتژیک و حرکت در مسیر استراتژیک ، تفکر مبتنی بر ریسک و مدیریت دانش و  همچنین مسئله ی بسیار مهم درک عوامل داخلی و خارجی و الزامات طرفهای ذینفع از موارد قابل توجه اضافات سیستم مدیریت کیفیت می باشد.

البته مواردی هم حذف گردید که قابل تامل می باشد مانند نظامنامه که حذف آن به خودی خود نشان دهنده تاکید بر کاهش حجم مستندات می باشد.

نماینده مدیریت نیز از استاندارد حذف و مسئولیت کلی سیستم که به عهده مدیریت رده بالا(ارشد) می باشد که میبایست وظایف را در سطوح مختلف به اشتراک بگذارد.

اقدام پیشگیرانه نیز حذف و  جای آن اقدامات مرتبط با ریسک ها قابل مشاهده است.

سیستم استاندارد بسیار کاربردی تر و دارای نقطه های قابل تامل و اجرایی تر نسبت به نسخه های گذشته می باشد.

قابل توجه است که مباحثی مانند بازنگری مدیریت و ورودی ها و خروجی های آن مورد تغییرات قرار گرفت. تغییرات در واژه ی کنترل مدارک و سوابق و یا روش اجرایی مدون که تماما با عموان اطلاعات مدون دیده میشود.

در متن جدید سازمان ها اجازه استثنا کردن بندی را ندارند و میبایست از تمامی بندها استفاده و بندهایی که با توجه به ماهیت سازمان کاربردی نیست را غیر کاربردی اعلام نمایند.

در این نسخه از استاندارد ایزو 9001  جای استفاده از واژه ی تامین کننده از واژه ی ارائه دهنده بیرونی استفاده گردیده که ارائه کنندگان محصولات و خدمات را به طور کلی شامل می شود.

برای مشاور ایزو و سایر سیستمهای مدیریتی با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

021-77942240-77959675

ارتباطات مشارکت و مشاوره

مشاوره و ارتباطات داخل سازمان

برای توضیحات در مورد بند ارتباطات مشارکت و مشاوره متن ذیل را بخوانید:

روشهاي ارتباطي در رابطه با اطلاع رساني وضعيت هاي اضطراري شامل حوادث ناشي از کار و بلاياي طبيعي و حريق و …. در روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري تشريح شده است.

به طور کلی در مستندات نظام هاي مديريت كيفيت، ايمني و بهداشت شغلي و مديريت زيست محيطي تشريح شده است، كه  اهم ارتباطات به قرار زير است:

ـ دريافت و ارسال گزارشات و ارتباطات فني و سلسله مراتب مديريتي در نمودار سازماني و همچنين در شناسنامه فرآیندها و شرح وظايف تشريح شده است.

ـ تلفن هاي ارتباطي در رابطه با اطلاع رساني وضعيت هاي اضطراري به ترتيب زير تعريف مي گردد:

الف ـ كليه كاركنان به محض مشاهده هرگونه حريق مراتب را طي تماس با شماره تلفن داخلي به اطلاع واحد HSE مي رسانند.

جهت تبادل اطلاعات و اخذ مصوبات و قوانين از مراجع ذيصلاح (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  ، اداره کار ، سازمان تامين اجتماعی و … ) مسئول ، در دوره های یک ساله اقدام به برقراری ارتباط با سازمان های مرتبط می نماید

برای مشاور ایزو و مشاور ایزو 14001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

مشاوره ایزو 45001

02177942240-7795967

 

 تعهد مديريت

 تعهد مديريت

در ذیل نمونه ای از توضیحات در مورد تعهد به سیستم مدیریتی کیفیت ایزو 9001 را می بینید.

مديريت شركت با طراحي و استقرار شبكه‌اي از فرآيندهاي فعال در شركت و با تعيين راه‌كارهاي مناسب و تعريف شبكة اطلاعاتي مابين فرآيندها توانسته است ابزارهاي مناسبي فراهم آورد كه بوسيلة آنها از استقرار “سيستم مديريت كيفيت” و نيز بهبود مستمر اثر بخشي آن اطمينان حاصل نمايد.

بخشي از ابزارهاي فراهم شده ذيلاً شرح داده مي‌شود.

الف) انتقال و تفهیم اهمیت برآورده شدن خواسته های مشتری و همچنین الزامات قانونی از طریق امور بازاريابي و فروش هنگام اخذ يك پيشنهاد، سفارش يا عقد قرارداد، و طبق مكانيسم تعريف شده در فرآيند “بازاريابي و فروش” الزامات  اخذ شده را به امور مهندسي منعكس نمايد. در امور مهندسي الزامات در فرم “برگه داده‌هاي مشتري” ثبت مي‌گردد. اگر ابهامي وجود داشته باشد و يا اطلاعاتي است كه مشتري از آن بي‌اطلاع است، امور مهندسي براي روشن شدن موضوع، از طريق امور “بازاريابي و فروش” نظر مشتري را جويا مي‌شود. شرح كامل چگونگي اخذ الزامات مشتري در فرآيند “بازاريابي و فروش”  تشريح شده است.

ب) مديريت شركت با تعيين خط مشي كيفيت تعهد خود را نسبت به جلب رضايت مشتري، استقرار و بهبود مستمر “سيستم مديريت كيفيت” اعلام داشته است. متن خط مشي كيفيت تصويب شدة شركت در بخش پنجم  نظامنامه آمده است.

ج) اهداف كيفيت بصورت زير تعيين مي‌گردد:

هر سال از طرف واحد مديريت كيفيت از امورهاي ذيربط خواسته مي‌شود كه اهداف كيفي سال بعد امور مربوطه را پيشنهاد نمايند. امورها با مد نظر قرار دادن بهبود مستمر فعاليت فرآيندها، اهدافي را تعريف نموده و پيشنهاد مي‌نمايند. اهداف پيشنهاد شده در واحد مديريت كيفيت بررسي و تجزيه و تحليل مي‌شوند. سپس با مديران هر امور موضوع بررسي مي‌گردد. و تعدادي از اهداف تعيين گرديده و با تصويب مديريت به امورهاي ذيربط ابلاغ مي‌گردد

برای مشاور ایزو و مشاوره ایزو 9001  با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

پايش، اندازه‌گيري، تجزيه و تحليل و بهبود

پايش، اندازه‌گيري، تجزيه و تحليل و بهبود

در سازمان ها می بایست فرآيندهاي مختص پايش، اندازه‌گيري، تجزيه و تحليل و بهبود، مستقر و اجرا مي‌گردد. اين فرآيندها به سه گروه تقسيم شده‌اند.

الف) فرآيندهايي كه انطباق محصول را نشان مي‌دهند عبارتند از :

 • فرآيند كنترل ورودي
 • فرآيند كنترل حين توليد
 • فرآيند كنترل محصول نهايي
 • فرآيند آزمايش محصول

ب) فرآيند “مميزي داخلي” براي حصول اطمينان از انطباق “سيستم مديريت كيفيت” طراحي، مستقر گرديده و اجرا مي‌شود.

ج) فرآيندهايي كه براي بهبود اثربخشي “سيستم مديريت كيفيت” طراحي، مستقر و اجرا مي‌شوند عبارتند از :

 • فرآيند سنجش رضايت مشتري
 • فرآيند اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه
 • فرآيند ارزيابی تأمين كنندگان
 • فرآيند بهبود سيستم‌ها و روش‌ها
 • فرآيندآموزش
 • استفاده از فنون آماري در فرآيندهاي مختلف فعال در شركت

 

8-1-1- شناسایی ابزارهای آماری

ابزارهای آماری مناسب در هر فرایند جهت جمع آوری اطلاعات ،تجزیه وتحلیل و تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد.

8-1-2- آگاهی از مفاهیم آماری پایه

مفاهیم آماری پایه مانند پراکنندگی، کنترل پایداری ، قابلیت فرایند و تنظیم غیر ضروری در سازمان درک شده و با استفاده از فرم های مربوطه مورد اسفاده قرار می گیرند .

پايش، اندازه‌گيري، تجزيه و تحليل و بهبو در IATF 16949 بسیار مورد توجه می باشد.

برای مشاور ایزو و مشاوره ایزو 9001  با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

دستورالعمل پذیرش نمایندگی

دستورالعمل پذیرش نمایندگی

در این متن نمونه ای از موارد مورد نیاز در شرکتها برای اعطای نمایندگی(دستورالعمل پذیرش نمایندگی) را قرار دادیم.

 • دريافت درخواست كتبي متقاضي اخذ نمايندگي
 • چنانچه تشخيص معاونت بازرگاني امكان اعطاي نمايـــندگـــي در منطقه وجود داشت به متقاضي اعلام مي گردد كه مدارك لازم را به شرح ذيل به شركت ارسال نمايد
  • فتوكپي جواز كسب
  • فتوكپي سند محل كسب يا اجاره نامه معتبر
  • فتوكپي شناسنامه
  • فتوكپي كد اقتصادي
 • پس از ارسال مدارك , فرم مشخصات متقاضي نمايندگي  توسط متصدي امور نمايندگان تشكيل گرديده وسپس طي همان فرم شرايط كسب نمايندگي جهت متقاضي بررسي مي شود.
 • پس ازتكميل فرم مشخصات متقاضي نمايندگي  ,درخواست رسيده دركميسيوني متشكل ازمديرعامل,‌معاونت بازرگاني,رئيس فروش ومتصدي امور نمايندگان بررسي شده وچنانچه با توجه به شرايط مربوط متقاضي حائزشرايط لازم بود بصورت آزمايشي بعنوان نمايندة‌ فروش پذيرفته ميشود
  • تذكر1: باتوجه به موقعيت منطقه و شرايط نماينده مبلغي تحت عنوان تضمين كه توسط كميسيون فوق مشخص ميگردد بصورت چك يا سفته ازنماينده جديد اخذ ميشود.

   برای مشاور ایزو و مشاوره مدیریت با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
   02177942240-77959675

تهیه بودجه

تهیه بودجه

سر آغاز تهیه بودجه عملیاتی است و فروش پیش بینی شده تقریبا” روی کلیه ارقام حاضر در بودجه تاثیر می گذارد .
روشهای متداول تهیه بودجه فروش شامل :
الف – استفاده از تکنیکهای آماری بر مبنای تحلیلهای مربوط به شرایط عمومی بازار ، اوضاع اقتصادی و شرایط اقتصادی محصولات تولیدی .
ب – پیش بینی فروش با استفاده از نظرات تخمینی مدیران و مسئولین فروش شرکت .
ج – تجزیه و تحلیل عوامل مختلفی که بر فروش شرکت تاثیر می گذارند و تلاش بین گرایشات این عوامل در آینده .

روش موجود تهیه بودجه فروش عبارت است از :
الف – بازار یابی و تجزیه و تحلیل نیازهای مشتریان .
ب – حداکثر توان تولید با توجه به ظرفیت واقعی .
ج – نقطه نظرات مدیریت محترم عامل .

انواع بودجه :

الف –  بودجه عملیاتی که شامل مواد ذیل میشود :

1 –  بودجه فروش

2 –  بودجه تولید

3 –  بودجه نیازمندیهای تولید شامل :

1- 3 –  مواد مستقیم

2- 3 –  کار مستقیم

3- 3 –  سربار کارخانه

4 –  بودجه هزینه های اداری و فروش

5 –  سود و زیان پیش بینی شده

 

ب –  بودجه مالی که شامل موارد ذیل میشود :

1 –  بودجه هزینه های سرمایه ای

2 –  بودجه نقدی

3 –  تراز نامه پیش بینی شده

برای مشاور ایزو و مشاوره مدیریت و عارضه یابی با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

نکات مدیریتی

نکات مدیریتی

متن زیر خلاصه ای از توصیه نامه یک مدیر آلمانی پس از چندین سال کار در صنایع مختلف ایران است

۱. به کارشناسان ونخبگان سیستم خود هیچگاه فشار وارد نکنید آنها می توانند کاری کنند که سیستم شما دچار بیماری هموفیلی شود و با کوچکترین زخمی خونریزی مداوم نماید .

۲. وجهه ی طلبکارانه داشتن و ندیدن نقاط مثبت کارکنان یک ضعف اساسی است که نوآوری و خلاقیت را می میراند.

۳. از ترس اینکه پرسنلتان جایگاه شما را بگیرند اقدام به استخدام افراد ضعیف و غیر حرفه ای ننمایید قطعا کارکردن با حرفه ای ها مشکلات خاصی دارد ولی به پیشرفت سیستم و پیشرفت شما کمک می کند.

۴. به جای ایجاد تفرقه بین کارکنان و ایجاد سیستم های جاسوسی به فکر ایجاد اتحاد ونظم بین کارکنان باشید.

۵. در موردی مسایلی که نمی دانید تظاهر به دانایی نکنید .گاهی با پرسیدن یک سوال مناسب می توانید میزان هوش وسطح فکرتان را به دیگران اثبات کنید.

۶. از کوچکترین افراد مجموعه هم می شود چیزهایی یاد گرفت از فرصت های یادگیری استفاده کنید.

۷. به پرسنلتان فرصت مناسب برای تفریح بدهید.

۸. استفاده نامناسب از ابزار اخراج باعث ایجاد ناامنی در محیط کار و و بالطبع تنزل کیفیت می شود.

۹. مدیریت را مایه برتری بر دیگران ندانید.در کارکنان شما افراد زیادی هستند که از شما با استعدادتر در زمینه مدیریت هستند.

۱۰. موفقیت یک مدیر به اتومبیل ، کت وشلوار، ساعت مچی و تجملات نیست.

۱۱. به همه مسایل ورود نکنید گاهی زمان حلال مسایل است.

۱۲. مدیریت را با نظامی گری اشتباه نگیرید . در خفقان و فشار هیچ استعدادی رشد نمی کند شاید چینی ها بتوانند اپل بسازند ولی هیچگاه استیو جابز پرورش نمی دهند.

۱۳. اگر از پایین ترین سطوح شروع بکار کرده اید و پله پله بالا آمده اید هیچ کس مناسب تر از شما برای آن پست نیست.

۱۴. به جای استخدام سه نفر با حقوق پایین یک نفر با حقوق بالا استخدام کنید یک نفر راضی بهتر از سه نفر ناراضی کار می کند.

۱۵. به هر کسی در جایگاه خودش قدرت و اختیار بدهید . به چارت سازمانی احترام بگذارید . و آن را دور نزنید چه به سمت بالا چه به سمت پایین.

۱۶. از استخدام افراد دارای پارتی! خودداری کنید.

برای مشاور ایزو و مدیریت با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

شرايط اضطراري

شرايط اضطراري ايمني و بهداشت شغلي :

هر وضعيتي كه به طور اضطراري بر سلامت و ايمني افراد تاثير گذار باشد مانند حوادث طبيعي نظير سيل , زلزله , … و يا هر نوع آتش سوزي, انفجارمين و…, آزاد شدن ناگهاني گازهاي سمي و خطرناك , رها شدن مايعات و مواد شيميايي و … كه يك شرايط اضطراري محسوب مي‌‌شود .

 

پيشگيري و مقابله با حوادث و وضعيتهاي اضطراري  :

دستورالعملهاي مربوط به ريسكهاي ايمني و شرايط اضطراري و طـرق مقابله با آنها توسط مسئول ايمني تـدوين گرديـده و در دسترس افـراد ذيربط قرار مي‌گيرند .

در اينگونه دستورالعملها نحوه برقراري ارتباطات و همچنين وظايف و مسئوليتهاي كليدي در شرايط اضطراري به روشني مشخص گرديده است .

جهت مقابله مناسب با شرايط اضطراري و توجه دادن پرسنل به رعايت نكات ايمني مسئول ایمنی  موظف است تابلوهاي ايمني و هشدار دهنده و محلهاي تجمع در وضعيتهاي اضطراري و مناطق خطر را مشخص و به اطلاع پرسنل برساند .

مسئول ايمني موظف است پس از بروز حادثه اقدام به تکميل فرم ثبت حوادث و به مديريت گزارش نمايد .

مقابله با حوادث و رویدادها و وضعیت های اضطراری یکی از الزامات ایزو 14001 و ایزو 45001 می باشد.

برای مشاور ایزو و سایر سیستمهای مدیریتی همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

کنترل داده های الکترونیکی

کنترل داده های الکترونیکی

کنترل داده های الکترونیکی مرتبط با ایزو 17025

چنانچه نرم‌افزاري، توسط پرسنل آزمايشگاه يا پيمانكار طراحي شده باشد بايد قبل از آنكه مورد استفاده قرار گيرد، مورد صحه‌گذاري قرار گيرد. صحه‌گذاري مي‌تواند به طرق زير انجام شود:

 • محاسبه دستي داده‌ها به صورت موازي با نرم افزار و مقايسه نتايج
 • استفاده از داده‌هايي كه قبلاً نتايج آنها معلوم شده است.

 

چنانچه به هر دليلي مسئله‌اي در سيستم نرم افزاري رخ دهد كه سبب شود نرم افزار دچار مشكل گردد و به درستي عمل نكند، سيستم توسط افراد متخصص، براي پيشگيري از حذف يا بهم ريختن فايل‌ها، مورد بررسي و كنترل قرار مي‌گيرند. در مواردي كه هرگونه ترديد يا شكي در مورد ويروسي شدن سيستم وجود داشته باشد، كامپيوتر‌ها مورد بررسي و كنترل قرار مي‌گيرند. در زمان نصب يك نرم افزار جديد يا وارد كردن داده‌ها به كامپيوتر، ويروسي نبودن داده‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

در زماني كه نرم افزار به صورت معيوب و غير عادي اجرا مي‌شود نوع عيب ثبت شده و به برنامه نويس اعلام مي‌گردد.

از داده‌هايي كه به صورت الكترونيكي نگهداري مي‌شوند، نسخه‌هاي پشتيبان تهيه مي‌گردد. اين كار توسط مدير فني براي نگهداري داده‌ها انجام مي‌شود. اينكار از طريق ذخيره‌سازي اطلاعات روي CD و هارد ديسك  ذخيره مي‌شود. نسخه‌هاي پشتيبان كه به صورت CD و هارد ديسك مي‌باشند از طريق برچسب‌هايي كه بر روي آنها زده مي‌شود كاملاً قابل شناسايي بوده و به صورتي نگهداري مي‌شوند كه عوامل محيطي مخرب، بر روي آنها تأثير منفي نداشته باشند.

برای مشاور ایزو با کارشسناسان آریان گستر همین الان تماس بگیرید.

021-77942240-77959675

تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها

الف) تعیین داده های مناسب : داده های مناسب اکثرا از نتایج پایش فرایندها ومحصول ورضایت مشتری ، اثربخشی آموزشها، عدم انطباقهای محصول ، تعداد اقدامات اصلاحی صادره وموثر تعداد اقدامات پیشگیرانه موثر، میزان توقفات پیش بینی شده یا پیش بینی نشده تجهیزات ودستگاهها ، نتایج عملکردوارزیابی تامین کنندگان ، میزان پیشرفت پروژه ای بهبود ، میزان نیل به اهداف خرد سازمان تا نتایج ارزیابی دوره ای انبار و…

ب) جمع آوری داده ها: صاحبان فرآیندهایی که داده های موضوع بند الف را تعیین نموده اند ، مسئولیت جمع آوری وپایش واندازه گیری آنها درفواصل زمانی معین در شناسنامه فرآیندها را بعهده دارند. داده ها نتیجه پایش واندازه گیری شاخص ها وفرایند ومحصول می باشند ، طبق فرمهای معین شده برای پایش واندازه گیری شاخص ها این داده ها حاصل می گردند.

ج) تجزیه وتحلیل داده ها : داده های جمع آوری شده ابتدا می بایست بصورت آماری مرتب گردیده ومیزان مغایرت آنها با داده های برنامه ریزی شده بدست آمده وسپس علت کاهش یا افزایش از معیارمورد تحلیل واقع شود. برای تجزیه وتحلیل داده ها همولا از نمودار علت ومعلول (نمودارایشیکاوا یا استخوان ماهی) استفاده میکنیم.

 

د) نتایج تجزیه وتحلیل داده ها: نتایج تجزیه وتحلیل داده ها بصورت گزارش آماری مورد بررسی از سوی نماینده مدیریت وتیم مدیریتی قرارگرفته ودرصورت لزوم اقدامات اصلاحی ویا موارد بهبود طی برنامه های بهبود تنظیم وصورت میگیرد.

تجزی و تحلیل داده های ایزو 9001

 

برای مشاور ایزو  و سایر سیستمهای مدیریتی با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو