ایزو 21500

ایزو 21500:

ISO 21500:2012  راهنمایی برای مدیریت پروژه فراهم می کند و می تواند توسط هر نوع سازمان، از جمله سازمان های دولتی، خصوصی و یا جامعه، و برای هر نوع پروژه بدون در نظر گرفتن پیچیدگی، اندازه و مدت آن، مورد استفاده قرار گیرد.

ایزو 21500: 2012 توصیف سطح بالا مفاهیم و فرآیندهای را ارائه می دهد که در نظر گرفته شده است تا عمل خوب در مدیریت پروژه را تشکیل دهند. پروژه ها در بستر برنامه ها و اوراق بهادار پروژه قرار می گیرند، با این حال، ایزو 21500: 2012 راهنمایی دقیق در مورد مدیریت برنامه ها و اوراق بهادار پروژه را ارائه نمی دهد. مباحث مربوط به مدیریت عمومی فقط در قالب مدیریت پروژه مورد توجه قرار می گیرند.

برنامه ریزی ISO برای این استاندارد (21500) برای اولین بار در یک خانواده از استانداردهای مدیریت پروژه مطرح شد. ایزو همچنین این استاندارد را برای تطبیق با سایر استانداردهای مرتبط مانند ISO 10005: 2005 سیستم مدیریت کیفیت – دستورالعمل های برنامه های کیفیت، ISO 10006: 2003 سیستم های مدیریت کیفیت – دستورالعمل های مدیریت کیفیت در پروژه ها، ISO 10007: 2003 سیستم های مدیریت کیفیت – دستورالعمل برای مدیریت پیکربندی، ISO 31000: 2009 مدیریت ریسک – اصول و دستورالعمل طراحی نموده است.

برای مشاوره ایزو و مشاوره استراتژی با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.این مجموعه یکی از پیشتازان این حرفه در زمینه مشاوره استراتژی و سایر سیستمهای مدیریتی می باشد.

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.

ایزو 9001 با آریان گستر

02177942240-77959675

شرکت آریان گستر

ایزو 25000

ایزو25000:

کیفیت محصول، همراه با کیفیت فرایند، امروزه یکی از مهمترین جنبه های توسعه نرم افزار می باشد. به همین دلیل، استانداردهای ISO / IEC 25000 – الزامات و ارزیابی کیفیت سیستم و نرم افزار (SQuaRE) در حال توسعه است. بعضی از مهمترین استانداردهای این مجموعه در حال حاضر منتشر شده است، در حالی که دیگران هنوز در حال توسعه هستند.

ISO / IEC 25000 شامل مجموعه ای از استانداردهای مبتنی بر ISO / IEC 9126 و ISO / IEC 14598 است که هدف اصلی آن هدایت توسعه محصولات نرم افزاری از طریق مشخص کردن الزامات کیفیت و ویژگی های کیفی ارزیابی است. هدف از ISO 25000 این است که به عنوان یک میدان خدمت کند که تمام اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت نرم افزار بر اساس استاندارد ISO / IEC 25000 را جمع آوری می کند.

ISO / IEC 25000  توسط کمیته فنی مشترک ISO / IEC JTC 1، فناوری اطلاعات، کمیته فرعی SC7 ، مهندسی نرم افزار و سیستم تهیه شده است.

این نسخه دوم اولین نسخه (ISO / IEC 25000: 2005) را لغو و جایگزین می کند که از آن تجدید نظر جزئی است.

مجموعه ای از استانداردهای SQuaRE شامل بخش های زیر تحت عنوان الزامات سیستم و ارزیابی کیفیت نرم افزار (SQuaRE) می باشد:

– ISO / IEC 2500n، بخش مدیریت کیفیت،

– ISO / IEC 2501n، بخش مدل کیفیت،

– ISO / IEC 2502n، بخش اندازه گیری کیفیت،

– ISO / IEC 2503n، بخش الزامات کیفیت،

– ISO / IEC 2504n، بخش ارزیابی کیفیت.

 

برای مشاور ایزو و مشاوره استراتژی با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.

مشاور  EFQM تخصص ماست.

ایزو 9001 با آریان گستر

02177942240-77959675

ایزو 20000

ایزو 20000:

ایزو 20000 یک استاندارد جهانی است که نیازهای سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) را توصیف می کند. این استاندارد برای نشان دادن بهترین شیوه های توصیف شده در پیدایش چارچوب کتابخانه((ITIL طراحی شده است. ایزو 20000 همچنین از چارچوب های دیگر مانند چارچوب عملیات مایکروسافت پشتیبانی می کند.

ایزو 20000 متشکل از دو بخش است: یک مشخصات برای مدیریت خدمات فناوری (ISO 20000-1) و یک قانون برای مدیریت خدمات (ISO 20000-2).

ISO 20000 قبلا BS 15000 نامیده شد و توسط موسسات استاندارد بریتانیا (BSI)، بعنوان یک استاندارد بین المللی، تست و گواهینامه سازمان توسعه یافت.

برخی از مزایای ایزو 20000 شامل موارد زیر می باشد:

 • با نشان دادن قابلیت اطمینان و کیفیت خدمات مزیت رقابتی را ارائه می دهد.
 • دسترسی به بازارهای کلیدی را فراهم می کند، به طوری که بسیاری از سازمان های بخش عمومی معتقدند که ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات خود را مطابق با ISO 20000 نشان می دهند؛
 • اطمینان را برای مشتریان فراهم می کند که الزامات خدمات آنها برآورده می شود؛
 • اجرای سطح قابل اندازه گیری اثربخشی و فرهنگ بهبود مستمر را با فراهم کردن امکان ارائه دهندگان خدمات برای نظارت، اندازه گیری و بررسی فرآیندهای مدیریت خدمات ؛
 • کاهش هزینه های انطباق با بسیاری از مقررات، از جمله PCI DSS و Sarbanes-Oxley؛

کمک به استفاده از روشهای ITIL برای بهینه سازی منابع و فرایندها.

 

برای مشاور ایزو و مشاوره استراتژی با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.این مجموعه یکی از پیشتازان این حرفه در زمینه مشاوره استراتژی و سایر سیستمهای مدیریتی می باشد.

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.

مشاور  EFQM تخصص ماست.

ایزو 9001 با آریان گستر

02177942240-77959675

 

استراتژی های منابع انسانی

جایگاه استراتژی های منابع انسانی در سازمان:

در سازمان های بزرگ و با کسب و کار چندگانه سه سطح از تصمیم گیری استراتژیک وجود دارد که شامل شرکت، کسب و کار و وظیفه ای می باشد. برای سازمان هایی که فقط یک کسب و کار دارند، سطوح کسب و کار و شرکت هم معنی می شوند.

ولی برای سازمان هایی با کسب و کار چندگانه، بسیار حائز اهمیت است که بین استراتژی واحد تجاری و استراتژی شرکت تمایز قائل گردد.

در سطح بالای سازمان که اعضای هیئت مدیره، مدیر عالی اجرایی و مقمات اداری قرار دارند، نقطه نظرات و دیدگاه ها تا حدی بازتاب گرایش ها و ترجیحات سهامداران و جامعه هستند.

اما در عین حال مسئولیت تعیین نوع کسب و کار و یا حیطه فعالیت بر عهده مقامات سطوح بالای سازمان است. در واقع استراتژی شرکت یا سازمان در این سطح شکل می گیرد.

دومین سطح، سطح کسب و کار، متشکل از مدیران تجاری و بازرگانی سازمان است.

مدیران در این سطح باید بازار ها و محصولاتت انتخابی سازمان را مشخص کرده و در عین حال از سودآوری و رونق آتی بازار انتخاب شده و اثربخشی آن مطمئن باشند..

سومین سطح، سطح وظیفه ای است که از مدیران محصول، منطقه و بخش های وظیفه ای تشکیل می شود.

این مدیران مسئولیت تدوین و اجرای اهداف سالانه و استراتژی های کوتاه مدت یا وظیفه ای را در حوزه های مختلف مانند: منابع انسانی، تولید، مالی، بازاریابی و … بر عهده دارند.

 

برای مشاوره ایزو و مشاوره مدیریت منابع انسانی با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.

مشاور  EFQM تخصص ماست.

ا

02177942240-77959675

اهداف مدیریت منابع انسانی

اهداف مدیریت منابع انسانی:

اهداف اجتماعی: عبارتست از حس مسئولیت در مقابل نیازهای جامعه و کسب اعتبار برای سازمان و کارکنان در اجتماع.

اهداف سازمانی: عبارتست از درک این نکته که مدیریت منابع انسانی به منظور تشریک مساعی در اثربخشی سازمان به وجود می آید. به بیان ساده مدیریت منابع انسانی به منظور ارائه خدمات به بقیه واحدهای سازمانی به وجود می آید.

پس اهداف سازمانی مدیریت منابع انسانی احساس مسئولیت در مقابل اهداف سازمان و حداکثر استفاده از تخصص نیروی انسانی در رسیدن به آن است.

اهداف وظیفه ای و عملیاتی: عبارتست از حفظ و نگهداری مشارکت مدیریت منابع انسانی در سطحی که متناسب با نیازهای سازمان باشد پس اهداف عملیاتی شامل احساس مسئولست در قبال وظایفی که بر عهده واحد منابع انسانی سازمان گذاشته می شود.

اهداف اختصاصی و فردی: منظور از آن احساس مسئولیت در قبال اهداف شخصی کارکنان است زیرا افراد با امید و آرزوی رفع نیازمندی ها و رسیدن به اهداف شخصی خود وارد سازمان شده و مشغول کار می شوند.

پس این اهداف راهنمایی است برای ارزیابی و متعادل ساختن تصمیمات مدیریت منابع انسانی. هر قدر دستیابی به اهداف توسط فعالیت های منابع انسانی بیشتر شود، موفقیت مدیریت منابع انسانی و تحقق اهداف سازمان بیشتر خواهد بود.

برای مشاوره ایزو و مشاوره مدیریت منابع انسانی با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.

مشاور  EFQM تخصص ماست.

ا

02177942240-77959675

 

مشاوره مدیریت منابع انسانی

مشاوره مدیریت منابع انسانی

اگر به دنبال مشاور مدیریت منابع انسانی می باشید.اگر قصد راه انداختن واحد منابع انسانی دارید و یا قصد ارتقای وضعیت منابع انسانی در سازمان خود را دارید با ما تماس بگیرید.

امروزه مهم ترین و ارزشمندترین سرمایه و بزرگترین عامل موفقیت هر سازمانی، نیروی انسانی توانمند، باانگیزه و کارآزموده است. بدین منظور اخیرا، رویکردهای متفاوت مدیریت سازمانی به ویژه مدیریت منابع انسانی مورد توجه قرار گرفته است.

در واقع مدیریت منابع انسانی، استفاده شایسته و صحیح نیروی انسانی برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده سازمان است. مدیریت منابع انسانی، یعنی مدیریت و اداره پایدار با ارزش ترین دارایی های سازمان، یعنی کارکنان، که به اتفاق هم سازمان را در تحقق اهدافش یاری می کنند.

به بیانی دیگر مدیریت منابع انسانی عبارتست از: سیاست ها، برنامه ها، خط مشی ها و سیستم هایی که بر رفتار، طرز تلقی ها و عملکرد کارکنان اثر می گذارد و هدف آن تأمین منابع انسانی، حفظ آنان در سازمان و هدایت کردن آن ها در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک می باشد.

مدیریت منابع انسانی در عرصه جهانی، مدیریت افراد در یک محیط بین المللی است. در مدیریت منابع انسانی بین المللی عملا درباره مدیریت کارکنان سازمان ها و شرکت هایی بحث می شود که فراتر ازمرزهای ملی فعالیت می کنند.

مدیریت مؤثر منابع انسانی بهد منظور کسب مزیت رقابتی در بازارهای جهانی، شناسایی و اداره اثربخش عواملی است که این عوامل تعیین کننده کارامدی فعالیت ها و کارکردهای مختلف مدیریت منابع انسانی می باشند.

شرکت آریان گستر به عنوان مشاور سیستمهای مدیریتی و مشاوره مدیریت یکی از شرکت های پیشتاز در زمینه مشاوره منابع انسانی می باشد.

رویکردهای مدیریت منابع انسانی:

رویکردهایی که در روند تکاملی دیریت منابع انسانی نقش دارند عبارتند از:

 1. رویکرد سیستمی:

  بر اساس این رویکرد برای اینکه بتوان کل سازمان را درک کرد، باید آن ار به عوان یک سیستم به حساب آورد و از زاویه سیستم به آن نگاه کرد. پس رویکرد سیستمی سازمان متشکل از سیستم های فرعی مثل مدیریت مالی، مدیریت تولید، مدیریت منابع انسانی و … است.با تعامل مؤثر با یکدیگر اهداف سازمان را تحقق می بخشند.
  در کل این رویکرد سیستمی، مدیریت منابع انسانی را قادر می سازد به روابط متقابل بین واحدهای موجود سازمان، کارکرد های مدیریت منابع انسانی و نیز محدودیت های محیط خارج سازمان به عنوان عواملی مهم توجه نماید.

 2. رویکرد استراتژیک:

  پیش از این رویکرد تحقیقات مدیریت منابع انسانی بیشتر نگرش کل گرا داشت و کلیه وظایف مدیریت منابع انسانی مثل انتخاب، آموزش، جبران خدمت و … با هم مورد مطالعه قرار می گرفت.
  اما پس از مدتی تحت تأثیر مدیریت استراتژیک هر یک از وظایف موقعیت استراتژیک پیدا کردند و بصورت جداگانه به عنوان استراتژی مورد بحث قرار گرفتند.رویکرد استراتژیک به مدیریت منابع انسانی عبارتست از “مرتبط ساختن مدیریت منابع انسانی با اهداف کوتاه مدت و بلند مدت جهت بهبود عملکرد سازمان.”

 3. رویکرد اقتضایی:

  این رویکرد بدین معنی است که محیط های گوناگون، نیازمند روابط سازمانی متفاوت است تا از این طریق بیشترین کارایی حاصل شود. دامنه شمول رویکرد اقتضایی بسیار وسیع است و در ابعاد مختلف مدیریت بکار می رود که مهمترین آن عبارتست از: مدیریت منابع انسانی، برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، شیوه های کنترل و … . این رویکردبر تمام وظایف سازمان و مدیریت آن حاکم است.بنابراین رویکرد اقتضایی مدیریت منابع انسانی دیگر رویکردها را نیز در برمی گیرد. به انی مفهوم که تمام خط مشی ها و سیاست های مدیریت منابع انسانی به موقعیت و شرایطی که سازمان در آن عمل می کند، بستگی خواهد داشت.

برای مشاوره ایزو و مشاوره استراتژی با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.

مشاور  EFQM تخصص ماست.

ایزو 9001 با آریان گستر

02177942240-77959675

 

 

ایزو 3166

 ایزو 3166

هدف از ISO 3166 تعریف کدهای شناخته شده بین المللی از حروف و یا اعداد است که ما می توانیم هنگامی از آن استفاده کنیم  که به کشورهای و زیرمجموعه ها اشاره می کنیم.

با این حال، این، نام کشورها را تعریف نمی کند. این اطلاعات از منابع سازمان ملل متحد (بولتن “Bulletin” اصطلاحات کشور نام و کد کشور و منطقه برای استفاده آماری نگهداری شده توسط بخش های آمار سازمان ملل متحد) می باشد.

 

استفاده از کدها موجب صرفه جویی در زمان و اجتناب از خطا به جای استفاده از یک نام کشور (که بسته به زبان مورد استفاده تغییر می کند) ما می توانیم ترکیبی از حروف و یا اعداد را که در سراسر جهان درک می شوند استفاده کنیم.

کد کشور می تواند به عنوان یک کد دو حرف (آلفا 2) ارائه شود که به عنوان کد هدف عمومی توصیف می شود، یک کد سه حرف (آلفای 3) که بیشتر مربوط به نام کشور و کد عددی سه رقم است (عددی -3) که می تواند مفید باشد در صورتی که شما نیاز به استفاده از سند لاتین نداشته باشید.

کدها برای زیررده ها به عنوان کد آلفا 2 برای کشور نمایش داده می شود و به ترتیب حداکثر سه حرف است.

به عنوان مثال ID-RI استان ریو اندونزی است و NG-RI استان ریور نیجریه است. نام و کدهای تقسیم بندی ها معمولا از منابع رسمی ملی مربوطه گرفته شده است.

برای مشاور ایزو و مشاوره استراتژی با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.این مجموعه یکی از پیشتازان این حرفه در زمینه مشاوره استراتژی و سایر سیستمهای مدیریتی می باشد.

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.

مشاور  EFQM تخصص ماست.

ایزو 9001 با آریان گستر

02177942240-77959675

 

شرکت آریان گستر

ایزو 31000 مدیریت ریسک

ISO/IEC31010

ISO / IEC 31010: 2009  مدیریت ریسک – تکنیک های ارزیابی ریسک یک استاندارد حمایتی برای ISO31000 است که راهنمایی در انتخاب و استفاده از تکنیک های سیستماتیک برای ارزیابی ریسک ارائه می دهد. ارزیابی ریسک مطابق با استاندارد انجام شده، بخشی از فعالیت های مدیریت ریسک گسترده تر است.

این استانداردخواننده را به استفاده از طیف وسیعی از تکنیک های ارزیابی خطر معرفی می کند، با اشاره ویژه به سایر استانداردهای بین المللی که در آن مفهوم و کاربرد تکنیک ها با جزئیات بیشتر شرح داده می شود. هدف ارزیابی ریسک این است که اطلاعات و تجزیه و تحلیل مبتنی بر شواهد را برای تصمیم گیری های آگاهانه در مورد نحوه رفتار با خطرات خاص و نحوه انتخاب بین گزینه ها ارائه دهیم.

مزایای اصلی انجام ارزیابی ریسک عبارتند از:

 • ارائه اطلاعات عینی برای تصمیم گیران.
 • درک ریسک و تاثیر بالقوه آن بر اهداف.
 • شناسایی، تحلیل و ارزیابی خطرات و تعیین نیاز به رفع آن ها.
 • کمیت سنجی یا رتبه بندی خطرات.
 • کمک به درک خطرات برای کمک به انتخاب گزینه های رفع آن ها.
 • شناسایی اهدا کنندگان مهم خطرات و پیوندهای ضعیف در سیستم ها و سازمان ها.
 • مقایسه ریسک ها در سیستم های جایگزین، فن آوری ها یا رویکردها.
 • شناسایی و ارتباط خطرات و عدم اطمینان.

برای مشاوره ایزو و مشاوره استراتژی با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.این مجموعه یکی از پیشتازان این حرفه در زمینه مشاوره استراتژی و سایر سیستمهای مدیریتی می باشد.

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.

مشاور  EFQM تخصص ماست.

ایزو 9001 با آریان گستر

02177942240-77959675

 

ایزو 26000

ایزو 26000:

ایزو 26000 اذعان دارد که بکار بردن ریز مسئولیت اجتماعی می تواند پیچیده باشد. اولویت های رقابتی، تفاوت های فرهنگی و سایر متغیرهای منحصر به فرد می تواند یک تصویر متلاشی شده در مورد اقدام “درست” ایجاد کند.

با این حال، استانداردها روشن می کنند که “پیچیدگی وضعیت نباید به عنوان بهانه ای برای عدم اقدام استفاده شود” و این که شرکت ها باید با حسن نیت رفتار کنند، با استفاده از هفت اصل رفتار اجتماعی مسئولانه مطرح شده در استاندارد شامل: پاسخگویی، شفافیت رفتار اخلاقی، احترام به منافع ذینفعان، احترام به حاکمیت قانون، احترام به قوانین بین المللی رفتار و احترام به حقوق بشر است.

این استاندارد یک زبان عامیانه را در اختیار شما قرار می دهد و زمینه های اصلی تماس را مشخص می کند.

در ISO 26000، مسئولیت اجتماعی به عنوان یک رویکرد چند گانه توصیف شده است که، مانند کیفیت، باید در تمام جنبه های نحوه ی انجام یک کسب و کار شرکت ادغام شود.

بر اساس ایزو 26000، مسئولیت اجتماعی صرفا یک اقدام “خنثی کننده” است که در انتهای تولید / توزیع اعمال می شود تا آنچه تولید شده یا جایگزین شده است را ثابت کند. در عوض، این یک تصور پیشگیرانه است که باید در همه سطوح برنامه ریزی، اجرا و تعامل متقابل ذکر شود.

جهت مشاور ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

ما مشاوره EFQM را تخصصی انجام میدهیم.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

ایزو 10006

ایزو 10006:

ISO 10006:2017   دستورالعمل هایی برای استفاده از مدیریت کیفیت در پروژه ها می دهد. این در سازمان هایی که در پروژه های مختلف پیچیده، کوچک یا بزرگ، کوتاه مدت یا طولانی مدت مشغول هستند و به عنوان یک پروژه فردی به عنوان بخشی از یک برنامه یا مجموعه پروژه ها، در محیط های مختلف و بدون توجه به نوع محصول / یا روند درگیر قابل اجرا ست.

هدف رضایت طرفین از طرف پروژه با معرفی مدیریت کیفیت در پروژه ها می باشد. این ممکن است نیاز به برخی از تناسبات الزامات را با توجه به تقاضای پروژه خاص داشته باشد.

ایزو 10006:2017 خود راهنمایی برای مدیریت پروژه نیست. راهنمایی درباره کیفیت در فرآیندهای مدیریت پروژه در این سند ارائه شده است. راهنمایی در مدیریت پروژه و فرایندهای مرتبط با آن در ISO 21500 تحت پوشش قرار گرفته است.

ایزو 10006:2017 به مفاهیم مدیریت کیفیت در پروژه ها و “سیستم های مدیریت کیفیت در پروژه ها” اشاره دارد. اینها با توجه به موضوعات و مقررات زیر به طور جداگانه مشخص می شوند:

–  مدیریت کیفیت در پروژه ها شامل: سیستم های مدیریت کیفیت در پروژه ها (بند 4)؛ مسئولیت مدیریت در پروژه ها (بند 5)؛ مدیریت منابع در پروژه ها (بند 6)؛ تحقق محصول / خدمات در پروژه ها (بند 7)؛ و اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود پروژه (بند 8)؛

– سیستم های مدیریت کیفیت در پروژه ها عبارتند از: مشخصات پروژه (4.1)؛ اصول مدیریت کیفیت در پروژه ها (4.2)؛ فرآیندهای مدیریت کیفیت پروژه (4.3)؛ و یک طرح کیفیت برای پروژه (4.4).

 

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.شرکت آریان گستر یکی از بزرگترین مجموعه های فعال در زمینه مشاوره سیستمهای مدیریتی و مشاوره در زمینه های تعالی و بهره وری است.

02177942240-77959675

ما مشاوره EFQM را تخصصی انجام میدهیم.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو دوره ایزو دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001