استاندارد ایزو 9001 چیست؟

استاندارد ایزو 9001 چیست؟

قبلا در خصوص این استاندارد توضیحاتی را در قالب چندین مطلب ارائه کرده بودیم اما در این مطلب به معرفی ایزو 9001 می پردازیم. استاندارد ایزو 9001 را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می نامند، بدین معنی که این استاندارد به دنبال ایجاد سیستمی است که کیفیت را در سراسر سازمان مدیریت کند.

هدف استاندارد ایزو 9001

همانطور که می دانید، معنای مدیریت را برنامه ریزی، کنترل، هدایت و نظارت میدانند و در ایزو 9001 قرار است این اقدام ها با رویکرد کیفیت انجام شود. هدفی که در متن استاندارد 9001 وجود دارد، این است که سازمانی که این استاندارد را پیاده سازی و اجرا می کند، متعهد شود محصولی تولید کند که ثبات کیفیت داشته باشد. یعنی اگر محصول درجه 2 تولید می شود، این محصول به درجه 3 تنزل نداشته باشد.

از مواردی که در ایزو 9001 بسیار حائز اهمیت است:

تفکرسیستمی و رویکرد فرآیند است. این استاندارد سازمان را در قالب یک سیستم می بیند و با نگاه فرآیندگرا به سازمان سعی می کند، ارتباط مطلوبی را بین واحدهای سازمان ها ایجاد کند تا علاوه بر بهبود ارتباطات سازمان و کیفیت این ارتباطات، بتوان محصول و خدمات بهتری را نیز به مشتری ارائه کرد.

همچنین استاندارد ایزو 9001 با ایجاد الزاماتی در مستندسازی سازمان، سعی در ایجاد نظم می کند. لازم است سازمان ها فرآیندها و اقداماتی که بر رضایت مشتری و تولید محصول باکیفیت تاثیر می گذارد را مکتوب کند و برای آن روش های مشخصی را بنویسد تا سازمان بتواند محصولی با کیفیت یکسان تولید کند.

سیستم مدیریت کیفیت

در میان سیستم های مدیریتی مدرن ایزو 9001، سیستم های مدیریت کیفیت در دنیا در جایگاه برترین ها ایستاده است. این سیستم به شرکت ها اجازه می دهد تا روند ویژه ای را بمنظور برآورده کردن نیاز های مشتریان در سطح جهانی و با توجه به کیفیت استانداردها بکار گیرند. مشتریان بطور فزاینده ای به خریداران کیفیت طلب تبدیل می شوند. آنها می خواهند بدانند که شرکت شما نیازهای انها را برآورده می کند. سیستم استاندارد مدیریت کیفی تایید شده تلاش شما را در زمینه کیفی و رضایتمندی مشتری نشان می دهد. بکارگیری سیستم مدیریت کیفی به شما کمک می کند تا رضایت مشتری را افزایش داده، انسجام داشته و پروسه های داخلی را تقویت کنید. همچنین می تواند خطر عدم رضایت مشتری را نیز به حداقل رساند.

هشت اصل مدیریت کیفی

-مشتری مداری

– رهبری

– دخیل کردن کارکنان

– ریکرد فرایندی

– رویکرد سیستمی

– بهبود مستمر

– تصمیم گیری های واقعی

– روابط تامین کننده دو جانبه

جهت مشاور ایزو مانند ایزو9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

سيستم مديريت يکپارچه IMS

سيستم مديريت يکپارچه IMS

در این متن اطلاعاتی در رابطه با سيستم مديريت يکپارچه IMS ارائه شده است:
امروزه در بسياري از سازمانها براي هدايت و هماهنگ کردن فعاليتهاي هدفمند، از سيستم هاي مختلف مديريتي استفاده مي شود.IMS سيستمي مديريتي است که از ادغام سه سيستم ،مديريت کيفيت و سيستم ايمني و بهداشت و سيستم محيط زيست بر مبناي سه استاندارد 9001و18001و14001 به صورت يکپارچه تشکيل شده است.

بطور طبيعي مرکز توجه هر يک از اين سيستم ها با ديگري تفاوت دارد. به عنوان مثال، سيستم مديريت کيفيت بر نيازهاي ارباب رجوع تأکيد دارد، سيستم مديريت محيط زيست مسائل و مشکلات محيط زيست را بيان مي‌کند و سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي توجه خود را بر حفظ ايمني سرمايه‌ها و بهداشت شغلي نيروي انساني در سازمان قرار مي‌دهد.

مهم ترين فوايد ادغام سيستم هاي مديريتي عبارتند از:

1. اختصاص صحيح و منطقي منابع

2.ايجاد تصويري بهتر از سازمان

3. بهبود عملکرد سازمان

4.بهبود رضايت مشتري

5. کاهش پيچيدگي و سردرگمي

سیستم مدیریت یکپارچه

این گواهینامه بر اساس تمایل و در خواست مکرر سازمان ها و مشتریان ،مبنی بر استقرار چند سیستم مدیریتی بصورت یکپارچه و همزمان مبتنی بر اهداف سازمان ها میباشد.

ازمزایای استقراریکپارچه سیستم های مدیریت کیفیت ایزو 9001، سیستم مدیریت محیط زیست ایزو 14001 وسیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای OHSAS ازقرار زیر است:

• کاهش هزینه های استقرار،ممیزی ونگداری سیستم
•ایجاد یکنواختی در فعالیت زیر سیستم های مورد نیاز
•کاهش زمان استقرار وتسریع در امادگی سیستم برای ممیزی وصدور گواهینامه
• تمرکز سازمان اداره کننده ومسئولیت های مستقیم اداره وبهبود سیستم ها
• کاهش تعداد اجرای ممیزی در طول سال
• وجهه بهتر ونمایش استقرار حرفه ای تر سیستم مدیریت

نحوه اجرای ممیزی IMS همانند اجرای دیگر ممیزی ها است. در صورت تمایل،متقاضیان ازمزیت یک نوبت پیش ممیزی بهرهمند میشوند. اجرای پیش ممیزی براساس درخواست کار فرما ارائه میگردد.صدور ممیزی در دومرحله ودر ادامه آن فرآیند ارزیابی مستقل و همچنین در صورت تایید گواهینامه صادر میشود.ممیزی سالیانه جهت اطمینان از تداوم اجرا و همچنین تاثیر گذاری بر سیستم مدیریت یکپارچه به صورت سالیانه مدیریت و اجرا میگردد.

اخذ ایزو IMS به این مفهوم است که سازمان یا شرکت مربوطه یک توافق بین المللی را قبول کرده است که طی این توافق سیستم مدیریت یکپارچه در آن سازمان پیاده سازی می شود.در این گواهینامه تمامی فرایندها و چارچوبهای سازمان به صورت یکپارچه و واحد در خدمت هدف قرار می گیرند و می توان گفت که مدیریت کیفیت همراه با مدیریت محیط زیسیت در کنار هم یک سیستم یکپارچه قوی بوجود می آورند.

برای مشاوره ایزو و مشاوره سیستم مدریت یکپارچه با کارشناسان آریان گستر تماس بگیرید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

تفکر مبتنی بر ریسک در 16949 QMS

تفکر مبتنی بر ریسک در 16949 QMS

در این متن اطلاعاتی در رابطه با تفکر مبتنی بر ریسک در 16949 QMS ارائه شده است: تفکر مبتنی بر ریسک براي دستیابی به یک سیستم مدیریت کیفیت اثربخش ضروري ست. مفهوم تفکر مبتنی بر ریسک در نسخه هاي قبلی این استاندارد بین المللی به طور ضمنی آمده بود، براي مثال اجراي اقدامات پیش گیرانه براي حذف عدم انطباق هاي بالقوه، تجزیه وتحلیل هر عدم انطباق وقوع یافته و اقدام مقتضی براي جلوگیري از وقوع مجدد اثرات عدم انطباق ها.

انطباق با الزامات این استاندارد بین المللی

جهت انطباق با الزامات این استاندارد بین المللی، سازمان به طرح ریزي و پیاده سازي اقدامات براي رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها نیاز دارد. رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها پایه اي براي افزایش اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت و دستیابی به نتایج بهبودیافته و جلوگیري از اثرات منفی ایجاد می نماید.

دستیابی به نتیجه ي مورد انتظار

فرصت ها می توانند نتیجه ي یک وضعیت مطلوب براي دستیابی به نتیجه ي مورد انتظار باشند، براي مثال، مجموعه اي از شرایط که به سازمان اجازه جذب مشتریان را می دهد، توسعه محصولات و خدمات جدید، کاهش ضایعات یا بهبود عملکرد. اقدامات رسیدگی به فرصت ها نیز می تواند شامل توجه به ریسک هاي مرتبط باشد. ریسک مؤثر بر عدم اطمینان و هر نوع عدم اطمینان می تواند اثرات مثبت یا منفی داشته باشد. انحراف مثبت ناشی از یک ریسک می تواند یک فرصت فراهم نماید، اما نه این که همه ي اثرات مثبت ریسک ها در فرصت ها لحاظ شوند.

ارتباط با سایر استانداردهاي سیستم مدیریت

این استاندارد بین المللی به عنوان چارچوب توسعه یافته توسط ایزو براي بهبود هماهنگی مورد نظر در استانداردهاي بینالمللی سیستم هاي مدیریت اعمال می شود. این استاندارد بین المللی سازمان را قادر به استفاده از رویکرد فرآیندي، همراه با و تفکر مبتنی بر ریسک، هماهنگ سازي یا یک پارچه سازي PDCA چرخه ي سیستم مدیریت کیفیت با الزامات سایر استانداردهاي سیستم مدیریت می نماید.

ارتباط این استاندارد بین المللی با ایزو 9000 و ایزو 9004 به شرح زیر است:

ایزو 9000 سیستم هاي مدیریت کیفیت – مبانی و واژگان زمینه ي ضروري براي درك صحیح و پیاده سازي این استاندارد بین المللی را فراهم می کند. ایزو 9004 سیستم هاي مدیریت کیفیت – رویکرد مدیریت کیفیت براي موفقیت پایدار سازمان راهنمایی براي سازمان هایی که تمایل به فراتر رفتن از الزامات این استاندارد بین المللی دارند. این استاندارد بین المللی شامل الزامات خاص سایر سیستم هاي مدیریت، مانند موارد مربوط به مدیریت محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی، یا مدیریت مالی نمی شود. سیستم هاي مدیریت کیفیت بخش خاص مبتنی بر الزامات این استاندارد بین المللی براي تعدادي از بخش ها توسعه یافته اند. برخی از این استانداردها الزامات اضافه شده به سیستم مدیریت کیفیت را مشخص می کنند و سایر آنها به ارائه ي راهنمایی براي کاربرد این استاندارد بین المللی در بخش هاي خاص محدود می شوند.

جهت مشاور ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره 16949 QMS تخصص ماست.

گواهینامه IMS

گواهینامه IMS

در این متن اطلاعاتی در رابطه با گواهینامه ims ارائه شده است: افزایش نیاز به پیاده سازی سیستم های مختلف مدیریتی که به عنوان بهترین اسناد و مدارک در حال ظهور هستند، در عین حال به طور فزاینده ای نیز در مورد چگونگی پیاده سازی هر کدام از آن ها مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، یک جنبش بزرگ در نهادینه کردن رویکرد سیستم های ساختاری، سیستماتیک و مستند به منظور دستیابی به اهداف مشخص شده برای کسب و کار بسیار مهم است. از این رو رویکرد این است که در ادغام سیستم های مدیریتی هر کس امروز باید بتواند کسب و کار خود را از نزدیک نظارت کند؛ این در هر نوع کسب و کار قابل اجرا است. به جز زمان تماشای نزدیک، کیفیت هرگز نمی تواند تضمین شود.

داشتن سیستم مدیریت کیفیت چندگانه ضروری است، اما داشتن یک سیستم مدیریت یکپارچه نیز به شدت کمک می کند.

با چنین گواهینامه ای، شما می توانید از یک الگوی رشد خوب اطمینان حاصل کنید.

سیستم مدیریت مجتمع چیست؟

گواهینامه IMS یک سیستم کیفیتی است که فرایند و کیفیت خدمات را در شرکت شما بهبود می بخشد و در نتیجه باعث افزایش کارایی در سیستم می شود.

چگونه به دست می آید؟

به سادگی، صرفا با کاهش هزینه ها و استفاده بهتر از منابع و بهینه سازی عملیات فعلی در شرکت به دست می آید.

مزایای سیستم مدیریت مجتمع

گواهینامه IMS به عنوان یک سیستم مدیریت مشترک مورد نیاز است و به عنوان یک چارچوب برای اجرای دو یا چند استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه در نظر گرفته شده است.

یک سیستم مدیریت یکپارچه منجر به کاهش اختلال در کسب و کار شما می شود، از بین بردن تکرار فعالیت های حسابرسی و حسابرسی کمتر، در نتیجه بهره وری بالاتر، بهره وری بهتر و سودآوری بالاتر.

با چنین استانداردهایی، شرکت ها بهتر عمل می کنند و به طور مداوم رشد می کنند.

چرا صدور گواهینامه IMS؟

 

گواهینامه مجتمع موجب کاهش اختلال در کسب و کار شما می شود، از بین بردن تکرار فعالیت های حسابرسی و کاهش حسابرسی به این ترتیب (کاهش در زمان، زمان اجرا، زمان حسابرسی، هزینه صدور گواهینامه و فرکانس حسابرسی).

مزایا:

جایگزینی منابع تامین کننده برای بهبود کیفیت
رویکرد نظام کیفیت جامع در توسعه تامین کنندگان برای انسجام
اعتماد به نفس بیشتر در منابع جهانی
کاهش در ممیزی های دوم شخص
زبان مشترک برای بهبود درک نیازهای کیفیت
کاهش تنوع و افزایش بهره وری
کاهش تعداد ثبت نام های شخص ثالث

 

برای مشاوره ایزو و مشاوره سیستم مدریت یکپارچه با کارشناسان آریان گستر تماس بگیرید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو

سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو که در اینجا با “IATF صنعت خودرو“ یا ” 16949 QMS تحت عنوان ”استاندارد الزامات خاصِ مشتري” ارجاع شده ،داراي کاربرد در صنعت خودرو، الزامات ایزو 9001 ویرایش 2015 و ایزو 9000 ویرایش 2015 ، اساس الزامات سیستم مدیریت کیفیت تولید خودرو و سازمان هاي مرتبط بخش خدمات را تعر یف می نمایند. صنعت خودرو نمی تواند استاندارد مستقل QMS از این رو، این استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در نظر گرفته شود اما به عنوان یک بخش تکمیلی در نظر گرفته شده و عطف به ایزو 9001 ویرایش 2015 استفاده شده است.

ایزو 9001 ویرایش 2015 به عنوان یک استاندارد جداگانه ایزو منتشر شده است.

توضیحات مختصری در رابطه با ویرایش ها:

ویرایش اول) ارائه ي یک مدرك نوآورانه است، که با IATF 16949 2016 تلفیق تعدادي از الزامات خاص مشتریان سابق، بر جهت گیري جدي نسبت به مشتري تأکید دارد.

ویرایش اول

در سال 1999 توسط کارگروه بین المللی ISO/TS 16949 با هدف هماهنگ سازي ارزیابی هاي متفاوت (IATF) صنعت خودرو و صدور گواهینامه ي سیستم ها در سراسر جهان در زنجیره تأمین بخش خودرو ایجاد شد.

ویرایش دوم

تجدیدنظرهاي دیگر ویرایش دوم در سال 2002 و ویرایش سوم در سال 2009 مبتنی بر نیازهاي توسعه اي بخش صنعت خودرو یا ویرایش هاي ایزو 9001 ایجاد شدند.

ویریش سوم

ISO TS 16949 در آماده سازي براي انتقال از 2009 بازخورد مراجع ،IATF صنعت خودرو، 16949 QMS به این استاندارد ها براي ایجاد OEM صدور گواهینامه، ممیزان، تأمین کنندگان و ویرایش اول استعلام شده است، که IATF 16949 2016 ویرایش سوم را لغو و جایگزین آن می شود. ISO TS 16949 2016 همکاري قوي خود با ایزو را از طریق کمیته ي ارتباطی حفظ می نماید تا IATF سازگاري دائمی با ایزو 9001 را تضمین نماید.

هدف

هدف از این استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو، توسعه ي یک سیستم مدیریت کیفیت است که براي بهبود مداوم، تأکید بر پیش گیري از نقص و کاهش نوسانات و اتلاف ها در زنجیره ي تأمین فراهم شده است.

کلیات

انطباق با یک سیستم مدیریت کیفیت یک تصمیم راهبردي در سازمان است که می تواند به بهبود عملکرد کلّی آن کمک نموده و مبنایی دقیق براي طرح هاي توسعه پایدار فراهم نماید.

منافع بالقوه پیاده سازي یک سیستم مدیریت کیفیت براي یک سازمان بر مبناي این استاندارد بین المللی عبارتند از:

الف) توانایی ارائه ي دائمی محصولات و خدماتی که الزامات مشتري و الزامات قانونی و مقرراتی قابل اجرا را برآورده می سازند؛
ب) تسهیل فرصت ها به منظور افزایش رضایت مشتري؛
پ) رسیدگی به ریسک ها و فرصت هاي مرتبط با محیط و اهداف آن؛
ت) توانایی اثبات انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت مشخص شده.

پیاده سازي این استاندارد بین المللی به این مقاصد نیست:

-ساختار یکسان سیستم هاي مختلف مدیریت کیفیت
-هماهنگی مستندات با ساختار بندهاي این استاندارد بین المللی.
-استفاده از اصطلاحات خاص این استاندارد در سازمان.
-الزامات مشخص شده ي سیستم مدیریت کیفیت در این استاندارد بین المللی مکمل الزامات محصولات و خدمات می باشد.

جهت مشاور ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره IATF16949 تخصص ماست.

سيستم مديريت ايمني مواد غذايي

سيستم مديريت ايمني مواد غذايي

الزامات كلي:

سازمان باید یك سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مؤثر ایجاد، مستند، اجرا و حفظ کرده و در صورت نیاز براساس الزامات این استاندارد آن را به روز کند.سازمان باید دامنة کاربرد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را تعیین کند .
دامنه کاربرد باید محصولات یا طبقه بندی محصولات، محل فرآیندها و تولید که در سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی به آن ها اشاره شده است را مشخص کند. سازمان باید:

الف)اطمینان یابد که خطرات ایمنی مواد غذایی که احتمال وقوع آن ها به طور معقول در ارتباط با محصولاتی که در دامنة کاربرد سیستم وجود دارد، به نحوی شناسایی، ارزیابی و کنترل می شوند که محصولات سازمان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به سلامت مصرف کننده آسیبی نرسانند.

ب)اطلاعات مقتضی را با توجه به جنبه های ایمنی مرتبط با محصولات در سراسر زنجیرة مواد غذایی مبادله کند .

پ)اطلاعات مربوط به تكوین، اجرا و به روزآوری سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را در سراسر سازمان برای اطمینان از ایمنی مواد غذایی مورد نیاز با این استاندارد مبادله کند. ت – سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را به طور دوره ای ارزیابی و در صورت لزوم آن را به روز کند تا اطمینان دهد که سیستم، منعكس کنندة فعالیت های سازمان بوده و آخرین اطلاعات در مورد خطرات ایمنی مواد غذایی را برای کنترل در بر دارد.

الزامات مستندسازي

مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی باید شامل موارد زیر باشد:

الف – بیانیه های خط مشی ایمنی موادغذایی و اهداف مربوط مستند شده.
ب -روش های اجرایی و سوابق مستند شدة مورد نیاز این استاندارد؛
پ -مدارکی که سازمان برای حصول اطمینان از توسعه ، اجرا و به روزآوری مؤثر سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی نیاز دارد.

كنترل مستندات

مستنداتی که در سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی الزام شده اند باید کنترل شوند . سوابق نوع خاصی از مدرك می باشد و باید مطابق الزامات کنترل شوند. کنترل ها باید به نحوی باشد که اطمینان دهد تمام تغییرات مورد نظر پیش از اجرای آن ها بازنگری می شوند تا تأثیرات آن ها بر ایمنی مواد غذایی و پیامد آن بر سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مشخص شود.

یك روش اجرایی مستند شده باید برای تعریف کنترل های لازم در موارد زیر ایجاد شود:

الف -تصویب مستندات برای کفایت آن ها، پیش از انتشار ؛
ب -بازنگری و به روز آوری مستندات در صورت لزوم و تصویب مجدد مستندات ؛
پ -حصول اطمینان از شناسائی تغییرات و وضعیت تجدیدنظر جاری مستندات ؛
ت -حصول اطمینان از در دسترس بودن ویرایش های مستندات در نقاط استفاده ؛
ث -حصول اطمینان از آن که مستندات، خوانا باقیمانده و به آسانی قابل شناسایی هستند ؛
ج -حصول اطمینان از شناسائی و تحت کنترل بودن توزیع مستندات مربوط به منشأ برون سازمانی؛ و
چ -پیشگیری از به کارگیری غیرعمدی مستندات منسوخ و اطمینان از شناسائی آن در صورتی که به هر دلیل حفظ شده اند.

كنترل سوابق

برای فراهم کردن شواهد انطباق با الزامات و شواهد به کارگیری مؤثر سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی، باید سوابق ایجاد و نگهداری شود .سوابق باید خوانا بوده و به آسانی قابل شناسایی و بازیابی باشند .یك روش اجرایی مدون به منظور تعریف کنترل های لازم برای شناسایی، نگهداری ، محافظت ، بازیابی ، زمان نگهداری و تعیین تكلیف سوابق ایجاد شود.

جهت مشاور ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 22000 تخصص ماست.

خط مشي ايمني مواد غذايي

خط مشي ايمني مواد غذايي

در این متن اطلاعاتی در رابطه با خط مشی ایمنی مواد غذایی ارائه شده است: مدیریت ارشد باید خط مشی ایمنی مواد غذایی خود را تعیین، مستند، اعلام و منتقل کند.

مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل کند که خط مشی ایمنی مواد غذایی:

الف -با نقش سازمان در زنجیره مواد غذایی متناسب است ؛
ب -با هر دو الزامات قانونی و مقررات و نیز با الزامات ایمنی مواد غذایی توافق شده با مشتریان انطباق دارد ؛
پ -در تمام سطوح سازمان، اعلام، اجرا وحفظ می شود ؛
ت -برای تداوم مناسب، مورد بازنگری قرار می گیرد.
ت -ارتباطات را به نحو کافی عنوان می کند.
ج -با اهداف قابل اندازه گیری حمایت می شود.

 

طرح ريزي سيستم مديريت ايمني مواد غذايي
مدیریت ارشد باید اطمینان دهد که:

الف -طرح ریزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی برای دست یابی به الزامات طبق بند 4
که ایمنی مواد غذایی را حمایت می کند، انجام می شود ؛
ب -هنگامی که تغییراتی در سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی طرح ریزی و اجرا می شود یكپارچگی سیستم حفظ میشود.

مسئوليت و اختيار

مدیریت ارشد باید اطمینان دهد که مسئولیت ها و اختیارات تعریف شده در داخل سازمان برای اطمینان از عملكرد و اجرای مؤثر و حفظ سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی جاری بوده و انتقال می یابد . تمامی کارکنان باید مسئولیتداشته باشند تا مشكلات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را به فرد )افراد( مشخص گزارش دهند .کارکنان منتخب برای شروع و ثبت اقدامات باید دارای مسئولیت و اختیار تعریف شده باشد.

رهبر گروه ايمني مواد غذايي

مدیریت ارشد باید فردی را برای رهبری گروه ایمنی مواد غذایی، صرف نظر از دیگر مسئولیت ها تعیین کند.

این فرد باید مسئولیت و اختیار آن را داشته باشد که:

الف -گروه ایمنی مواد غذایی را مدیریت کرده و امور آن را سازمان دهی کند ؛
ب -از آموزش و تحصیلات مرتبط اعضای گروه ایمنی مواد غذایی اطمینان حاصل کند .
پ -از ایجاد، اجرا، نگهداری و به روزآوری سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی اطمینان حاصل کند ؛
ت -در زمینه اثربخشی و تناسب سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی، به مدیریت ارشد گزارش دهد.

جهت مشاور ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 22000 تخصص ماست.

شناخت سازمان و محیط آن

شناخت سازمان و محیط آن

سازمان باید شرایط داخلی و خارجی که مربوط به مقاصد راهبردي و مؤثر برتوانایی دستیابی به نتیجه ( نتایج) مورد انتظار از سیستم مدیریت کیفیت است را تعیین نماید.سازمان باید اطّلاعات مربوط به شرایط داخلی و خارجی را پایش و بازنگري نماید.

به موارد زیر باید توجه شود:

توجه 1 -شرایط می تواند شامل عوامل مثبت و منفی یا شرایط قابل ملاحظه باشد.
توجه 2 -درك شرایط خارجی می تواند از طریق توجه به ویژگی هاي منتج از قانون، فن آوري ، رقابت، بازار، فرهنگ، محیط سیاسی و اقتصادي؛ بین المللی،ملّی، منطقه اي یا محلّی تسهیل شود.
توجه 3 -درك شرایط داخلی می تواند از طریق توجه به ویژگی هاي مربوط به ارزش ها، فرهنگ، دانش و عملکرد سازمان تسهیل شود.

درك نیازمندي ها و انتظارات طرف هاي ذي نفع با توجه به اثر یا اثر بالقوه در توانایی سازمان براي ارائه ي دائمی محصولات و خدماتی که الزامات مشتري و الزامات قانونی و مقرراتی قابل اجرا را برآورده می سازند،

سازمان باید موارد زیر را تعیین نماید:

الف) طرف هاي ذي نفع مربوط به سیستم مدیریت کیفیت؛
ب) الزامات این طرف هاي ذي نفع که مربوط به سیستم مدیریت کیفیت باشد.سازمان باید اطّلاعات مربوط به طرف هاي ذي نفع و الزامات مربوط به آنها راپایش و بازنگري نماید.

 تعیین دامنه ي سیستم مدیریت کیفیت

سازمان باید حدود و کاربرد سیستم مدیریت کیفیت را براي ایجاد دامنه آن تعیین نماید.

هنگام تعیین دامنه، سازمان باید به موارد زیر توجه نماید:

الف) شرایط خارجی و داخلی اشاره شده.

ب) الزامات طرف هاي ذي نفع اشاره شده.

پ) محصولات و خدمات سازمان.

سازمان باید تمامی الزامات این استاندارد بین المللی را، چنانچه در دامنه يتعیین شده سیستم مدیریت کیفیت قابل اجرا باشند، اعمال نماید. دامنه ي سیستم مدیریت کیفیت سازمان باید به عنوان اطّلاعات مدون در
دسترس بوده و نگه داري شود. دامنه باید تنوع محصولات و خدمات را تحت پوشش قرارداده و توجیه غیرکاربردي بودن هر یک از الزامات این استانداردبین المللی در دامنه را ارائه نماید.
ادعاي انطباق با این استاندارد بین المللی تنها هنگامی امکان پذیر است کهالزامات تعیین شده به عنوان غیرکاربردي، توانایی یا مسئولیت کسب اطمینانسازمان از انطباق محصولات و خدمات مربوطه و افزایش رضایت مشتري راتحت تأثیر قرار ندهد.

 تعیین دامنه ي سیستم مدیریت کیفیت – تکمیلی

فرآیندهاي پشتیبان، چه در محل باشند یا دور از محل (مانند مراکز طراحی، دفتر مرکزي شرکت و مراکز توزیع)، باید در دامنه ي سیستم مدیریت کیفیت دیده شده باشد. (QMS)خودرو مربوط به الزامات طراحی QMS تنها استثناي مجاز براي این استاندارد می باشد.باید توجیه و توسعه محصول در ایزو 9001 نگه داري شود و به عنوان اطّلاعات مدون ثبت شود. استثناي مجاز شامل انجام طراحی فرآیند ساخت نمی شود.سازمان باید شرایط داخلی و خارجی که مربوط به مقاصد راهبردي و مؤثر بر توانایی دستیابی به نتیجه ( نتایج) مورد انتظار از سیستم مدیریت کیفیت است را تعیین نماید.

جهت مشاور ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره 16949 QMS تخصص ماست.

سيستم هاي مديريت ايمنی مواد غذايی ISO22000

سيستم هاي مديريت ايمنی مواد غذايی ISO22000

هدف و دامنة كاربرد:

در این متن اطلاعاتی در رابطه با سيستم هاي مديريت ايمنی مواد غذايی ارائه شده است: هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی است که برای اثبات توانایی کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی یك سازمان در زنجیرة مواد غذایی لازم می باشد . این الزامات برای تضمین ایمنی مواد غذایی در زمان مصرف انسان ضروری است. این استاندارد برای تمام سازمان هایی که در هر زمینه ای از زنجیرة مواد غذایی فعالیت داشته و بخواهند سیستم هایی را اجرا کنند که به طور مداوم محصولات ایمن پایدار فراهم کند، صرف نظر از اندازه، کاربرد دارد . برای دستیابی به هریك از الزامات ، این استاندارد می تواند از طریق به کارگیری منابع درون و یا برون سازمانی اجرا شود.

این استاندارد الزمات زیر را برای توانایی یك سازمان تعیین می کند:

الف – طرح ریزی، پیاده سازی، اعمال، حفظ و به روزآوری یك سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی با هدف تأمین محصولات منطبق با مصرف مورد نظر و ایمن برای مصرف کننده ؛
ب- اثبات تطابق با الزامات قانونی و مقررات ایمنی مواد غذایی قابل کاربرد؛
پ – ارزیابی و بررسی الزامات مشتری و اثبات انطباق آن ها با الزامات توافق شده دو جانبه با مشتری که مربوط به ایمنی مواد غذایی بوده و موجب افزایش رضایت مشتری می شود؛
ت – ارتباط اثربخش در مورد موضوعات ایمنی مواد غذایی با تأمین کنندگان، مشتری ها و طرف های ذی نفع در زنجیرة مواد غذایی؛
ث- اطمینان از انطباق سازمان با خط مشی اظهار شده ایمنی مواد غذایی ؛
ج – اثبات چنین انطباقی به طرف های ذی نفع مربوطه ؛
چ – درخواست گواهی یا ثبت سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی خود توسط سازمان بیرونی، خود ارزیابی،خود اظهاری یا تطابق با این استاندارد.

الزامات این استاندارد:

تمام الزامات این استاندارد کلی بوده و برای کلیة سازمان ها در زنجیره مواد غذایی صرف نظر از اندازه و پیچیدگی آن ها، قابل کاربرد است .این سازمان ها شامل آن هایی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در یك مرحله یا مراحل بیشتری از زنجیرة مواد غذایی فعالیت دارند .

ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم سازمان ها

سازمان هایی که مستقیم در ارتباط هستند شامل تولیدکنندگان خوراك دام، برداشت کنندگان محصولات، کشاورزان ، تولیدکنندگان مواد تشكیل دهنده، تولیدکنندگان مواد غذایی، خرده فروشان، ارائه دهندگان خدمات غذایی ، خدمات پذیرایی و سازمان های تأمین کننده خدمات پاکیزه سازی و بهسازی ، حمل و نقل، انبارداری و خدمات توزیع می باشند، سایر سازمان هایی که به طور غیرمستقیم در زنجیرة مواد غذایی فعالیت دارند، تأمین کنندگان ماشین آلات و تجهیزات، مواد پاکیزه سازی، بهسازی، بسته بندی وسایر موادی که در تماس با مواد غذایی می باشند .اما فقط به این موارد محدود نمی شود.این استاندارد به سازمان های کوچك یا کمتر توسعه یافته امكان می دهد تا اقدامات کنترلی ترکیبی توسعه یافته برون سازمانی را اجرا کند.

اصطلاحات و تعاريف

در این استاندارد علاوه بر اصطلاحات و تعاریف تعیین شده در استاندارد ملی ایران شماره 9000 اصطلاحات و تعاریف دیگری به کار میبرد که در مقاله های بعدی به ان ها میپردازیم. برای راحتی کاربران این استاندارد برخی از تعاریف استاندارد ملی ایران شمارة 9000 همراه با نكاتی مربوط به کاربرد اختصاصی آن ها بیان شده است.

جهت مشاور ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 22000 تخصص ماست.

دستورالعمل بهینه سازی مصرف انرژی

دستورالعمل بهینه سازی مصرف انرژی

مصرف انرژي برق

  1. حتی الامکان در مواقعی که روشنايی و نور به اندازه کافی برای فعاليت وجود دارد و يا در هنگام ترك محل كار پرسنل ، لامپهای اضافی را خاموش كنند.
  2. با نصب سيستم هاي كنترل روشنايي ، به كاهش قابل توجه مصرف انرژي الكتريكي كمك كنيد اين سيستم ها شامل حس گرهاي حضور افراد ،نصب فتو سل هاي قطع و وصل برق برای فضاهای باز .
  3. پس از انجام فعاليت روزانه ، کليه پرسنل موظفند که از خاموش بودن تمامی دستگاهها و لامپها قبل از ترک محل کار خود اطمينان حاصل نمايند.
  4. حباب لامپ ها و سطوح انعكاس دهنده نور هر چند ماه يكبار تميز شود.
  5. براي رنگ آميزي سطوح داخلي اتاق ها از رنگ هاي روشن استفاده كنيد.
  6. در فصل های سرد سال از بسته بودن دریچه های کولر اطمینان حاصل شود .
  7. کلیه پرسنل مرتبط با کامپیوتر در هنگام ترک کار مانیتورهای خود را خاموش نمایند .
  8. درب های ورودی و خروجی بعد از تردد بسته شوند .(به سیستم خودکار بسته شدن مجهز گردند)
  9. در صورتي كه به هر دليلي در واحدي توليد نداريم دستگاههايي كه امكان خاموش كردن آنها وجود دارد متوقف شوند.

برای مشاوره ایزو 50001 و ایزو 14001 آریان گستر را انتخاب نمایید.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو دوره ایزو دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001