بررسی رویداد OHSAS 18001

بررسی رویداد، عدم انطباق، اقدام اصلاحی و اقدام پیشگیرانه

 بررسی رویداد

سازمان باید روش های اجرایی برای ثبت، بررسی و تجزیه و تحلیل رویدادها جهت موارد زیر ایجاد، مستقر و نگهداری کند:

الف) تعیین نقایص اساسی ایمنی و بهداشت شغلی و دیگر عواملی که ممکن

است علت یا مسبب بروز رویدادها باشند

ب) شناسایی نیاز به اقدام اصلاحی

ج) شناسایی فرصت ها برای اقدام پیشگیرانه

د) شناسایی فرصت ها برای بهبود مستمر

ه) اطلاع رسانی نتایج اینگونه بررسی ها

بررسی ها باید به طور زمانبندی شده انجام شوند. به هرگونه نیاز شناسایی شده به اقدام اصلاحی یا فرصت های اقدام پیشگیرانه باید مطابق با بخش های مربوطه در 4-5-3-2 پرداخته شود. نتایج بررسی های رویداد باید مدون و نگهداری گردد.

سازمان باید روش های اجرایی برای پرداختن به عدم انطباق های بالفعل و بالقوه و انجام اقدام اصلاحی و اقدام  پیشگیرانه ایجاد، مستقر و نگهداری نماید. این روش های اجرایی باید الزاماتی را برای موارد زیر تعریف نمایند:

الف) شناسایی و اصلاح  عدم انطباق ها و انجام اقدام هایی به منظور کاهش عواقب ایمنی و بهداشت شغلی آنها

ب) بررسی عدم انطباق ها، تعیین علت آن ها و انجام اقداماتی به منظور جلوگیری از رخداد مجدد آن ها

ج) ارزیابی نیاز به اقدام به منظور پیشگیری از عدم انطباق و اجرای اقدامات مناسب که برای جلوگیری از رخداد آنها طراحی می شود

د) ثبت و ابلاغ نتایج اقدام  اصلاحی و اقدام پیشگیرانه انجام شده

ه) بازنگری اثربخشی اقدام پیشگیرانه انجام شده.

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 45001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

 

کدگذاری مواد اولیه

کدگذاری مواد اولیه

تعیین و تشریح چگونگی کدگذاری مواد اولیه ورودی و مصرفی به روش واحد به منظور شناسایی و دسته بندی صحیح آنها

کد مشخص کننده مواد اولیه از 5 کاراکتر عددی به شرح ذیل تشکیل شده است.

 

 

5      4       3      2      1

کاراکتر شماره 1 نشانگر یکی از اعداد 1 الی 4 را به منظور دسته بندی کلی مواد اولیه بصورت زیر به خود اختصاص میدهد:

1= مواد اولیه

2= مواد اولیه امانی

3= نمونه مواد اولیه

4= سایر*

4-2- کاراکتر شماره 2، بیانگر تنوع مواد اولیه بوده و یکی از اعداد 1 تا 9 را به شکل ذیل دربرمیگیرد:

1= رزین                                                                               5= روان کننده

2= نرم کننده                                                                           6= پیگمنت

3= پرکننده

4= پایدارکننده                                                                         8= افزودنی های ویژه

و

.

.

.

.

برای مشاور ایزو و مشاوره EFQM  همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موقثیت با ما همراه باشید.

برای مشاور  ایزو 9001 با ما تماس بگیرید.

سیستم مدیریت شکایات 1

سیستم مدیریت شکایات

برای اطلاعات در مورد سیستم مدیریت شکایات متن زیر را مطالعه فرمایید.

نحوه دريافت شكايات و پيشنهادات بصورت مستقيم :

با توجه به اهميت امور رسيدگي به شكايات مشتركين از طريق ذيل شكايات و پيشنهادات مشتركين را دريافت مي دارد .

 • مراجعه حضوري مشتری جهت شكايت يا پيشنهاد :

در اين روش مشتری به پرسنل مربوطه مراجعه و سپس شكايت يا پيشنهاد خود را مطابق يكي از موارد ذكر شده در موارد بالا ، مطرح مي نمايد . منشي در صورتي كه شكايت يا پيشنهاد قابل بررسي و پيگيري باشد ، آن را در دفتر ثبت پيگيري شكايات مشتركين ثبت و سپس فرم پيشنهادات -شكايات– انتقادات و درخواستها را تنظيم مي نمايد .

 • – مكاتبات و مراسلاتي كه جنبه شكايت دارند :

مكاتباتي كه توسط مشترك بصورت شكايت يا پيشنهاد ارائه مي گردد ، توسط مسئول مربوطه در دفتر ثبت و پيگيري شكايات ارباب رجوع و مشتریان ثبت و ضمن پيوست، پيشنهادات –شكايات و درخواست مشتریان به اطلاع مدیریت رسانده مي شود .

 

نحوه بررسي شكايات ، پيشنهادات و درخواستها :

شکایات بر اساس فرم ثبت شکایات ثبت شده و به مسئول مربوطه ارجاع داده میشود.سپس از طریق فرم اعلام وصول شکایت؛دریافت شکایت را به مشتری اعلام میگردد.

پایان قسمت اول.

برای مشاوره ایزو و مشاوره EFQM  همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موقثیت با ما همراه باشید.

برای مشاوره ایزو 10002 ما تماس بگیرید.

 

مدیریت استراتژیک چیست

مدیریت استراتژیک چیست؟

تصمیمات و فعالیت‌های یكپارچه در جهت توسعه استراتژی‌های موثر، اجرا و كنترل نتایج آنهاست
بنابراین مدیریت استراتژیك فعالیت‌های مربوط به بررسی ، ارزشیابی و انتخاب استراتژی‌ها ، اتخاذ هر گونه تدابیر درون و بیرون سازمانی برای اجرای این استراتژی‌ها و در نهایت كنترل فعالیت‌های انجام‌شده را در برمی‌گیرد

ضرورتهای استفاده از مدیریت استراتژیك در چیست ؟

با نگاهی دقیق به مفهوم مدیریت استراتژیك می‌توان به ضرورت استفاده از آن پی برد . با توجه به تغییرات محیطی كه در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی ، لزوم بكارگیری برنامه‌ای جامع برای مواجهه با اینگونه مسائل بیش از گذشته ملموس می‌شود . این برنامه چیزی جز برنامه استراتژیك نیست . مدیریت استراتژیك با تكیه بر ذهنیتی پویا ، آینده‌نگر ، جامع‌نگر و اقتضایی راه حل بسیاری از مسائل سازمانهای امروزی است . پایه‌های مدیریت استراتژیك بر اساس میزان دركی است كه مدیران از شركت‌های رقیب ، بازارها ، قیمت‌ها ، عرضه‌كنندگان مواد اولیه ، توزیع‌كنندگان ، دولت‌ها ، بستانكاران ، سهامداران و مشتریانی كه در سراسر دنیا پراكنده‌اند ، دارند و این عوامل ، تعیین‌كنندگان موفقیت تجاری در دنیای امروز است . پس یكی از مهمترین ابزارهایی كه سازمان‌ها برای حصول موفقیت در آینده می‌توانند از آن بهره گیرند مدیریت استراتژیك خواهد بود.

موانع و مشکلات طراحی برنامه‌های استراتژیک

در این زمینه اولین مشکلات عبارتست از موانع ایجاد و توسعه روند مدیریت استراتژیک در سازمان‌ها که این فرآیند را از بنیان و پای بست با مشکل مواجه می‌سازند. دلایل گوناگونی وجود دارند که برخی از سازمان‌ها تمایل چندانی به ایجاد و توسعه روندهای مدیریت استراتژیک از خود نشان ندهند که مهمترین آنها عبارتند از:

 • عدم آگاهی مدیریت سطح بالا نسبت به وضعیت واقعی سازمان
 • خودفریبی مدیران سطح بالا به طور جمعی درباره موقعیت سازمان
 • توجه مدیران به حفظ وضع موجود
 • درهم آمیختگی دشواری‌های مشترک مدیریت سطح بالا و دشواری‌های عملکرد روزانه
 • کامیابی‌های گذشته سازمان
 • اشتباه تلقی کردن هر گونه تغییر در رابطه با هر چه در گذشته در سازمان انجام گرفته است
 • نارسایی در کاربرد وظایف فوری

برای مشاوره ایزو و مشاوره EFQM  همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موقثیت با ما همراه باشید.

برای پیاده سازی EFQM با ما تماس بگیرید.

مسئولیت سوابق کیفیت

مسئولیت مدیر تضمین کیفیت و دیگران در قبال سوابق کیفیت:

در مورد مسئولیت سوابق کیفیت در متن ریر مطالب را بخوانید:

نظارت بر كار مسئولين نگهداري سوابق مسئوليت كيفيت در مورد نحوه نگهداري سوابق ،استفاده از سوابق و از بين بردن آنها.

3-1-2)-اتخاذ تصميم براي اينكه سوابق كيفيت در اختيار مشتري يا نماينده او قرار بگيرئ.

3-1-3)-بررسي و در صورت لزوم اعمال تغييرات در نحوه نگهداري ،مسئول نگهداري و مدت زمان نگهداري .

4-1-3)تاييد فرم مشخصات سوابق كيفيت به شماره و سوابق اين روش اجرائي.

(3-2) مسئولين نگهداري سوابق كيفيت :

3-2-1)-در بخشهايي كه سوابق كيفيت در آنها نگهداري ميشود ،شخص مسئول نگهداري سوابق است.

3-2-2)-شخص مسئول موظف است سوابق اعلام شده را به طور مناسب در دسترس قرار دهد تا افراديكه قصد استفاده از اين سوابق را دارند به سهولت بتوانند آنها را بيابند.

3-2-3)-شخص مسئول موظف است سوابق اعلام شده را در محيط مناسب قرارداده تا آسيب نبينند.

3-2-4)-شخص مسئول موظف است در پايان مهلت تعيين شده براي نگهداري هر سابقه آنها را منهدم نمايد.

برای مشاوره ایزو و مشاوره EFQM  همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موقثیت با ما همراه باشید.

برای پیاده سازی EFQM با ما تماس بگیرید.

ایزو 9001 تخصص ماست.

 

مدلهاي سرآمدي

مدلهاي سرآمدي

مدلهاي سرآمدي (تعالي) كسب و كار، پاسخي است به اين سوال كه سازمان برتر چگونه سازماني است، چه اهداف و مفاهيمي را دنبال ميكند و معيارهايي كه بر رفتار آن حاكم هستند، چيست؟

امروزه اكثر كشورهاي دنيا با تكيه بر اين مدلها، جوايزي را در سطح ملي و منطقهاي ايجاد كردهاند كه محرك سازمانها و كسب و كارها در تعالي، رشد و ثروتآفريني است. جايزه دمينگ در ژاپن، جايزه بالدريج در ايالات متحده آمريكا و جايزه اروپايي كيفيت كه توسط بنياد اروپايي مديريت كيفيت ايجاد شده، و به مدل EFQM معروف است، در سه قطب اقتصادي بزرگ سده اخير يعني ژاپن، آمريكا و اروپا، اصليترين نمونه از اين جوايز هستند.

در بين اين مدلها، مدل EFQM عموميت و استقبال بيشتري در سطح جهان يافته است و الگويي براي بسياري كشورهاي ديگر در طراحي اين جوايز بوده است . قريب يك دهه است كه در شركتهاي ايراني علاقه زيادي براي انجام ارزيابي، چه داخلي و چه بيروني، براساس مدل EFQM مشاهده ميشود. جرياني كه بسياري از شركتها را درگير پروژههايي در اين حوزه نموده و رمقي نسبي به صنعت توسعه نيافته مشاوره مديريت در ايران بخشيده است. مدل تعالي سازماني در شرايطي در ايران مطرح ميشود كه در جهان بيش از 70 مدل سرآمدي ملي و 90 جايزه كيفيت وجود دارد كه عموماً بهره گرفته از مدلهاي EFQM و بالدريج بوده و به سوي يكديگر همگرا شدهاند .

برای مشاوره ایزو و مشاوره EFQM  همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موقثیت با ما همراه باشید.

برای پیاده سازی EFQM با ما تماس بگیرید.

مزایای مدیریت استراتژیک

مزایای مدیریت استراتژیک:

 مزایای بسیاری در مدیریت استراتژیک وجود دارند که شامل شناسایی، اولویت‌بندی و اکتشاف فرصت‌ها هستند. محصولات، بازارها و تاخت و تازهای جدیدتر در خطوط تجاری تنها در صورتی که شرکت‌ها در برنامه‌ریزی استراتژیک فعالیت داشته باشند، مهیا می‌شوند. در مرحله بعد، مدیریت استراتژیک به شرکت‌ها امکان بررسی عینی فعالیت‌های انجام شده توسط خود را می‌دهد و با تجزیه‌و‌تحلیل سود هزینه، مشخص می‌کند که آیا شرکت سودآور است یا خیر..

در اینجا منظور تنها مزایای مالی نیست ، بلکه ارزیابی سودآوری است که باید همراه با ارزیابی هماهنگی اهداف و اولویت‌های تجارت انجام می پذیرد..

 

مزایای مالی

 

در بسیاری از مطالعات نشان داده شده است که شرکت‌هایی که در مدیریت استراتژیک شرکت می‌کنند سودآورتر و موفق‌تر از کسانی هستند که از برنامه‌ریزی استراتژیک و مدیریت استراتژیک بهره‌مند نیستند.

هنگامی که شرکت‌ها در برنامه‌ریزی رو به جلو و ارزیابی دقیق اولویت‌های خود مشغول هستند، روی آینده خود کنترل دارند و این امر در فضای تجاری سریع در قرن بیست‌و‌یکم ضروری است

 

مزایای غیر مالی

 

بخش فوق برخی از مزایای قابل درک مدیریت استراتژیک را مورد بحث قرار داد. به جز این مزایا، شرکت‌هایی که در مدیریت استراتژیک فعالیت می‌کنند، بیشتر از تهدیدات خارجی، درک بهتر نقاط قوت و ضعف رقیب و افزایش بهره‌وری کارکنان آگاهی دارند. آن‌ها همچنین مقاومت کمتری نسبت به تغییرات و درک روشنی از ارتباط بین عملکرد و پاداش دارند.

جنبه کلیدی مدیریت استراتژیک این است که قابلیت‌های حل مسئله و جلوگیری از مشکلات شرکت‌ها از طریق مدیریت استراتژیک افزایش می‌یابد. مدیریت استراتژیک امری ضروری است، زیرا به شرکت‌ها کمک می‌کند تا تغییرات را از لحاظ منطقی توجیه کنند و آنان را تحقق بخشند و نیاز به تغییرات بهتر را به کارکنان خود انتقال دهند. سرانجام، مدیریت استراتژیک در ایجاد نظم و انضباط در فعالیت‌های شرکت در هر دو فرآیند داخلی و فعالیت‌های خارجی کمک می‌کند.

برای مشاوره ایزو و مشاوره EFQM  همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موقثیت با ما همراه باشید.

برای پیاده سازی EFQM با ما تماس بگیرید.

فازهای برنامه ریزی تولید

فازهای برنامه ریزی تولید:

برنامه ریزی تولید دارای فازهای زیر می باشد:

1 .توسعه محصول

2 .مطالعه بازار

3 .تحقیق بازار

4 .معرفی محصول

5 .مدیریت طول عمر محصول

توسعه محصول

توسعه محصول اولین مرحله در برنامه ریزی است. مدیران فروش معموال ایده هایی برای محصول

جدید در نظر میگیرند تا نیاز مشتریان را بر طرف کند. مانند فروشگاه لپ تاپی که تصمیم میگیرد

تعمیرات لپتاپ را هم برای بر طرف کردن نیاز مشتریانش و افزایش سود خود، به خدمات فروشگاه

اضافه کند. پس از ایجاد ایده محصول جدید، برنامه ریزی برای طراحی و نحوه تولید آن آغاز می شود.

 

مطالعه بازار

شرکتها مطالعه بازار را برای بررسی اینکه چه مقدار از سهم بازار را میتوانند به محصول خود اختصاص دهند انجام می دهند. آنالیز SWOT برای این منظور روش معروف است که باعث می شود نقاط قوت و ضعف تجارت را در حضور فرصت ها و تهدیدها تحلیل نمایند.

برای مشاوره ایزو و مشاوره EFQM  همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موقثیت با ما همراه باشید.

برای پیاده سازی EFQM با ما تماس بگیرید.

ایمنی انبارها

ایمنی انبارها

برای آشنایی با ایمنی انبارها متن زیر را مورد توجه قرار دهید:

 • الزامات ايمني كه بايد در خصوص چيدمان و نگهداري كالاها در انبار رعايت شود:

                                                                  

 • آموزش پرسنل شاغل در انبار
 • نصب تابلوهاي آگهي دهنده
 • مشخص نمودن فضاي انبار و محصولات و نظافت مستمر انبار
 • استفاده از تجهيزات و امكانات مناسب ( قفسه بندي ، باكس پالت ، پالت ، جعبه هاي چوبي، تسمه كش، جرثقیل دستی، نيروي انساني ماهر ، جعبه كمكهاي اوليه و وسائل ايمني فردي مثل لباس كار ، دستكش كار و ماسك)
 • قراردادن كالاهاي سنگين در سطوح پائين تر و كالاهاي سبك در سطوح بالاتر تا حد امكان
 • استفاده از بسته بندي متناسب با حجم و شرايط فيزيكي كالا جهت جلوگيري از ريزش سقوط مثل كارتن ، جعبه و كيسه.
 • انبارش اقلام بر اساس مشخصات فيزيكي با در نظر گرفتن محدوديت يا عدم محدوديت نگهداري در محل خاص به عنوان مثال لوازمي كه داراي شرايط خاص نگهداري نمی باشد را نمی توان در بيرون انبار نگهداري نمود و نيز اقلامي كه نياز به محيط مسقف و سرپوشيده دارند، در محیط سر بسته نگهداري نمود .
 • کنترل وسائل و تجهیزات حمل و نقل.
 • الزامات ايمني كه بايد در خصوص مواد شيميايي رعايت شود :

 

 • آموزش كاركنان در خصوص آشنايي و نحوه كار و جابجايي آنها
 • نصب تابلوهاي ايمني و هشدار دهنده در خصوص مواد شيميايي
 • جداسازي مواد شيميايي و قراردادن آنها در محلهاي مناسب و دور از برخورد وسائط نقليه و افراد ، بطوريكه كاركنان از اثرات آن بدور باشند .
 • استفاده از وسايل حفاظتي مانند ماسك ، دستكش ، لباس كار

 

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 45001 کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

 

 

برنامه ریزی تولید

برنامه ریزی تولید:

برنامه ریزی تولید در واقع زمان بندی و تعیین ترتیب اولویت های انجام کارها به صورت بهینه می باشد واضح است که برای یک واحد تولیدی حداقل نمودن هزینه و افزایش بهره وری اهمیت زیادی دارد بنابراین نوبت بندی در برنامه (در عدد، زمان و مکان) به منظور حداقل کردن هزینه و افزایش بهره وری ضرورت دارد.

هدف از برنامه‌ریزی تولید ، مدل سازی و ارایهٔ برنامهٔ تولیدی برای یک کارخانه بر اساس محدویتهای تقاضا، ظرفیت تولید، انبار، بودجه و … است.  برنامه ریزی تولید بر روی دستگاه‌های تولید به صورت موازی و سری و سیستم های تولیدی Jobshop ، Flowshop نیز پرداخته می شود و در هر یک از موارد فوق تا حدی روش‌های حل دقیق و هیوریستیک نیز مطرح می‌شوند.

در هر سازمان تولیدی، برنامه‌ریزی تولید قلب حرکت و موتور محرکه سازمان است. هماهنگی واحدهای مختلف ازجمله فروش و تولید، تأمین موارد مورد نیاز تولید، برنامه‌ریزی و صدور دستور کار و… از مأموریت‌های واحد برنامه‌ریزی تولید بوده و اجرای درست و به‌موقع آن‌ها نیازمند وجود سیستم جامعی است که بتوان به‌وسیله آن بر اساس اطلاعات سازمان، برنامه‌ریزی کرد.

برای مشاوره ایزو و مشاوره EFQM  همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موقثیت با ما همراه باشید.

برای پیاده سازی EFQM با ما تماس بگیرید.

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو