کدگذاری مواد اولیه

کدگذاری مواد اولیه

تعیین و تشریح چگونگی کدگذاری مواد اولیه ورودی و مصرفی به روش واحد به منظور شناسایی و دسته بندی صحیح آنها

کد مشخص کننده مواد اولیه از 5 کاراکتر عددی به شرح ذیل تشکیل شده است.

 

 

5      4       3      2      1

کاراکتر شماره 1 نشانگر یکی از اعداد 1 الی 4 را به منظور دسته بندی کلی مواد اولیه بصورت زیر به خود اختصاص میدهد:

1= مواد اولیه

2= مواد اولیه امانی

3= نمونه مواد اولیه

4= سایر*

4-2- کاراکتر شماره 2، بیانگر تنوع مواد اولیه بوده و یکی از اعداد 1 تا 9 را به شکل ذیل دربرمیگیرد:

1= رزین                                                                               5= روان کننده

2= نرم کننده                                                                           6= پیگمنت

3= پرکننده

4= پایدارکننده                                                                         8= افزودنی های ویژه

و

.

.

.

.

برای مشاور ایزو و مشاوره EFQM  همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موقثیت با ما همراه باشید.

برای مشاور  ایزو 9001 با ما تماس بگیرید.

بازرسی ایمنی

برای اطلاعات در مورد بازرسی ایمنی متن زیر را مطالعه نمایید.

بازرسي هاي برنامه ريزي شده

واحد HSEQ براي برآورده شدن هدف اين روش اجرايي، براساس چک لیست بازرسی ایمنی و بهداشت شغلی  نسبت به بازرسی ادواری کلیه واحدها، خطوط تولید و مکان های کاری مطابق با جدول زمان بندی بازرسی ایمنی  اقدام می نماید. این چک لیست پس از تکمیل در محل کار به امضاء بازرس ایمنی و سرپرست یا مدیر واحد رسیده و نواقصی که باید توسط واحد رفع گردد در فرم اقدام اصلاحی و پیشگیرانه  تکمیل می گردد. درضمن نواقص حاد که نیاز به اقدام سریع می باشد علاوه بر فرم اقدام اصلاحی و پیشگیرانه، در فرم هشدار ایمنی به ذکر می گردد.

 

 بازرسي هاي موردي و روزانه

واحد HSEQ علاوه بر بازرسي هاي برنامه ريزي شده اقدام به بازرسي هاي روزانه يا موردی براساس چک لیست بازرسی ایمنی و بهداشت شغلی به شمارة از محیط کار می نماید. همچنين حسب گزارشهاي تلفني يا كتبي كاركنان و واحدها ، اقدام به بازديد موارد ارجاع شده مي نمايد.

 رویدادها و حوادث

در صورت بروز حادثه در واحدهای مختلف شرکت و انتقال مصدوم به اورژانس، مسئول جایگاه طی فرم گزارش حادثه بروز حادثه را به واحد HSEQ اطلاع می دهد. واحد HSEQ با مراجعه به محل، بررسی حادثه و پیگیری از مصدوم، سرپرست و شاهدان حادثه، فرم گزارش حادثه را تکمیل می نماید و در صورت نیاز فرم اقدام اصلاحی یا پیشگیرانه را صادر می نماید. در صورت بالا بودن شدت حادثه و نیاز به استراحت بیش ار 3 روز، فرم گزارش حادثه تأمین اجتماعی تکمیل و به اداره بیمه ارسال می گردد.

 

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 45001 را کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

بازنگری مدیریت

نمونه ای دستورالعمل بازنگری مدیریت یک شرکت,البته ورودی های بازنگری مدیریت می بایست مطابق با الزامات استاندارد بین المللی باشد.

جلسات بازنگري مديريت حداقل هر سه ماه يكبار برگزار ميشود و مديرتضمين كيفيت دستورجلسه آنرا تهيه ميكند.

در اين جلسه افراد زير شركت ميكنند.

-مدير عامل

-مدير فني

-نمايندة مديريت

-مدير فروش

-مدير خدمات سرويس و نگهداري

-مدير تداركات

-هر كس ديگري كه مدير عامل يا مدير فني و يا مديران ديگر قسمتها حضور وي را در جلسه سودمند بدانند  يك هفته قبل از انجام جلسه دعوت ميشوند و نسبت به دستور جلسه و مدارك مورد نياز اطلاع حاصل مي نمايند.

   در اين جلسه مطالب زير بررسي ميشود:

-صورت جلسات بازنگري هاي مديريت قبلي

-شكايات مشتريان

-نتايج مميزي هاي داخلي

-نتايج مميزي هاي حارجي

-جدول پيگيري اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه

-عملكر پيمانكاران فرعي

-بهره وري و كاهش ضايعات

-سهم بازار و بازاريابي و فروش

-مسائل مربوط به آموزش پرسنل

-بررسي موقعيتهاي پيشرفت و مشكلات كيفي محصول

-هر نوع مطلب مرتبط كه مديران واحدها پيشنهاد كننده و مدير عامل مطرح شدن آنرا در جلسه تاييد نمايد.

كليةمذاكرات و تصميمات متخذه در اين جلسات در قالب صورت جلسه بازنگري مديريت مكتوب ميگردد و يك نسخه از صورت جلسه به كلية افراد حاضر در جلسه داده ميشود و مدير تضمين كيفيت موارد عنوان شده را به همراه شخص اقدام كننده ،زمان خاتمه و شرح اقدام در فرم پيگيري اقدام اصلاحي و پيشگيرانه را وارد ميكند و پيگيري انجام اين عناوين از سوي مدير تضمين كيفيت بر اساس زمانهاي داده شده صورت       ميپذيرد .در صورت خاتمه كار در همان فرم ،تاييد نهايي ذكر ميشود اما در صورت عدم انجام كار مراتب به مديريت عامل گزارش ميگردد و از طرف مدير عامل اقدامات مقتضي جهت تسهيل انجام امور بعمل ميآيد.

تذكر:مديريت در صورت صلاحديد ميتواند جلسات فوق العاده بازنگري مديريت را برگزار كند مكانيزم اجراي اين جلسات مشابه جلسات عادي است .

برای مشاوره ایزو و مشاوره EFQM  همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موقثیت با ما همراه باشید.

برای پیاده سازی ایزو 9001 با ما تماس بگیرید.

استاندارد آموزشي

تعيين استاندارد آموزشي مشاغل وپرسنل

تدوين استانداردهاي آموزشي پرسنل در واقع تعيين استانداردهاي آموزشي مشاغل مي‌باشد كه توسط مدیر آموزش و مديران  قسمتها برای مديران ارشد انجام مي‌پذيرد اين استانداردها براساس موارد ذيل تدوين مي گردد :

  • شناسنامه و شرايط احراز پستهاي سازماني
  • مهارتهاي شغلي مورد نياز
  • نظرات مديريت هاي ذيربط

استانداردهاي آموزشي در فرم استانداردهاي آموزشي مشاغل  درج و بصورت ساليانه در سه ماهه انتهايي سال مورد بررسي وبازنگري قرار مي گيرد.

اجراي دوره هاي آموزشي     

دوره هاي آموزشي در داخل شركت و يا خارج از آن و توسط تاًمين كنندگان خدمات آموزشي با نظارت مدیر آموزش اجرا مي شوند. و مدیر آموزش بويژه در خصوص دوره هايي كه در محل شركت برگزار مي گردد ، هماهنگي هاي اجرايي لازم را به عمل آورده و تجهيزات لازم را تاًمين مي‌نمايد. براي دوره هايي كه در داخل شركت اجرا مي شود فرم نظارت بر حضور شركت كنندگان  تكميل مي‌گردد.

برای مشاور ایزو، ایزو 9001 و سایر سیستمها با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

چطور تعیین استاندارد آموزشی نماییم.؟

هدف از تدوین ایزو 27001

هدف از تدوین ایزو 27001

  • ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻴﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ ‪ ISMS‬ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ، ﺍﺟﺮﺍ، ﺑﻬﺮﻩ‌ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ، ﭘﺎﻳﺶ، ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ،‬ ‫ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺨﺸﻴﺪ.‬
  • ‫ﭘﻴﺎﺩﻩ‌ﺳﺎﺯﻱ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻣﻲ‌ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ‬ ‫ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‌ها، ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ،‬ ‫ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ‌ﺳﺎﺯﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺬﺍﺷﺖ.
  • ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻧﺘـﻈﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﺩﻩ‌ﺳﺎﺯﻱ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺭﺍ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻧﻤﻮﺩ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﻳﻚ شرایط ﺳﺎﺩﻩ، ﻳﻘﻴﻨاﹰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺭﺍﻩ‌ﺣﻞ ﺳﺎﺩﻩ ‪ ISMS‬ﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
  • ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻴﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ، ﭘﻴﺎﺩﻩ‌ﺳﺎﺯﻱ، ﺑﻬﺮﻩ‌ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ، ﭘﺎﻳﺶ، ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ،‬ ‫ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ فرﺁﻳﻨﺪﻱ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.‬
  • ‫ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻻﺟﺮﻡ ﻣﺠﺒﻮﺭ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ها، ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬
  • ‫ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می‌شود ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩﻱ‌ها ﺑﻪ ﺧﺮﻭﺟﻲ‌ها ﺭﺍ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ می‌سازد ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ‌ﮔﻴﺮﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻭﻗﺎﺕ، ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻳﻚ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤاﹰ‬ ‫ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺑﻌﺪﻱ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.‬پ

برای مشاور ایزو علی الخصوص ایزو 9001 و ایزو 27001 با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

پیاده سازی EFQM

حوزه های EFQM

در مجموع EFQM دارای دو بخش است. بخش اول آن را با نام توانمند سازها می شناسند. این بخش دارای پنج حوزه مختلف است. ابتدا و به عنوان یکی از کارهای اصلی در EFQM ، مدیریت و رهبری سازمان باید منظم ودارای برنامه باشد. این حوزه به عنوان اصلی ترین حوزه در تمام استانداردها و مدل های مدیریت است زیرا تا زمانی که تعهد لازم در این حوزه وجود نداشته باشد تمام فرایندهای سازمان معیوب بوده و بدون برنامه و هدف مشخص برنامه ریزی شده عمل خواهند کرد.
بازنگری و ثبت تمام فرایند ها یکی دیگر از ستونهای EFQM در بخش توانمندسازهاست. باید مشخص شود که فرایندهای موجود در سازمان چیست و هر کدام چه اهمیتی دارد و اصلا لازم و ضرور هستند یا خیر و می توان بخشی از آن ها را حذف نمود تا هزینه ها کمتر شود.
حوزه مهم دیگر کارکنان سازمان هستند. فراموش نکنیک که این کارکنان هستند که اهداف مدیران در سازمان را پیاده سازی می کنند. پس باید دارای برنامه و باشند ، باید برای آن ها ارزش قایل شد، باید به آن ها رسیدگی کرد، باید آن ها را کنترل نمود و از همه مهمتری باید آن ها را ارزیابی کرد و برنامه ارزیابی مشخص و مدونی در سازمان برای کارکنان وجود داشته باشد.
خط و مشی ها باید تعریف شود. باید مشخص شود که فرایندها بر اساس چه اصول و رویکردی باید اجرایی شوند. باید نیازها سنجیده شود ، هزینه ها کنترل شود، وضعیت اجرای کارها ارزیابی شود، گزارشات منظم باشد و بر اساس یک دستورالعمل تدوین شود، و ….
EFQM به تامین کنندکان و فروشندگان ما نیز کار دارد. یعنی روابط ما با تامین کنندگانمان باید داری برنامه باشد. ما باید بتوانیم روابط مان با تامین کنندگان و یا سازمان های بالادستی مان را نیز مدیریت کنیم. این موضوع بسیار مهم است که در ارتباط با این افراد، و همچنین در ارتباط با فروشندگانمان مانند نماینده هاو عاملیت ها، به قوانین و مقررات آن ها احترام بگذاریم و این احترام گذاشتن لطمه ای بر کسب و کارما وارد نکند و با قوانین و اصول ما منافات نداشته باشد. باید به گونه ای روابط را مدیریت کنیم که میزان ریسک از سوی نماینده ها کاهش پیدا کند و این زنجیره ارتباطی به بهترین شکل ممکن حفظ شود.

EFQM در بخش دوم خود به نتایج فعالیت های ما نگاه می کند و برای مدیریت کردن نتایج فعالیت ها در چهارحوزه نقش خود را ایفا می کند.
ابتدا نتایج کارکنان مورد ارزیابی قرار می گیرد. میزان انگیزه کارکنان، میزان ماندگاری نیروها و گزارش ارزیابی عملکرد کارکنان در این قسمت موردتوجه EFQM است. لازم به ذکر است که EFQM برای همه این موارد راه حل دارد و حتی نحوه اجرا نیز در EFQM مشخص شده است.
حوزه دوم مورد توجه EFQM در بخش نتایج ، مشتریان هستند. برند تنها با وجودداشتن محصول در ویترین ها ایجاد نمی شود. میزان رضایتمندی مشتریان، میزان توجه به نیازهای مشتریان، ایجاد ساختاری که بتواند نیازهای آینده مشتریان را پیش بینی نماید و … از الزامات مقبولیت در بین مشتریان است و EFQM بسیار در این قسمت تاکید دارد.
نتایج مربوط به جامعه نیز باید برسی شود. مقصود از جامعه هر نوع ارتباطی است که در محیط عملکرد سازمان است و از نوع فروش نیست. سازمان غیر از خودش و کارکنانش در قبال سایر ارتباط های مستقیم و غیر مستقیم نیز مسئول است و باید از هر نظر یک سازمان کامل باشد.
و آخرین بخش نتایج ، نتایج کلیدی عملکرد است. این نتایج مشخص می کند که در دوره هایی مختلف چه میزان از اهداف کلی سازمان محقق شده و اگر انحرافاتی از اهداف وجود دارد این تغییر مسیر ها در کجاست و چگونه باید آن ها را مرتفع نمود؟ گزارشات فروش و درآمد و میزان انحراف از برنامه های فروش و درآمد زایی، تا سایر برنامه ای دیگر در این قسمت سنجیده می شود.
به زبان ساده EFQM می گوید یک برنامه مدون و منسجم داشته باشید (که راه ایجاد آن را نیز EFQM آموزش می دهد) و سپس به اجرای آن متعهد باشید. اجرای های خود را کنترل کنید و نتایج به دست آمده را ارزیابی نمایید و در نهایت برای انحراف ها از استراتژی ها و اهداف یک برنامه ریزی معیین انجام دهید.
به این ساختار اصطلاحا PDCA یا چرخه دمینک می گویند.
در مطالب بعدی به صورت تخصصی تر حوزه های مختلف را توضیح خواهیم داد و تکنیک ها و روش ها ومنطق های مختلف حاکم بر EFQM را شرح می دهیم.

برای مشاوره ایزو و مشاوره EFQM  همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

اصول ممیزی

اصول ممیزي

برای اطلاعات در مورد اصول ممیزی متن زیر را توجه کنید:

¨ممیزی با اتکا به تعدادی اصول مشخص توصیف می شود. این اصول بایستی کمک کند تا ممیزی به ابزاری اثربخش و قابل اطمینان برای پشتیبانی از خط مشی ها و کنترل های مدیریت از طریق فراهم کردن اطلاعاتی که بر مبنای آن یک سازمان بتواند برای بهبود عملکرد خود اقدام کند، مبدل شود. پیروی از این اصول پیش نیاز ضروری برای ارائه نتیجه گیری کافی و مرتبط از ممیزی، و فراهم آوردن این امکان است که ممیزانی که مستقل از یکدیگر کار می کنند در شرایط مشابه به نتایج مشابه برسند.

راهنمایی های ارائه شده بر مبنای شش اصل به شرح زیر است:

الف) درستکاري

ب) ارائه منصفانه

ج) دقت حرفه اي مقتضي

د) محرمانگي

ه) استقلال

و) رويکرد مبتني بر شواهد

 

برای مشاور ایزو و آموزش ممیزی ایزو همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس بگیرید.

021-77942240-77959675

برندینگ و فروش هیجانی

برندینگ و فروش هیجانی

عده ای معتقد اند که هر چه تعداد مشتریان بالا برود و یا مصرف کننده ها نام محصول ما را در منطقه جغرافیایی بزرگتری بشناسند ، عملیات برندینگ انجام شده و نام تجاری ما یک برند محسوب می شود. این تفکر از یک رویکرد با فروش هیجانی و تمرکز بر روی صرفا فروش زاییده شده به نظر نگارنده بیشتر برای کسب پروژه از سوی بازاریاب ها مطرح شده. به دلیل وجود همین تفکر است که در زمان عقد قرارداد با نیروهای فروش کمی حرفه ای تر با عناوین خاصی مانند “ماندگاری برند در بازار ” ، ” جا انداختن برند” و … روبرو. می شویم.

اکنون و در این لحظه چند سوال مطرح است:

تعریف قبلی از بعد بیرون سازمانی به برند نگاه می کند، پس تکلیف درون سازمان پیست؟

آیا به فرض صحت تعریف قبلی و موفقیت در بازار و توسعه برند در بازار ، توسعه سازمان از درون نباید انجام شود؟

تیم فروش باید چه بفروشد؟ با چه برنامه ای؟ با چه هدفی؟ با چه رویکردی؟

آیا برای برند شدن تنها وتنها به یاد داشتن اسم محصول ما و یا دیده شدن محصول ما در ویترین مغازه ها کافی است؟

امروزه در علم مدیریت دوره فروش های هیجانی و تمرکز کامل بر فروش گذشته است و دیگر این تعاریف خریدار ندارد و چه بسیار سازمان هایی که با رویمرد فروش کامل و با تمرکز بسیار بالا بر تیم فروش در چندین سال قبل از بزرگان بازار بودند و اکنونی نامی از آنها نیست. آیا تا کنون با خود اندیشیده اید که چرا؟

در پاسخ به این چرا، بعضا با پاسخ هایی مواجه می شویم مانند “مدیریت آن مجموعه یک اشتباه ساده کرد” یا “خیلی خوب بودند ولی محصولشان قدیمی شد” یا “از درون مشکل داشتند، سهامداران با هم کنار نیامدند” و ….

با توجه به پاسخ های عامیانه بالا در می یابیم که مشکلاتی در سازمان های بزرگ و کوچک وجود دارد که صرفا فروش و بازاریابی نیست.و اکنون سوال نهایی: آیا نمی شود قبل از افتادن در مسیر ضعف ونابودی مشکلات را شناسایی نمود و حتی از آن ها پیشگیری کرد.؟

برای پاسخ به سوال نهایی باید این توضیح را داد که سازمان باید از راس هرم درون سازمانی که اعضای سهامداران و ذینفعان هستند تا انتهایی ترین لایه هرم درون سازمانی که کارگران هستند و همچنین از بزرگترین مشتریان که می توانند نمایندگان برتر ما باشند تا ضعیفترین مصرف کنندگان از بعد مالی، باید دارای برنامه و هدف، و ارزش  باشند. مدلهای بسیاری برای ایجاد برنامه و آفریدن ارزش در تمام سطوح سازمان ها وجود دارد که می تواند فرایند فروش محصول از لحظه قبل از تولید تا خدمات پس از فروش را برنامه ریزی کرده و برای تمام کسانی که از این تولید و فروشش سود می برند یعنی کارگران با دریافت حقوق، سهامداران با سود فروش، نماینده ها با مارژین فروش و مصرف کنندگان با استفاده کردن از محصول، ارزش تولید شود.

یکی از این مدل ها مدل EFQM است. عده ای بر این باورند که این مدل تنها برای اروپاییان مناسب است و از طرفی یک مدل درون سازمانی و است و به بعد بیرونی سازمان یعنی بازار نگاهی ندارد.

برای مشاوره ایزو و مشاوره تعالی سازمانی با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

دستورالعمل‌هاي كاري

دستورالعمل‌هاي كاري و انواع آن:

دستورالعمل‌هاي كاري بايستي براي تشريح نحوه انجام تمامي كارهايي كه نبودن دستورالعمل مي‎تواند بر انجام آن‌ها تاثير نامطلوب بگذارد، تهيه و برقرار نگهداشته شود. راه‌هاي زيادي براي تهيه و ارائه دستورالعمل‌هاي كاري وجود دارد.

دستورالعمل‌هاي كاري بايستي داراي عنوان و شماره منحصر به فرد باشند.

ساختار، فرمت و ميزان جزئيات دستورالعمل‌هاي كاري بايستي متناسب با نيازهاي كاركنان سازمان باشد و به پيچيدگي كار، روش‌هاي مورد استفاده، آموزش‌هاي ارائه شده، مهارت‌ها و شرايط احراز كاركنان بستگي دارد.

ساختار دستورالعمل‌هاي كاري مي‌تواند با ساختار روش‌هاي اجرايي مدون متفاوت باشد.

دستورالعمل‌هاي كاري مي‌تواند در روش‌هاي اجرايي مدون درج گردد يا به آن‌ها ارجاع داده شود.

گرچه براي دستورالعمل‌‌هاي كاري ساختار يا فرمت خاصي الزام نشده است ولي معمولاً بايستي دامنه كار و اهداف را بیان نماید و به روش هاي اجرايي مدون مرتبط نيز ارجاع دهند.

جدا از اين كه هر فرمت يا تركيبي انتخاب شود، دستورالعمل كاري بايستي مطابق با ترتيب يا توالي عمليات باشد و الزامات و فعاليت‌هاي مرتبط را به دقت منعكس نمايد. به منظور كاهش سردرگمي و عدم اطمينان بهتر است ساختار و فرمت ثابتي براي دستورالعمل كاري تعيين شده و حفظ گردد.

مندرجات

دستورالعمل‌هاي كاري بايستي فعاليت‌هاي مهم را شرح دهند. از درج جزئياتي كه منجر به كنترل بيشتر بر فعاليت نمي‌گردد بايستي اجتناب كرد.

ارائه آموزش مي‌تواند منجر به كاهش نياز به دستورالعمل كاري با جزئيات زياد بشود، مشروط بر آن كه اشخاص اطلاعات لازم جهت انجام صحيح كارهاي خود را كسب كرده باشند.

برای مشاوره ایزو مخصوصا مشاوره ایزو 9001 و ایزو 14001 همین حالا با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

HACCP

آنالیز خطر و کنترل نقاط بحرانی:

HACCP    از حروف اول واژه ‌هاي عبارت Hazard Analysis Critical Control Point به معني تجزيه و تحليل خطر و نقاط كنترل بحراني » تشكيل شده است و در سالهاي اخير كاربرد فراواني يافته است .

مدت زيادي است كه HACCPدر صنايع غذايي مطرح شده است ولي در سالهاي اخير اين سيستم نه تنها در صنايع غذايي بلكه در صنايع بهداشتي ، آرايشي و ساير صنايع مرتبط نيز كاربرد روزافزون يافته است . اين توسعه بدين مفهوم مي‌باشد كه فنون HACCP نسبت به اوايل كار به مقدار قابل توجهي بهبود يافته و شركتها دريافته‌اند كه استقرار آن مي‌تواند براي آنها مفيد واقع شود .

HACCP خود يك سيستم منطقي بر مبناي كنترل و به منظور جلوگيري از بروز مشكلات با استفاده از مديريت ايمني موادغذايي مي‌باشد . بطور خلاصه HACCPاز طريق بكارگيري چند مرحله ساده اجرا مي‌شود كه عبارتند از :

– محصول يا فرآيند خود را از ابتدا تا انتها مورد بازنگري قرار دهيد ؛

– نقاط احتمالي بروز خطر را مشخص كنيد ؛

– در نقاط مزبور كنترل مناسب را برقرار ساخته و اندازه‌گيري كنيد ؛

– تمام اطلاعات بدست آمده را ثبت و نگهداري كنيد ؛

– اطمينان حاصل كنيد كه كار اين سيستم بطور مؤثر ادامه خواهد يافت .

برای مشاور ایزو علی الخصوص ایزو 22000 و ایزو 9001 و مشاوره HACCP همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

صفحه 112
اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو