درک نیازهای طرف های ذینفع

درک نیازهای طرف های ذینفع

با توجه به تاثیر یا تاثیر بالقوه طرف های ذینفع بر توانایی سازمان در ارائه پیوسته محصولات و خدماتی که نیازهای مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل كاربرد را برآورده میکنند، سازمان باید موارد زیر را تعیین نماید:

الف) طرف های ذینفع مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت

ب) الزامات این طرف های ذینفع که مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت می باشند.\

سازمان باید اطلاعات مربوط به طرفهای ذینفع وهمچنین الزامات مربوط به

آنان را مورد پایش و بازنگری قرار دهد.

 

جهت  مشاور ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره ایزو 9001 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

روابط متقابل برقرار کنید

روابط متقابل برقرار کنید

 

 

نکات بی اهمیت و یا کم ارزش

روابط متقابل نیازمند سازش و پاسخ گویی شماست با واگذار کردن نکات بی اهمیت و یا کم ارزش به دیگران و کوتاه آمدن در این موارد، همچنین به اشتراک گذاشتن منابع می توانید در برقراری و حفظ روابطی بکوشید که به نفعتان هستند.

به پیشنهادهای زیر توجه کنید:

هنگامی که به نظرتان اعمال سازش و مصالحه لازم و ضروری است، موضوعات و مطالب خود را در سه دسته طبقه بندی کنید؛

1. موضوعاتی که می توانید بدون هرگونه مشکل یا مانعی از آنها چشم پوشی کنید

از این دسته از موضوعات در جبهه گیری های مصالحه آمیز خود، هنگام مذاکرات و مباحثات بهره بگیرید. و با واگذار کردن امتیاز آنها به دیگران اعتماد جلب کنید.

2. موضوعاتی که پرداختن به آنها خوشایند است

اما ضروری نیست،این دسته از موضوعات را می توانید در مرحله ی بعدی و پس از بهره گیری از موضوعات دسته ی اول مورد استفاده قرار دهید.

3. موضوعات ضروری

برای این دسته بیشترین زمان را اختصاص دهید و با سماجت آنها را بررسی کنید.

 

برای مشاور ایزو و مشاوره استراتژی با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

مشاوره EFQM  و تعالی سازمانی تخصص ماست.

02177942240-77959675

 

ISO 45001:2017

 

بسیاری از افراد بر این باورند که استاندارد ایزو 45001 در سال 2017 ثبت گردیده است ولیکن این گواهینامه و استاندارد در سال 2018 ثبت جهانی شد.

جهت  مشاور ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره ایزو 9001 تخصص ماست.

ایزو 45001 با اریان گستر

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

ارزش گواهینامه ها

در این صفخه اطلاعاتی در مورد ارزش گواهینامه های ایزو ارائه میگردد ،با ما همراه باشید:

جهت  مشاور ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره ایزو 9001 تخصص ماست.

ایزو 45001 با اریان گستر

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

استرس شغلی و اضافه وزن

استرس شغلی و اضافه وزن

استرس شغلی

استرس شغلی مطمینا می تواند عوارض بسیاری برای کارکنان -از فرسودگی شغلی تا آسیب به سلامتی-داشته باشد ، اما آیا می تواند در محل کار به افزایش وزن کمک کند؟

 

نظرسنجی کارکنان در ایالت متحده آمریکا

مطابق نظرسنجی انجام شده ،نزدیک به ۶۰ درصد (57درصد) کارکنان در ایالت متحده آمریکا ،احساس می کنند که اضافه وزن دارند و استرس مرتبط با شغل ممکن است ارتباط زیادی با اضافه وزن داشته باشد، پژوهشهای انجام شده نشان می دهد که کارکنانی که سطح بالایی از استرس را تجربه می کنند ،۴۹درصد بیشتر از کارکنانی که استرس پایینی دارند ،احتمال دارد که خود را دارای اضافه وزن بدانند.

 

 عوامل اصلی افزایش وزن در محل کار

در این پژوهش از کارکنان خواسته شد که به مواردی که به افزایش وزن آنها در محل کارشان کمک کرده است ، فکر کنند. همانطوری که پیش بینی می شد بی تحرکی در محل کار ، در صدر لیست موارد بود. موارد اظهار شده عبارت بودند از :

 

1- نشستن پشت میزکار در اغلب اوقات روز ۵۶درصد

2-ورزش نکردن به دلیل خستگی بیش از حد ناشی از کار ۴۳درصد

3-خوردن به دلیل استرس ۳۷درصد

4-بهداشت و سلامتی بالا باید به یک اولویت،نه تنها برای کارکنان ،بلکه برای کارفرمایان تبدیل شود.

 

 رزماری هافنر مدیر منابع انسانی career builder می گوید:

“سلامت نیروی کار یک شرکت ،مساله مهمی برای بسیاری از کارفرمایان است. در صورت غفلت از آن بطور قابل ملاحظه ای می تواند روحیه کاری و بهره وری را از بین ببرد. فرهنگ سازمانی باید بر سلامتی و تعادل کار و زندگی متمرکز باشد. افزایش اولویت این مساله باید در شرکتها به مرور زمان مشاهده گردد. ”

 

 نکاتی برای کاهش وزن در محل کار:

سعی کنید برخی از موارد ساده زیر را برای تقویت و حفظ عادات سالمتر انجام دهید:

خوردن اسنک و غذای بیرون کمتر

ورزش بیشتر

استفاده از امکانات ورزشی و سلامت ارایه شده در محل کار

ترک میز کار خود برای ناهار

 

 

جهت مشاور ایزو و مشاوره استراتژی می توانید با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید، اگر به دنبال فرا گرفتن مباحث مدیریتی و مشاوره و مطالعه در زمینه بهبود بهره وری می باشید، با ما همراه باشید.

02177942240-77959675

مشاور ایزو 9001 تخصص ماست.
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

ISO9001:2015

ISO9001:2015

به کارگیري یک سیستم مدیریت کیفیت ، یک تصمیم استراتژیک براي سازمان است که به سازمان کمک می نماید تا عملکرد کلی خود را بهبود داده و یک مبناي منطقی براي فعالیتهاي توسعه پایدار فراهم نماید.

مبناي بالقوه استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس این استاندارد بین المللی براي یک سازمان شامل موارد زیر میباشد:

الف ) توانایی ارائه مستمر محصولات و خدماتی که الزامات مشتري ، قانونی مقرراتی را برآورده می سازند،
ب) تسهیل فرصتها به منظور افزایش رضایت مشتري
ج) پرداختن به ریسکها و فرصتهاي مرتبط با اهداف و محیط سازمان
د) توانایی اثبات انطباق با الزامات مشخص شده سیستم مدیریت کیفیت، این استاندارد بینالمللی تواندمی توسط طرفهاي درون و برون سازمانی مورداستفاده قرار گیرد.

مقصود این استاندارد بینالمللی به این معنی نیست که نیاز به موارد زیر باشد :

یکسانی در ساختار یس ستمها ي مختلف مدیریت کیفیت، همراستایی مستندات با ساختار بند به بند این استاندارد بین المللی، استفاده از واژگان خاص این استاندارد نیب الملل ی در سازمان.
الزامات سیستم مدیریت کیفیت مشخصشده در این استاندارد بین المللی، مکمل الزامات محصولات و خدمات می باشد.

این استاندارد بین المللی رویکرد فرآیند شامل چرخه PDCA (طرح ریزي ، اجرا ، بررسی و اقدام ) و تفکر مبتنی بر ریسک را بکار گرفته است. رویکرد فرآیندي سازمان را قادر میسازد تا فرآیندهاي خود و تعاملات آنها را طرحریزي نماید.چرخه PDCA سازمان را قادر می سازد تا اطمینان یابد که منابع کافی به فرآیندها اختصاص یافته و مدیریت می شوند و فرصتهاي بهبودتعیین شده بر روي آنها اقدام انجام می گیرد.

تفکر مبتنی بر ریسک، سازمان را قادر میسازد تا عواملی که میتوانند موجب انحراف فرآیندها و سیستم مدیریت کیفیت از نتایج طرحریزي شده، شوند را تعیین نموده و کنترلهاي پیشگیرانهاي براي به حداقل رساندن این اثرات منفی و استفاده حداکثر فرصتهایی که با آنها به وجود می آیند، به کار گیرد.

اصول مدیریت کیفیت

این استاندارد بینالمللی بر مبناي اصول مدیریت کیفیت که در استاندارد ISO9000 توصیف اندشده ، میباشد. این توصیف ها شامل شرح هر اصل ، دلیل اهمیت هریک از اصول براي سازمان ، مثالهایی از منافع مرتبط با این اصول و مثالهایی از اقدامات رایج به منظور بهبود عملکرد سازمان ، هنگام بهکارگیري این اصول میباشد.

اصول مدیریت کیفیت شامل موارد زیر میباشد:

-تمرکز بر مشتري
-رهبري
-مشارکت کارکنان
-رویکرد فرآیندي
-بهبود
-تصمیم گیری مبتنی بر شواهد
-مدیریت ارتباطات

جهت مشاور ایزو مانند ایزو9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

هدف و دامنة كاربرد ایزو 22000

هدف و دامنة كاربرد ایزو 22000

در این بخش توجه شما را به اطلاعاتی در رابطه با هدف و دامنة كاربرد ایزو 22000 جلب مینماییم:

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی است که برای اثبات توانایی کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی یك سازمان در زنجیرة مواد غذایی لازم می باشد .

این الزامات برای تضمین ایمنی مواد غذایی در زمان مصرف انسان ضروری است. این استاندارد برای تمام سازمان هایی که در هر زمینه ای از زنجیرة مواد غذایی فعالیت داشته و بخواهند سیستم هایی را اجرا کنند که به طور مداوم محصولات ایمن پایدار فراهم کند، صرف نظر از اندازه، کاربرد دارد .برای دستیابی به هریك از الزامات ، این استاندارد می تواند از طریق به کارگیری منابع درون و یا برون سازمانی اجرا شود.

این استاندارد الزمات زیر را برای توانایی یك سازمان تعیین می کند:

الف – طرح ریزی، پیاده سازی، اعمال، حفظ و به روزآوری یك سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی با هدف تأمین محصولات منطبق با مصرف مورد نظر و ایمن برای مصرف کننده ؛
ب- اثبات تطابق با الزامات قانونی و مقررات ایمنی مواد غذایی قابل کاربرد؛
پ – ارزیابی و بررسی الزامات مشتری و اثبات انطباق آن ها با الزامات توافق شده دو جانبه با مشتری که مربوط به ایمنی مواد غذایی بوده و موجب افزایش رضایت مشتری می شود؛
ت – ارتباط اثربخش در مورد موضوعات ایمنی مواد غذایی با تأمین کنندگان، مشتری ها و طرف های ذی نفع در زنجیرة مواد غذایی؛
ث- اطمینان از انطباق سازمان با خط مشی اظهار شده ایمنی موادغذایی؛
ج – اثبات چنین انطباقی به طرف های ذی نفع مربوطه؛
چ – درخواست گواهی یا ثبت سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی خود توسط سازمان بیرونی، خود ارزیابی، خود اظهاری یا تطابق با این استاندارد.

الزامات این استاندارد

تمام الزامات این استاندارد کلی بوده و برای کلیة سازمان ها در زنجیره مواد غذایی صرف نظر از اندازه و پیچیدگی آن ها، قابل کاربرد است .این سازمان ها شامل آن هایی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در یك مرحله یا مراحل بیشتری از زنجیرة مواد غذایی فعالیت دارند .سازمان هایی که مستقیم در ارتباط هستند شامل تولیدکنندگان خوراك دام، برداشت کنندگان محصولات، کشاورزان ، تولیدکنندگان مواد تشكیل دهنده، تولیدکنندگان مواد غذایی، خرده فروشان، ارائه دهندگان خدمات غذایی، خدمات پذیرایی و سازمان های تأمین کننده خدمات پاکیزه سازی و بهسازی ، حمل و نقل، انبارداری و خدمات توزیع می باشند، سایر سازمان هایی که به طور غیرمستقیم در زنجیرة مواد غذایی فعالیت دارند، تأمین کنندگان ماشین آلات و تجهیزات، مواد پاکیزه سازی، بهسازی، بسته بندی وسایر موادی که در تماس با مواد غذایی می باشند .اما فقط به این موارد محدود نمی شود.

این استاندارد به سازمان های کوچك یا کمتر توسعه یافته  امكان می دهد تا اقدامات کنترلی ترکیبی توسعه یافته برون سازمانی را اجرا کند.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو 22000 کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

CRM چگونه اتفاق خواهد افتاد؟

CRM چگونه اتفاق خواهد افتاد؟

مزایایی که برای CRM برشمردیم تنها با خرید و نصب یک نرم افزار CRM محقق نخواهد شد. برای آنکه یک سیستم CRM عملاً اثربخش باشد، سازمان باید پیشتر تصمیم گرفته باشد که به دنبال کدام یک از اطلاعات مشتری است و نیز از جمع آوری این اطلاعات چه چیزی را دنبال می کند.
به عنوان مثال بسیاری از موسسات مالی شرایط زندگی مشتریان خود را به دقت پیگیری می کنند تا بتوانند خدمات بانکی مناسبی نظیر رهن یا اجاره را در مواقع مناسبی به آنها ارائه کنند تا نیازهای آنها را به بهترین شکل پاسخ دهند. در گام بعدی، سازمان باید به منابع مختلفی که از طریق آنها اطلاعات مشتریان وارد سازمان می شود توجه داشته باشد و مشخص کند که در حال حاضر این داده ها در کجا و به چه شکل ذخیره شده و چگونه مورد استفاده قرار می گیرد.

به عنوان مثال یک سازمان ممکن است از راههای بسیار متعددی با مشتریان خود تعامل داشته باشد مانند نامه نگاری، وب سایت، انبارهای فیزیکی، مراکز تلفنی ارتباط با مشتری، تیمهای سیار فروش و بازاریابی و نیز تبلیغات.

سیستمهای CRM بسیار مطمئن قادراند این نقاط را به یکدیگر متصل کنند. اطلاعات جمع آوری شده بین سیستمهای عملیاتی (مانند فروش و انبار) و سیستمهای تحلیل کننده اطلاعات، رد و بدل شده و می توانند قالبهای موجود در آنها را استخراج و مرتب کنند. تحلیلگران سازمان سپس از طریق همین اطلاعات قادر خواهند بود تا تصویر جامعی از هر مشتری و حوزه هایی که به خدمات بهتری نیاز دارند، به دست آوردند.

به عنوان مثال، در صورتی که فردی از خدمات رهن املاک، وام تجاری، حساب ذخیره بازنشستگی و یک حساب جاری یک بانک استفاده کند، برای بانک کاملاً مقرون به صرفه است که با چنین شخصی به محض تماس به بهترین وجه رفتار کند.

ایده اصلی CRM کمک به بنگاهها برای استفاده از تکنولوژی و منابع انسانی در به دست آوردن دیدی بهتر نسبت به رفتارهای مشتریان، رقبا و بازار است.

در صورتی که یک سیستم CRM بتواند مطابق با ایده بالا عمل کند،

سازمان قادر خواهد بود:

به مدیران ارشد در تصمیم‌گیری‌های کلان شرکت کمک کند.
دانش مشتری را در سازمان ایجاد کند.
فرصت‏هاي بازاريابي و فروش افزايش می‌یابد.
کارمندان فروش را در عقد سریعتر قراردادهای فروش یاری دهد.
فرایندهای فروش و بازاریابی را تسهیل کند.
بازدهی و اثربخشی مراکز تلفنی تماس با مشتری را افزایش دهد.
مشتریان جدیدی برای خود پیدا کند.
گردش مالی مشتریان خود را افزایش دهد.
پاسخگويي سريع‌تری به درخواست‏هاي مشتريان داشته باشد.
دريافت بازخورد از مشتري دقیقتر انجام می‌شود و در نتیجه توسعه خدمات و محصولات جاري شرکت سریعتر انجام ‌می‌شود.
هزينه‏هاي تبليغاتي را کاهش دهد.
ارایه محصولات جنبی موثرتر خواهد بود.
شناخت عميق‌تری نسبت به مشتري ایجاد می‌شود.

برای مشاور ایزو همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
برای مشاوره CRM با ما تماس بگیرید.

بررسی، انتخاب و اجرای استراتژی

بررسی، انتخاب و اجرای استراتژی

در اين بخش اطلاعاتي در رابطه با بررسی، انتخاب و اجرای استراتژی ارائه شده است:

استراتژیستها هیچ گاه همه گزینه ها و راههای امکان پذیر که به نفع سازمان هستند، مورد توجه قرار نخواهند داد، زیرا بی نهایت راه عملی وجود دارد که می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
آنها مجموعه هايی از استراتژیهای جذاب و قابل اجرا را مورد توجه قرا میدهند.
باید مزایا و معایب استراتژیها را مشخص نمود.
همه کسانی که در بررسی و انتخاب استراتژیها مشارکت میکنند باید اطلاعات حاصل از بررسیهای داخلی و خارجی سازمان را در اختیار داشته باشند.
آگاهی از این اطلاعات به مشارکت کنندگان کمک میکند که استراتژیهای خاصی را که در ذهن خود دارند شفاف گردانند و این شیوه موجب تقویت خ قیت خواهد شد.

در گردهماییهای پیاپی باید کارکنان و مدیران در باره استراتژیهای گوناگون به بحث و بررسی بپردازند و اولویتها باید بدین گونه تعیین شوند:

1. باید به اجرا درآید.
2. میتوان آنرا به اجرا درآورد
3. احتما به اجرا در میآید.
4. قطعا باید به اجرا درآید

.
( در این صورت فهرستی از اولویتها به همراه استدلال گروه لازم خواهد بود.)

توجه همزمان به استراتژیها، هدفهای بلند مدت، ماموریت سازمان و بررسی اطلاعات داخلی و خارجی سازمان مبنایی را به دست میدهد که می توان بر آن اساس استراتژیهای قابل اجرا را شناسایی کرد و آنها را مورد ارزیابی قرار داد.
استراتژیها باعث میشوند که سازمان با طی مراحل تدریجی از حالت کنونی خود پا را فراتر گذارد و به پایگاه مورد نظر (در آینده) دست یابد مگر اینکه ناگهان با وضعی بطور ناگهانی با وضعیتی خاص (مثل تحریم و …) مواجه شود.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.اس
مشاوره استراتژی تخصص ماست.

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'