آلاینده ها ایزو 14001

آلاینده ها ایزو 14001

اندازه گیری شاخصهای کمی مرتبط با آلاینده های محیط زیست و عوامل زیان آور محیط کار که بر این اساس کلیه فاکتورهای قابل اندازه گیری که به فعالیتها و خدمات مستقیم شرکت مربوط شده و به نوعی موجب آلودگی محیط زیست و شرایط زیان آور محیط کار می گردد ، شامل آلودگی آب ، هوا ، صوت ، ارتعاشات ، میزان روشنایی ، پرتوها و میدان های مغناطیسی می بایست تحت نظارت واحد ایمنی بهداشت به صورت ادواری ( یکساله ) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در صورت تغییرات یا اتمام مهلت اعتبار مجدداً مورد اندازه گیری قرار گیرد .

 

آلودگی هوا :

شامل خروجی کلیه دودکش های سالن ، خروجی اگزوز خودروها ، خروجی دودکش موتورخانه و … و گردو غبار محیطی در نواحی خاص و همچنین از دید شرایط زیان آور شغلی دود و دمه ، بخارات مواد آلی و …. می باشد .

 

آلودگی صوتی :

شامل آلودگی صوتی و سرو صدا در کلیه قسمتهایی از سالن که به نحوی ایجاد آلودگی صوتی از دیدگاه زیست محیطی و ایمنی بهداشتی شغلی نماید .

 

آلودگی آب :

شامل خروجی فاضلاب ها و شاخص های بهداشتی آب آشامیدنی .

برای مشاور ایزو  علی الخصوص ایزو 14001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

کلیات ایزو 14001

کلیات ایزو 14001

دستیابی به تعادل مابین محیط زیست، جامعه و اقتصاد به منظور برآورده کردن نیاز های جاری بدون به مخاطره انداختن توانایی نسل­های آینده در برآورده کردن نیازهایشان، یک عامل اساسی در نظر گرفته می­شود. توسعه پایدار به عنوان یک هدف از طریق ایجاد تعادل در این سه رکن پایداری به­دست می­آید .

با افزایش تصویب قوانین سختگیرانه، فشارهای رو به رشد بر محیط زیست در اثر آلودگی، استفاده  ناکارا از منابع، مدیریت  نامناسب  پسماند، تغییرات اقلیمی، تخریب بوم سازگار ها و از دست دادن تنوع زیستی انتظارات جامعه برای توسعه پایدار، شفافیت و مسوولیت­ پذیری را متحول کرده است.

این  موضوع منجر به هدایت سازمانها در پذیرش  رویکردی نظام­مند نسبت به مدیریت زیست محیطی از طریق استقرار سیستم­های مدیریت زیست محیطی با هدف کمک به  رکن زیست محیطی  از ارکان پایداری شده است.

سیستم مدیریت محیط زیست تخصص ماست.

برای مشاور ایزو  علی الخصوص ایزو 14001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

ارتباطات مشارکت و مشاوره

مشاوره و ارتباطات داخل سازمان

برای توضیحات در مورد بند ارتباطات مشارکت و مشاوره متن ذیل را بخوانید:

روشهاي ارتباطي در رابطه با اطلاع رساني وضعيت هاي اضطراري شامل حوادث ناشي از کار و بلاياي طبيعي و حريق و …. در روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري تشريح شده است.

به طور کلی در مستندات نظام هاي مديريت كيفيت، ايمني و بهداشت شغلي و مديريت زيست محيطي تشريح شده است، كه  اهم ارتباطات به قرار زير است:

ـ دريافت و ارسال گزارشات و ارتباطات فني و سلسله مراتب مديريتي در نمودار سازماني و همچنين در شناسنامه فرآیندها و شرح وظايف تشريح شده است.

ـ تلفن هاي ارتباطي در رابطه با اطلاع رساني وضعيت هاي اضطراري به ترتيب زير تعريف مي گردد:

الف ـ كليه كاركنان به محض مشاهده هرگونه حريق مراتب را طي تماس با شماره تلفن داخلي به اطلاع واحد HSE مي رسانند.

جهت تبادل اطلاعات و اخذ مصوبات و قوانين از مراجع ذيصلاح (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  ، اداره کار ، سازمان تامين اجتماعی و … ) مسئول ، در دوره های یک ساله اقدام به برقراری ارتباط با سازمان های مرتبط می نماید

برای مشاور ایزو و مشاور ایزو 14001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

مشاوره ایزو 45001

02177942240-7795967

 

هدف و دامنه کاربرد ایزو 14001

هدف و دامنه کاربرد ایزو 14001

این استاندارد الزاماتی را برای یک سیستم مدیریت زیست محیطی مشخص می­کندکه سازمان می­تواند از آن برای ارتقای عملکرد زیست محیطی ­خود استفاده کند. این استاندارد برای استفاده توسط سازمانی در نظر گرفته شده است که خواستارمدیریت کردن مسوولیت­های زیست محیطی خود به­ روشی نظام مند است،تا در رکن زیست محیطی پایداری سهیم باشد .

این استاندارد به سازمان در رسیدن به دستاوردهای مورد نظر برای سیستم مدیریت زیست محیطی خود ، کمک می­کند که برای محیط زیست، خود سازمان و طرف­های ذینفع ایجاد ارزش می کند.  سازگار با خط مشی زیست محیطی، دستاوردهای 1مورد نظر یک سیستم مدیریت زیست محیطی شامل  موارد زیر است :

  • ارتقای عملکرد زیست محیطی
  • بر آورده کردن الزامات تطابقی
  • دستیابی به اهداف زیست محیطی

این استاندارد برای هر سازمانی صرف نظر ازاندازه، نوع و ماهیت آن کاربرد دارد و در مورد جنبه­های زیست محیطی فعالیت­ها ، محصولات و خدماتی که سازمان تعیین می­کند که می­تواند آن­ها را با لحاظ نمودن از دیدگاه چرخه عمر کنترل کرده یا بر روی آنها  تاثیر گذارباشد ، بکار می رود . این استاندارد معیار عملکرد زیست محیطی خاصی را بیان نمی­کند.

اخذ ایزو ، گواهینامه ایزو

برای مشاوره ایزو علی الخصوص ایزو 14001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

ارتباط ایزو 9001 با سایر استانداردها

ارتباط ایزو 9001 با سایر استانداردها

این استاندارد بین المللی شامل چارچوب توسعه یافته توسط ISO جهت بهبود هماهنگی میان استانداردهای بین المللی برای سیستم های مدیریت می باشد .

این استاندارد بین المللی سازمان را قادر می سازد تا با استفاده از رویکرد فرایندی همراه با چرخه ی PDCA و تفکر مبتنی برریسک، سیستم مدیریت کیفیت خود را با الزامات سایر استانداردهای سیستم مدیریت همسو و یکپارچه سازد.

این استاندارد بین المللی به صورت زیر با استانداردهای ISO9000 و ISO9004  ارتباط دارد

ISO 9000 “سیستم های مدیریت کیفیت- مبانی و واژگان” ارایه دهنده یک پیش زمینه ضرروری برای درک و پیاده سازی صحیح این استاندارد بین المللی است

ISO 9004 “مدیریت برای موفقیت پایدار یک سازمان- یک رویکرد مدیریت کیفیت” ارایه دهنده ی راهنمایی برای سازمان هایی است که می خواهند از الزامات این استاندارد بین المللی فراتر روند.

پیوست ب جزئیات سایر استانداردهای بین المللی مدیریت کیفیت و سیستم های مدیریت کیفیت که توسط ISO/TS 176 توسعه یافته اند، را ارائه می نماید.

این استاندارد بین المللی الزاماتی که مختص سایر سیستم های مدیریتی مانند مدیریت محیط زیست، و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، یا مدیریت مالی است را دربرنمی گیرد.

برای مشاور ایزو و ایزو 9001 و ایزو 14001:2015 با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-02177944064

برخی از تعاریف و واژگان ایزو 14001

اصطلاحات ایزو 14001

در ذیل برخی از اصطلاحات ایزو 14001 و واژه های بنیادی سیستم مدیریت زیست محیطی ارائه میگردد:

 محیط زیست

محیط پیرامون که سازمان در آن کار می کند شوامل هوا، آب ،زمین ، منابع طبیعی، گیاهان ، جانوران، انسانها و روابط میان آنها

محیط پیرامون ممکن است از داخل سازمان بوه سیستم محلی ، منطقه ای و جهانی گسترش یابد.

محیط پیرامون را می توان از نظر تنوع زیستی ، اکوسیستم هوا، آب و هوا یا دیگرخصوصیات تشریح کرد.

 

 جنبه زیست محیطی

بخشی از فعالیت های یک سازمان یا محصولات یا خدماتش که با محیط زیست تعامل دارد یا می تواند داشته باشد.

یک جنبه زیست محیطی می تواند باعث یک یا چند پیامد زیست محیطی(4-2-3) شود. جنبه زیست محیطی بارز آن جنبه ای است که یک یا چند پیامد زیست محیطی بارز دارد با می تواند داشته باشد.

جنبه های زیست محیطی بارز با استفاده از یک یا چند معیار توسط سازمان تعیین می شوند.

پیامد زیست محیطی

تغییر در محیط زیست  اعم از مفید یا مضر، کلی یا جزیی که از یک جنبه زیست محیطی سازمان حاصل شود.

برای مشاور ایزو و علی الخصوص ایزو 9001 و ایزو 14001:2015 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

گواهینامه ایزو 9001:2015

گواهینامه ایزو 9001:2015

با گذشت بیش از یک سال و نیم از ارتقای ورژن گواهینامه ایزو 9001:2015 تعدادی از سازمانها موفق و نائل به دریافت نسخه ی جدید استاندارد مذکور شده اند.

ایزو 9001:2015 با رویکرد مبتنی بر ریسک سازمانها را تشویق به شناسایی و تعیین ریسک ها قبل از تبدیل به عدم انطباق شدن و آسیب رسانی به سازمان دازد.

نسخه ی جدید ایزو 9001:2015 و ایزو 14001:2015 بسیار کاربردی و دارای بندهای بسیار کامل و اجرایی می باشد.درک مسائل داخلی و خارجی سازمان نیز یکی از اساسی ترین بنیان های نسخه ی جدید استانداردها می باشد که کمک شایانی به شناسایی تهدیدها و فرصت های شرکت ها میکند.

چنانچه تمایل به پیاده سازی سیستم استاندارد ایزو 9001:2015 و ایزو 14001:2015 دارید همین حالا با کارشناسان مشاور ایزو  تماس حاصل فرمایید.

021-77942240, 02177959675

 

ایزو 45001:2018

ایزو 45001:2018

ایزو 45001

اطلاعات زیر در زمینه ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای قابل تامل است.

بیش از 6300 نفر در روز بر اثر فعالیت های کاری و حوادث ناشی از کار جان میدهند.این عدد به عبارتی یعنی بیش از 2.300.000 هزار نفر در سال.!!!!!!

زیان این اتفاق نه تنها به خود شخص (کارگر یا کارمند) میرسد بلکه گریبان کارفرما,و بخشی از بدنه دولت را میگرد.زیرا یک آسیب طبیعتا سبب بازنشستگی پیش از موعد,نیاز به خدمات درمانی و ….. می شود.

برای مقابله با این مشکل سازمان جهانی استاندارد ISO ادر جهت تدوین ایزو 45001 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای) برای کاهش خطرات کسب و کار, و ایجاد یک ساختار برای بهبود ایمنی کارکنان, و کاهش ریسک ها و خطزات محیط کار و شرایط کاری امن تر اقدام نموده است.

ایزو 45001 در حال حاظر توسط کمیته ایمنی و بهداشت شغلی سازمان جهانی استاندارد در حال تدوین و توسعه می باشد.این استاندارد همخوان با سایر سیستمهای مدیریتی مانند ایزو 9001 و ایزو 14001:2015 می باشد.

قابل توجه است قبل از نهایی شدن این استاندارد,سازمانها میتوانند از الزامات OHSAS 18001 استفاده نمایند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان مشاور ایزو تماس حاصل فرمایید.

021 -77942240-77959675

ایزو 14001:2015

ایزو 14001:2015

سیستم مدیریت محیط زیست

ایزو 14001:2015 – سیستم مدیریت محیط زیست (EMS) در راستای به حداقل رساندن نارسایی ها و صدمات به محیط زیست الزاماتی را برای سازمانها ایجاد می نماید که کمترین آلایندگی و آسیب را به محیط اطرافشان وارد کنند. سازمان بین المللی استاندارد در سال 1993 جهت یکپارچگی سازمانها در حوزه کنترل و کاهش اثرات زیست محیطی، تصمیم به تدوین یک استاندارد بین المللی نمود و در سال 1996 اولین سری این استاندارد منتشر شد. این استاندارد یک استاندارد عمومی محسوب می شود که هر سازمانی بدون توجه به نوع فعالیت و اندازه می تواند جهت اخذ این استاندارد اقدام نماید.

ایزو 14001:2015

استاندارد ISO 14001:2015 آخرین ویرایش استاندارد مدیریت زیست محیطی است که از دیدگاه استراتژیک به مسأله محیط زیست توجه داشته و سازمانها را ملزم می نماید که این موضوع را در برنامه­ریزی­های راهبردی خود در نظر گیرند. علاوه بر اینکه مسائل  محیط زیستی یکی از دغدغه های دنیای امروز محسوب می شود  این نوع نگرش به این استاندارد می­تواند در زمینه سودآوری و توسعه اقتصادی پایدار موثر باشد. توجه به نظرات ذینفعان و قوانین بین المللی و ملی، نگرش مبتنی بر ریسک و ایجاد فرهنگ مدیریت محیط زیستی در سازمان از جمله تغییراتی است که جهت هماهنگی  با  تغییرات اخیر ISO 9001:2015 در این استاندارد در نظر گرفته شده است. تفاوت عمده ویرایش جدید با ویرایش قبلی آن توجه به اثرات زیست محیطی چرخه حیات محصول و بحث پسماند و بازیافت است.

استاندارد ISO 14001:2015  در 10 بند مطابق و هماهنگ با آخرین ویرایش ایزو 9001 تهیه شده که به راحتی به طور یکپارچه قابل اجرا خواهد بود. این استاندارد مهمترین مسائل روز محیط زیستی همچون پیشگیری از تغییرات آّب و هوایی، کاهش مصرف سوخت­های فسیلی، حفاظت از تنوع زیستی و اکوسیستم­ها را در مرکز توجه قرار می­دهد.

همین حالا با کارشناسان مشاور ایزو جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ایزو 14001:2015 – سیستم مدیریت محیط زیست تماس حاصل فرمایید.

021-77942240-77959675

صفحه 11234
اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو