ایزو 45001

ایزو 45001

سازمان بین المللی ایزو گروهی از کارشناسان بهداشت و ایمنی شغلی (OHS) را به گرد هم آورده تا استاندارد جدیدی را تدوین نمایند. استاندارد ISO 45001 به سازمان ها کمک خواهد کرد تا عملکرد بهداشت و ایمنی و در نهایت حفظ جان افراد را بهبود بخشند.

استاندارد ISO 45001 ، بهداشت و ایمنی شغلی، الزامات مربوط به اجرای یک سیستم مدیریتی و چارچوبی برای کاهش ریسک آسیب و بیماری به کارکنان را ارایه می نماید. این استاندارد جایگزینی کاملا مطلوب برای استاندارد OHSAS 18001  خواهد بود و پس از معرفی سازمانها این استاندارد را پیاده سازی کرده و گواهینامه ISO 45001  را دریافت خواهند کرد.

با توجه بر اینکه بسیاری از سازمانها از استاندارد های ISO استفاده می کند لذا یکپارچگی و ادغام استاندارد ISO 45001 به عنوان یک ابزار ایمنی و بهداشت با دیگر استانداردها (علی الخصوص در سازمان های کوچک ) به مراتب راحت تر است.

همچنین انتظار می رود با استفاده از نام ISO بر آن ، اعتبار بیشتری به این استاندارد داده شده و پذیرش آن نیز گسترده تر شود.

با توجه به موارد مثبت اشاره شده در بالا و همچنین حضور گسترده شرکت کنندگان, احتمالا بهبود و توسعه این استاندارد به آسانی نبوده و شاهد مخالفت ها یا عدم پذیرش هایی نیز در این خصوص خواهد بود . اما امید است با توسعه افراد شرکت کننده در تدوین این استاندارد پیاده سازی و اجرای آن در هرکشور و هر سازمان با هر ابعادی آسان تر خواهد بود.

 

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 45001  کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

شایستگی و آگاهی ایزو 14001:2015

 شایستگی

الزامات  شایستگی در استاندارد ایزو 14001  برای اشخاصی که تحت کنترل سازمان کار می کنند و بر عملکرد زیست محیطی تاثیر گذار هستند ، به کار می رود ، از جمله  اشخاصی که :

الف ) کارشان به طور بالقوه ایجاد پیامد  زیست محیطی بارز  دارد ؛

ب ) مسئولیت هایی برای سیستم مدیریت زیست محیطی به آنها  واگذار می گردد ، از جمله کسانی که

  • پیامدهای زیست محیطی یا الزامات  تطابق را تعیین و ارزشیابی می کنند ؛
  • در دستیابی به یک هدف زیست محیطی سهمی دارند ؛
  • در وضعیت های اضطراری واکنش نشان می دهند؛
  • ممیزی های داخلی را انجام می دهند؛
  • ارزشیابی های تطابق را انجام می دهند
آگاهی

آگاهی از خط مشی زیست محیطی  نبایستی این گونه معنی شود که نیاز است تعهدات به خاطر سپرده شوند و یا اشخاصی که تحت کنترل سازمان کار می کنند ، نسخه ای از خط مشی مدون زیست محیطی داشته باشند . ترجیحاً این  اشخاص بایستی  از وجود ، مقصود و نقش خود در دستیابی به تعهدات از جمله نحوه اثرگذاری کار آنها بر توانایی سازمان در براورده شدن  الزامات  تطابق ، اگاه باشند.

مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 45001  کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

 

تبادل اطلاعات ایزو 14001

تبادل اطلاعات در ایزو 14001

اطلاعات در مورد تبادل اطلاعات در ایزو 14001 را در متن زیر مطالعه نمایید:

تبادل اطلاعات به سازمان اجازه می دهد تا اطلاعات مرتبط با سیستم مدیریت زیست محیطی خود از جمله اطلاعات مربوط به جنبه های  زیست محیطی بارز ، عملکرد زیست محیطی ،  الزامات تطابق و توصیه هایی برای بهبود مداوم را  ارائه نموده و به دست آورد . تبادل اطلاعات فرآیندی دو طرفه درون و بیرون سازمان است .

هنگام ایجاد فرایند(های) تبادل اطلاعات به منظور حصول اطمینان از اینکه تبادل اطلاعات در مناسب ترین سطوح و  بخش ها صورت می گیرد ، ساختار داخلی سازمان بایستی  درنظر گرفته شود. . برای  تامین نیازهای بسیاری از  طرفهای ذی نفع متفاوت ، تنها یک رویکرد منفرد می تواند کافی باشد یا ممکن  است رویکردهای چند گانه برای پرداختن به نیازهای مشخص هر یک از طرفهای ذی نفع لازم باشد .

اطلاعات دریافت شده توسط سازمان می تواند شامل درخواست ها از طرفهای ذی نفع برای اطلاعات  مشخص مربوط به مدیریت جنبه های زیست محیطی سازمان یا شامل عقاید یا نظرات عمومی در مورد نحوه  اجرای مدیریت آن جنبه ها توسط  سازمان باشد .

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 45001  کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

منابع (ایزو 9001)

منابع (ایزو 9001)

شرکت ……. منابع لازم برای انجام فرآیندهای خود را تعیین و تامین  کرده است. فرآیند اصلی از سازمان برون سپاری کامل نمی شود . عملکرد ارائه دهندگان بیرونی در بخش کالا و خدمات تحت کنترل می باشد.

زیر ساخت های لازم تهیه شده و جهت اطمینان از در دسترس بودن آنها سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه اجرا می شود که جزئیات آن در روش اجرایی نگهداری و تعمیرات ذکر شده است.

زير ساخت هاي لازم جهت دستیابی به انطباق با الزامات  محصول شامل ساختمانها ی مورد نیاز تولید محصول / محصولات ، فضای كاری ، دستگاه های مربوط به فرآيند تولید محصول ، خدمات پشتیبا نی مانند حمل و نقل و ارتباطات و سیستم های اطلاعاتی توسط مدیر تاسیسات مشخص شده اند. به منظور حفظ سلامت و كارايي زیر ساخت ها، برنامه بازديد و سرويس ادواري و كنترل هاي لازم  بر حسب نوع آنها و فواصل مورد نياز توسط مسئول ذيربط  مشخص شده و به اجرا در مي آيد . هر گونه تعميرات اتفاقي مورد نياز ،  توسط واحدهاي استفاده كننده از زیرساخت  طي فرمي از مسئول مرتبط درخواست و با استفاده از امكانات داخل و يا خارج از شركت  ،تعميرات لازم انجام مي گيرد. سوابق اين بازديد و تعميرات با استفاده از فرمهاي پيش بيني شده ايجاد و نگهداري مي شود. جزئيات بيشتر نحوه بازديد و سرويس ادواري و تعميرات اتفاقي زير ساخت  درروش نگهداری و تعمیرات  آمده است.

کلیه فاکتورهای لازم برای محیط مناسب اجرای فرآیندها دیده شده است و موارد زیر در سازمان اجرا می شود.

  • نظافت محیط کار در بخش های تولید و اداری
  • کنترل عوامل فیزیکی مانند نور و دما و… در محیط های مختلف کارخانه

معيارهاي پذيرش محصول كه در مراحل تعيين شده پايش و اندازه گيري مي شوند در دستورالعمل تولید

برای مشاوره ایزو 14001 همین حالا با کارشناس شرکت آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
021-77942240-77959675

مشاور ایزو 9001 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت همراه ما باشید.

درک سازمان و محیط کسب وکار آن ایزو 14001

درک سازمان و محیط کسب وکار آن ایزو 14001

منظور بند( 4-1 )ارائه درک مفهومی و سطح بالا از  مسائل مهمی است که می تواند به طور مثبت یا منفی ، بر نحوه مدیریت مسئولیت های زیست محیطی سازمان ، تاثیر بگذارد.

این مسائل موضوعات مهمی برای سازمان ، مشکلاتی  برای بحث و  گفتگو یا شرایط  در حال تغییری هستند ، که بر توانایی سازمان در دستیابی به  دستاورد های مورد نظری که برای سیستم مدیریت زیست محیطی خود تنظیم کرده است ، تاثیر گذارد .

مثالهایی از مسائل درونی یا برون سازمانی که می توانند با محیط کسب وکار سازمان در ارتباط باشند ،

شامل :

الف)  وضعیت زیست محیطی  مرتبط با  اقلیم ، کیفیت هوا ، کیفیت آب ، استفاده از زمین ،آلودگی موجود،  دسترسی به منابع طبیعی و تنوع زیستی که می تواند بر مقصود سازمان تاثیر بگذارد یا از جنبه های زیست محیطی  تاثیر پذیرد.

ب) شرایط فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ،  قانونی ، مقرراتی ، مالی ، فناوری ، اقتصادی ، طبیعی و رقابتی   برون سازمانی ؛ اعم از بین المللی ، ملی ، منطقه ای یا محلی ؛

پ) مشخصه ها یا شرایط درون سازمانی مانند فعالیت ها ، محصولات و خدمات ، جهت گیری های راهبردی ، فرهنگ و توانایی های سازمان ( یعنی کارکنان  ، دانش ، فرآیندها ، سیستم ها )

درک محیط کسب وکار یک سازمان برای ایجاد ، اجرا ، نگهداری و بهبود مداوم سیستم مدیریت زیست محیطی سازمان  استفاده می شود.

برای مشاوره ایزو 14001 همین حالا با کارشناس شرکت آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
021-77942240-77959675

مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

آلاینده ها ایزو 14001

آلاینده ها ایزو 14001

اندازه گیری شاخصهای کمی مرتبط با آلاینده های محیط زیست و عوامل زیان آور محیط کار که بر این اساس کلیه فاکتورهای قابل اندازه گیری که به فعالیتها و خدمات مستقیم شرکت مربوط شده و به نوعی موجب آلودگی محیط زیست و شرایط زیان آور محیط کار می گردد ، شامل آلودگی آب ، هوا ، صوت ، ارتعاشات ، میزان روشنایی ، پرتوها و میدان های مغناطیسی می بایست تحت نظارت واحد ایمنی بهداشت به صورت ادواری ( یکساله ) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در صورت تغییرات یا اتمام مهلت اعتبار مجدداً مورد اندازه گیری قرار گیرد .

 

آلودگی هوا :

شامل خروجی کلیه دودکش های سالن ، خروجی اگزوز خودروها ، خروجی دودکش موتورخانه و … و گردو غبار محیطی در نواحی خاص و همچنین از دید شرایط زیان آور شغلی دود و دمه ، بخارات مواد آلی و …. می باشد .

 

آلودگی صوتی :

شامل آلودگی صوتی و سرو صدا در کلیه قسمتهایی از سالن که به نحوی ایجاد آلودگی صوتی از دیدگاه زیست محیطی و ایمنی بهداشتی شغلی نماید .

 

آلودگی آب :

شامل خروجی فاضلاب ها و شاخص های بهداشتی آب آشامیدنی .

برای مشاور ایزو  علی الخصوص ایزو 14001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

کلیات ایزو 14001

کلیات ایزو 14001

دستیابی به تعادل مابین محیط زیست، جامعه و اقتصاد به منظور برآورده کردن نیاز های جاری بدون به مخاطره انداختن توانایی نسل­های آینده در برآورده کردن نیازهایشان، یک عامل اساسی در نظر گرفته می­شود. توسعه پایدار به عنوان یک هدف از طریق ایجاد تعادل در این سه رکن پایداری به­دست می­آید .

با افزایش تصویب قوانین سختگیرانه، فشارهای رو به رشد بر محیط زیست در اثر آلودگی، استفاده  ناکارا از منابع، مدیریت  نامناسب  پسماند، تغییرات اقلیمی، تخریب بوم سازگار ها و از دست دادن تنوع زیستی انتظارات جامعه برای توسعه پایدار، شفافیت و مسوولیت­ پذیری را متحول کرده است.

این  موضوع منجر به هدایت سازمانها در پذیرش  رویکردی نظام­مند نسبت به مدیریت زیست محیطی از طریق استقرار سیستم­های مدیریت زیست محیطی با هدف کمک به  رکن زیست محیطی  از ارکان پایداری شده است.

سیستم مدیریت محیط زیست تخصص ماست.

برای مشاور ایزو  علی الخصوص ایزو 14001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

ارتباطات مشارکت و مشاوره

مشاوره و ارتباطات داخل سازمان

برای توضیحات در مورد بند ارتباطات مشارکت و مشاوره متن ذیل را بخوانید:

روشهاي ارتباطي در رابطه با اطلاع رساني وضعيت هاي اضطراري شامل حوادث ناشي از کار و بلاياي طبيعي و حريق و …. در روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري تشريح شده است.

به طور کلی در مستندات نظام هاي مديريت كيفيت، ايمني و بهداشت شغلي و مديريت زيست محيطي تشريح شده است، كه  اهم ارتباطات به قرار زير است:

ـ دريافت و ارسال گزارشات و ارتباطات فني و سلسله مراتب مديريتي در نمودار سازماني و همچنين در شناسنامه فرآیندها و شرح وظايف تشريح شده است.

ـ تلفن هاي ارتباطي در رابطه با اطلاع رساني وضعيت هاي اضطراري به ترتيب زير تعريف مي گردد:

الف ـ كليه كاركنان به محض مشاهده هرگونه حريق مراتب را طي تماس با شماره تلفن داخلي به اطلاع واحد HSE مي رسانند.

جهت تبادل اطلاعات و اخذ مصوبات و قوانين از مراجع ذيصلاح (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  ، اداره کار ، سازمان تامين اجتماعی و … ) مسئول ، در دوره های یک ساله اقدام به برقراری ارتباط با سازمان های مرتبط می نماید

برای مشاور ایزو و مشاور ایزو 14001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

مشاوره ایزو 45001

02177942240-7795967

 

هدف و دامنه کاربرد ایزو 14001

هدف و دامنه کاربرد ایزو 14001

این استاندارد الزاماتی را برای یک سیستم مدیریت زیست محیطی مشخص می­کندکه سازمان می­تواند از آن برای ارتقای عملکرد زیست محیطی ­خود استفاده کند. این استاندارد برای استفاده توسط سازمانی در نظر گرفته شده است که خواستارمدیریت کردن مسوولیت­های زیست محیطی خود به­ روشی نظام مند است،تا در رکن زیست محیطی پایداری سهیم باشد .

این استاندارد به سازمان در رسیدن به دستاوردهای مورد نظر برای سیستم مدیریت زیست محیطی خود ، کمک می­کند که برای محیط زیست، خود سازمان و طرف­های ذینفع ایجاد ارزش می کند.  سازگار با خط مشی زیست محیطی، دستاوردهای 1مورد نظر یک سیستم مدیریت زیست محیطی شامل  موارد زیر است :

  • ارتقای عملکرد زیست محیطی
  • بر آورده کردن الزامات تطابقی
  • دستیابی به اهداف زیست محیطی

این استاندارد برای هر سازمانی صرف نظر ازاندازه، نوع و ماهیت آن کاربرد دارد و در مورد جنبه­های زیست محیطی فعالیت­ها ، محصولات و خدماتی که سازمان تعیین می­کند که می­تواند آن­ها را با لحاظ نمودن از دیدگاه چرخه عمر کنترل کرده یا بر روی آنها  تاثیر گذارباشد ، بکار می رود . این استاندارد معیار عملکرد زیست محیطی خاصی را بیان نمی­کند.

اخذ ایزو ، گواهینامه ایزو

برای مشاوره ایزو علی الخصوص ایزو 14001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

صفحه 112345...قبلی »
اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو