مشاوره 5S

مشاوره 5S:

• SERI – پاكسازي: جدا كردن اقلام مورد نياز از غير ضروريها ، با يك تصميم گيري قاطعانه اشياء غير ضروري را از يكديگر مشخص و جدا كنيد .
• SEITON – نظم ترتيب: مرتب نمودن اقلام و ابزار مورد نياز ، اولويت بندي ابزارو اشيا ء در 5 گـــــــروه  [[غير قابل استفاده ( دور ريختني) – قابل استفاده در آينده دور( بايگاني راكد) – بندرت قابل استفاده – غالبا قابل استفاده – قابل استفاده ضروري]] با توجه به دست بندي فوق ابزار واشياء مورد نياز مي بايست در زمان مكان و به مقدار مورد نظرقابل دستيابي و استفاده گردد .
• SEISO – نظافت: نظافت كامل محيط كار ، پاكيزه سازي به معناي تميز ساختن محيط كارو بازرسي وبازبيني وتحت كنترل قراردادن محيط ، تجهيزات و اشياء مي باشد.
• SEIKITUS – حفظ ونگهداري: حفظ وضعيت مطلوب و جلوگيري از بهم خوردن نظم ونظافت محيط ، براي حفظ ونگهداري وضعيت مطلوب از روش استاندارد سازي كنترل و اصلاح دائمي سه مورد پاكسازي ، نظم و ترتيب و نظافت با استفاده از دو روش ((مديريت ديداري)) و ((مديريت رنگها)) استفاده مي گردد.
1. مديريت ديداري : نظارت كامل بر كليه امكانات و تجهيزات و محلها و افراد كه بر انجام مناسب كار موثر اند يصورت ديداري و بازديد .
2. مديريت رنگها : انتخاب رنگهاي معيني براي محيط هاي كاري مختلف و طراحي برچسبهاي بازنگري مختلف براي مشخص كردن ، دستگاههاي حساس ، خراب ، ضروري ، داراي اولويت و …..
• SEITSUKE – آموزش فرهنگ كاري: آموزش افراد به منظور ايجاد فرهنگ انظباط كاري و نظم در امور، در اين مقوله آموزش پرسنل جهت آگاهي از مقررات بهسازي محيط و ايجاد توانائي لازم براي انجام امور به طريق مطلوب و مناسب ، ضرورت دارد ، ازطريق آموزش عادات صحيح جايگزين عادات نادرست مي گردد و اجرائي دقيق مقررات بصورت يك فرهنگ كاري در شركت نهادينه مي شود .

 

برای مشاور ایزو و مشاور EFQM با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو دوره ایزو دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001