رهبری و تعهد سیستم مدیریت محیط زیست

رهبری و تعهد سیستم مدیریت محیط زیست

مدیریت ارشد باید رهبری و تعهد خود را به سیستم مدیریت زیست محیطی

از طریق موارد زیر اثبات کند:

الف مسئولیت پذیری در قبال اثر بخشی سیستم مدیریت زیست محیطی

ب. حصول اطمینان از اینکه خط مشی و اهداف زیست محیطی ایجاد شده اند و تطابق آنها با جهت گیری استراتژیک و بافت سازمان

ج . حصول اطمینان از یکپارچگی الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی با فرایندهای کسب و کار سازمان

د. حصول اطمینان از اینکه منابع مورد نیاز سیستم مدیریت زیست محیطی در دسترس می باشند.

ه . اطلاع رسانی پیرامون اهمیت مدیریت اثربخشی زیست محیطی و انطباق با الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی

و . حصول اطمینان از دستیابی سیستم مدیریت زیست محیطی به نتایج مورد نظر خود

ز . جهت دهی و پشتیبانی از افراد در راستای مشارکت درجهت اثر بخشی سیستم مدیریت زیست محیطی

ح. ترویج بهبود مداوم

ط . پشتیبانی از سایر نقش های مدیریتی مرتبط برای اثبات راهبری خود در حوزه مسئولیت خود

یادآوری اشاره به” کسب و کار “در این استاندارد بین المللی را می توان در سطح گسترده به معنی فعالیت هایی تفسیر کرد که برای مبنای وجودی سازمان ، فعالیت های اصلی به شمارمی روند.

برای مشاور ایزو علی الخصوص ایزو 14001:2015 و ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

021-77942240-77959675

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'