استاندارد ایزو 17020

استاندارد ایزو 17020

 

 

الزامات ایزو 17020

ایزو 17020 استاندارد ایزو 17020 شامل الزامات برای صلاحیت نهادهای انجام دهنده بازرسی و همچنین بی طرفی و انسجام در فعالیت های بازرسی آن ها می باشد،مراحل بازرسی شامل طراحی،بررسی نوع،بازرسی اولیه، بازرسی در حین کار یا بازبینی می باشد،در استاندارد ایزو 17020 نهاد بازرسی باید شخصیت حقوقی یا بخش تعیین شده ای از یک شخصیت حقوقی باشد،بطوری که برای کلیه فعالیت های بازرسی خود مسئولیت قانونی داشته باشد.

تسهیلات و تجهیزات در دسترس

در استاندارد ایزو 17020 نهاد بازرسی باید تائید تسهیلات و تجهیزات در دسترس، مناسب و کافی داشته باشد تا مجاز به اجرای کلیه اقدامات مرتبط با فعالیت های بازرسی به روشی کارآمد و ایمن باشد،هر گاه نهاد بازرسی بخشی از بازرسی را به پیمانکار فرعی واگذارنماید، باید اطمینان حاصل کرده و بتواند اثبات کند که پیمانکار فرعی صلاحیت انجام فعالیت های مورد نظر را دارد و در صورت کاربرد،از الزامات مرتبط تصریح شده در این استاندارد یا سایر استانداردهای ارزیابی انطباق مرتبط تبعیت می کند.

دستورالعمل های مدون

در استاندارد ایزو 17020 نهاد بازرسی باید روش ها و روش های اجرائی تعریف شده در الزامات که بازرسی باید مطابق آنها انجام شود را به کار گیرد،نهاد بازرسی باید دستورالعمل های مدون کافی برای طرح ریزی بازرسی و فنون نمونه برداری و بازرسی داشته باشد و در جایی که فقدان این دستورالعمل ها بتواند اثربخشی فرآیند بازرسی را به مخاطره اندازد، باید آنها را به کار گیرد.

بروز اشتباه در ارتباط با شناسایی

در استاندارد ایزو 17020 نهاد بازرسی باید اطمینان حاصل کند که مورد ها و نمونه هایی که بایستی بازرسی شوند به طور انحصاری شناسایی شده اند تا از بروز اشتباه در ارتباط با شناسایی این گونه موردها و نمونه ها جلوگیری شود،در استاندارد ایزو 17020 نهاد بازرسی باید اطمینان حاصل کند که موردها و نمونه هایی که بایستی بازرسی شوند به طور انحصاری شناسایی شده اند تا از بروز اشتباه در ارتباط با شناسایی این گونه موردها و نمونه ها جلوگیری شود.

فرآیندی مدون

در استاندارد ایزو 17020 نهاد بازرسی باید دارای فرآیندی مدون برای دریافت ، ارزیابی و تصمیم گیری درباره شکایت ها و درخواست های رسیدگی مجدد باشد،در استاندارد ایزو، نهاد بازرسی باید یک سیستم مدیریت را ایجاد و برقرار نگه دارد که توانایی دستیابی به اجرای دائمی را داشته باشد.

در استاندارد ایزو 17020 دروندادهای بازنگری مدیریت باید شامل اطلاعاتی مربوط به موارد زیر باشد:

الف: نتایج ممیزی های داخلی و بیرونی.
ب: بازخور از کارفرمایان و طرف های ذینفع مرتبط با اجرای الزامات این استاندارد ها.
پ: وضعیت اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی.
ت: اقدامات پیشگیرانه مربوط به بازنگری های قبلی مدیریت.
ث: اجرای اهداف.
ج: تغییراتی که می تواند بر سیستم مدیریت تاثیر گذارد.
چ: درخواست های رسیدگی مجدد و شکایت ها.

در استاندارد های ایزو 17020 برونداد های بازنگری مدیریت باید شامل تصمیمات و اقدامات مربوط به موارد زیر باشد:

الف: بهبود اثر بخش سیستم مدیریت و فرآیندهای آن.
ب: بهبود در نهاد بازرسی مربوط به اجرای الزامات این استاندارد.

 

جهت مشاوره ایزو و بالا بردن سیستم کیفیت سازمان خود می توانید با کارشناسان آریان گستر تماس بگیرید.
02177942240-77959675

گواهینامه CE اروپا

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

Summary
Article Name
استاندارد ایزو 17020
Description
الزامات ایزو 17020 ایزو 17020 استاندارد ایزو 17020 شامل الزامات برای صلاحیت نهادهای انجام دهنده بازرسی و همچنین بی طرفی و انسجام در فعالیت های بازرسی آن ها می باشد،مراحل بازرسی شامل طراحی،بررسی نوع،بازرسی اولیه، بازرسی در حین کار یا بازبینی می باشد،در استاندارد ایزو 17020 نهاد بازرسی باید شخصیت حقوقی یا بخش تعیین شده ای از یک شخصیت حقوقی باشد،بطوری که برای کلیه فعالیت های بازرسی خود مسئولیت قانونی داشته باشد.
Author
Publisher Name
مشاوره ایزو
Publisher Logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'