ارزیابی مخاطره ایزو 22000

ارزیابی مخاطره

یک ارزیابی مخاطره مطابق با رویه تجزیه و تحلیل مخاطره برای کلیه مخاطرات ایمنی غذایی شناسایی شده انجام می شود تا مشخص شود آیا حذف یا کاهش کلیه مخاطرات ایمنی غذایی شناسایی شده تا سطوح قابل قبول برای طبخ غذامواد غذایی ایمن لازم است یا خیر و اینکه آیا کنترل کلیه مخاطرات ایمنی غذایی شناسایی شده برای ایجاد امکان جهت برآورده نمودن سطوح قابل قبول تعریف شده مورد نیاز است یا خیر. هر مخاطره ایمنی غذا مطابق شدت احتمالی تاثیرات مضر بر سلامتی و احتمال وقوع آن ارزیابی می شود رویه استفاده شده مطابق با رویه تجزیه و تحلیل مخاطره تشریح می شود و نتایج ارزیابی مخاطره ایمنی غذا ثبت می شود.

 انتخاب و ارزیابی اقدامات کنترلی

بر اساس ارزیابی مخاطره   ، ترکیب مناسبی از اقدامات کنترلی مطابق با رویه تجزیه و تحلیل مخاطره انتخاب میشوند که قابلیت پیشگیری ، حذف یا کاهش این مخاطرات ایمنی غذایی به سطوح قابل قبول تعریف شده را داشته باشند.

در این انتخاب ، هریک از اقدامات کنترلی  مطابق با رویه تجزیه و تحلیل مخاطره با توجه به اثربخشی اش در مقابل مخاطرات ایمنی غذایی شناسایی شده بازنگری می شود. اقدامات کنترلی انتخاب شده مطابق با رویه تجزیه و تحلیل مخاطره بر اساس اینکه به مدیریت توسط PRP های عملیاتی نیاز دارند یا توسط طرحهای HACCP دسته بندی می شوند.

انتخاب و دسته بندی با به کارگیری یک رویکرد منطقی مطابق با رویه تجزیه و تحلیل مخاطره که شامل ارزیابی با توجه به موارد ذیل می باشد صورت می پذیرد:

الف) تاثیر آن بر مخاطرات ایمنی غذایی شناسایی شده متناسب با شدت های بکار رفته

ب)امکان پایش (به عنوان مثال قابلیت پایش با استفاده از روش زمانی جهت ایجاد امکان اصلاحات فوری)

ج)جایگاه آن در سیستم در ارتباط با سایر اقدامات کنترلی

د) احتمال شکست در عملکرد یک اقدام کنترلی یا ناپایداری قابل توجه در فرآوری

ذ) شدت پیامدها در مواقع شکست بر عملکرد آن

ر) آیا اقدام کنترلی به صورت خاص جهت حذف یا کاهش قابل توجه سطوح مخاطره (مخاطرات) استقرار یافته و بکار رفته است یا خیر

ز)اثرات تشدید کننده ( از طریق تعاملی که بین دو یا چند نتیجه اندازه گیری اتفاق می افتد ، وقتی اثرات آنها در ترکیب با هم بیشتر از مجموع اثرات تک تک آنهاست).

برای مشاور ایزو و مشاوره ایزو 22000 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'